FedEx

FedEx sledování zásilky

FedEx je expresní doručovací společnost založená v roce 1971 se sídlem v Memphisu, Tennessee, USA.

Pozadí

Sledujte zásilky FedEx

FedEx

FedEx je jednou z průkopnickch společnost v oblasti expresn přepravy, kter poskytuje rychl a časově vzan doručen do vce než 220 zem a zem a počet zsilek přesahuje 3,9 milionu zsilek denně. Tato velk společnost byla založena 5. května 1971 a byla nazvna počtkem „federal express“, než změnila svůj nzev v roce 2000 na FedEx. Jej hlavn sdlo je v Memphisu, Tennessee, USA.

FedEx m pouze 550 000 zaměstnanců v USA a vce než 300 000 zaměstnanců v jinch zemch, což je celkem 850 000 a vce než 1 950 doručovacch mst.

Jak mohu sledovat zsilky FedEx?

Zsilky FedEx lze sledovat třemi způsoby:

 • Sledovn pomoc běžnho sledovacho čsla
 • Sledovn pomoc referenčnho čsla
 • Sledovn pomoc přepravnho kontrolnho čsla (TCN).

Pokud mte sledovac čslo, 4tracking.net poskytuje snadn způsob sledovn zsilek FedEx. Jedin, co muste udělat, je zadat čslo zsilky do vše uvedenho pole a kliknout na tlačtko sledovn, pot budete přesměrovni na strnku sledovn, kde zskte podrobn informace o sv zsilce včetně jej polohy a dat.

Jak najdu sledovac čslo FedEx?

Sledovac čslo vaš zsilky lze zskat na strnce objednvek obchodu, kde jste si produkt objednali, nebo v potvrzovacm e-mailu.

Lze jej tak zskat z dokumentů, kter obdržte po odesln zsilky.

Jak dlouho trv, než FedEx doruč vaše balky?

V rmci USA se dodac lhůta pohybuje od 1 do 5 dnů a až 7 dnů na Havaj a Aljašku.

Pro mezinrodn doručovn balků:

Dodac lhůta pro FedEx International Priority je 1–3 dny, 2 dny pro Kanadu, Mexiko a Karibik a 7–14 dn do ostatnch zem.

Jak vypadaj sledovac čsla FedEx?

Většina sledovacch čsel FedEx jsou pouze čsla, mohou mt 10, 14 nebo 22 čslic. Všechna sledovac čsla FedEx lze shrnout nsledovně:

(# = psmeno / * = čslo /! = psmeno nebo čslo)

 • *** *** *** *
 • *** *** *** ***
 • 00 *** *** *** ***
 • DT1 *** *** *** **
 • DT7 *** *** *** **
 • *** *** *** *** ***
 • 0239 *** *** *** *** *** *
 • 4199 *** *** *** *** *** *
 • 6129 *** *** *** *** *** *
 • 7489 *** *** *** *** *** *
 • 91 *** *** *** *** *** *** **
 • 92 *** *** *** *** *** *** **
 • 94 *** *** *** *** *** *** **
 • 96 *** *** *** *** *** *** **

Co to znamen, že balk nebo zsilka je v (přepravě) pro FedEx?

Pokud je stav sledovn vaš zsilky „V tranzitu“, znamen to, že vš balk je na cestě do clovho msta určen. To nutně neznamen, že se vš balk nachz v jedoucm vozidle, jako je nkladn auto nebo letadlo, protože to může bt v zařzen FedEx.

Co to znamen, když je balk nebo zsilka pro FedEx ve stavu (Doručeno)?

To znamen, že zkaznk nebo přjemce zsilku spěšně přijal.

Co to znamen, když je balk nebo zsilka v přpadě (vrcenm odeslateli) pro FedEx?

To znamen, že FedEx nemůže z nějakho důvodu doručit zsilku přjemci a ten začne zsilku vracet odeslateli. Muste kontaktovat odeslatele, abyste poždali o vrcen platby nebo se dohodli, že vm bude zaslna znovu.

Co to znamen, když je balk nebo zsilka ve (vjimečnm) přpadě pro FedEx?

Vjimka stavu znamen, že neočekvan udlost zabrn doručen vaš zsilky. Mezi přklady vjimek z tto situace patř celn zpožděn nebo nikdo nepřijm doručen vaš zsilky, dovolen, nepln dokumenty atd. Chcete-li vce informac o stavu vaš zsilky, kontaktujte .

Co dělat, když je balk FedEx odcizen nebo ztracen?

Nroky na nhradu škody

Pokud obdržte poškozen zsilky, nahlaste to společnosti FedEx nsledovně:

Krok 1 : Odešlete online ždost

Zkaznk odešle reklamaci na oficilnch strnkch FedEx ( zde ).


Krok 2 : Podpůrn dokumenty * (v přpadě potřeby)

Zkaznk zasl podpůrn dokumenty online nebo poštou či faxem oddělen reklamac přepravy FedEx.


Krok 3 : Naplnujte kontrolu

FedEx vs upozorn, pokud je pro vaši ždost nutn skenovn.


Krok 4 : Probh kontrola nroku

Agent FedEx Claims Agent zkontroluje a zpracuje vš nrok.


Krok 5 : Vyřešte reklamaci

Společnost FedEx vs bude informovat o rozhodnut o nroku.


Nroky na ztrtu

Pokud se vaše zsilky ztratily, zde je nvod, jak to nahlsit společnosti FedEx:

Krok 1 : Odešlete online ždost

Zkaznk odešle reklamaci na oficilnch strnkch FedEx ( zde ).


Krok 2 : Podpůrn dokumenty * (v přpadě potřeby)

Zkaznk zasl podpůrn dokumenty online nebo poštou či faxem oddělen reklamac přepravy FedEx.


Krok 3 : Sledujte ztracen balček

FedEx sleduje chybějc zsilku a informuje vs o vsledku.


Krok 4 : Probh kontrola nroku

Agent FedEx Claims Agent zkontroluje a zpracuje vš nrok.


Krok 5 : Vyřešte reklamaci

Společnost FedEx vs bude informovat o rozhodnut o nroku.

Poznmka: Většina nroků bude vyřešena do 5 až 7 pracovnch dnů pot, co společnost FedEx obdrž vaši objednvku, jsou však možn vjimky, pokud je zapotřeb dalš čas na průzkum.

* Doklady o hodnotě nejsou vyžadovny pro hodnoty reklamace nižš než 100 $.


Příklady stavů, kterými prochází sledování zásilek FedEx

stavy
Address corrected
Arrived at FedEx hub
Arrived at FedEx location
At FedEx origin facility
At FedEx origin facility, We are working with the shipper to schedule your delivery
At delivery, Arrived at customer location for delivery
At destination sort facility
At local FedEx facility
At local FedEx facility, Alternate delivery requested
At local FedEx facility, Delivery scheduled via FedEx Ground, not US Postal Service
At local FedEx facility, Package not delivered/not attempted
At local FedEx facility, Package not due for delivery
At local FedEx facility, We are working with the shipper to schedule your delivery
At local facility
At pickup, Arrived at customer location for pickup
Clearance Delay, Held, cleared regulatory agency(s) after aircraft/ truck departed
Clearance Delay, Improper or missing paperwork, contact Customer Service
Clearance delay - Import
Clearance delay - Import, A Power of Attorney (POA) or form letter, authorizing FedEx/Broker to clear the shipment on behalf of the importer, is required for clearance
Clearance delay - Import, A confirmation of the value of goods is required
Clearance delay - Import, A specialized form/statement is required for clearance from recipient
Clearance delay - Import, All pieces have not arrived at clearance port together
Clearance delay - Import, Clearance instructions from the importer are required
Clearance delay - Import, Customer has requested non-express clearance
Clearance delay - Import, Description provided is insufficient to classify commodity
Clearance delay - Import, In clearance process
Clearance delay - Import, Shipment requires importer's registration/identification number for clearance. (Examples include EIN, SSN, VAT, GST, RFC, etc.)
Clearance delay - Import, The shipment needs to go through a formal clearance process and is therefore delayed
Clearance delay - Import, Unknown status: Non-FedEx broker
Clearance in progress
Delay
Delay, Business closed- No delivery attempt
Delay, Customer not available or business closed
Delay, Future delivery requested
Delay, Package at station, arrived after courier dispatch
Delay, Package delayed
Delay, Rerouted to revised delivery address
Delay, Retrieved shipment
Delivered
Delivered, Given to customer. Signature Service not requested
Delivered, Left at front door. Package delivered to recipient address - release authorized
Delivered, Left at front door. Signature Service not requested
Delivered, Left at garage. Signature Service not requested
Delivered, Left in mail room. Signature Service not requested
Delivered, Package delivered to recipient address - release authorized
Delivered, Payment received
Delivered, Signature on file
Delivery exception, Future delivery requested
Delivery exception, Refused - Damaged on delivery
Delivery exception, Require special equipment
Delivery option request cancelled
Delivery option requested
Departed FedEx hub
Departed FedEx location
Dropped off at FedEx Authorized ShipCenter-ROOTS FOUR WINDS
Dropped off at FedEx OnSite-WALGREENS
In FedEx possession, Package received after final location pickup has occurred. Scheduled for pickup next business day
In FedEx possession, Tendered at FedEx location
In transit
In transit, Package available for clearance
In transit, Paperwork available
In transit, Paperwork available for non-FedEx broker
In transit, Tendered to authorized agent for final delivery
International shipment release
International shipment release - Export
International shipment release - Import
Left FedEx origin facility
Local Delay, Delay beyond our control
On FedEx vehicle for delivery
Operational Delay
Operational Delay, Incorrect Address
Operational Delay, Incorrect address - Apartment/Suite number
Operational Delay, Package part of incomplete shipment
Out for delivery
Picked up
Picked up, Package received after FedEx cutoff
Picked up, Tendered at FedEx Office
Picked up, We are working with the shipper to schedule your delivery
Returning package to shipper, Return tracking number
Scheduled delivery updated, We have worked with the shipper to schedule your delivery
Ship
Shipment arriving On-Time
Shipment arriving early
Shipment cancelled by sender
Shipment exception, Improper or missing paperwork - Missing Commercial Invoice - Contact customer service
Shipment exception, Shipment weight corrected
Shipment exception, Weather delay
Shipment information sent to FedEx
Shipment information sent to FedEx, Processed by shipper and loaded in trailer said to contain package