FedEx

sledovanie zásielky FedEx

FedEx je expresná doručovacia spoločnosť založená v roku 1971 so sídlom v Memphise, Tennessee, USA.

pozadie

Sledujte zásielky FedEx

FedEx

FedEx je jednou z priekopnckych spoločnost v oblasti expresnej prepravy, ktor poskytuje rchle a časovo viazan doručenie do viac ako 220 krajn a zem a počet zsielok presahuje 3,9 milina zsielok denne. Tto veľk spoločnosť bola založen 5. mja 1971 a nazvala sa začiatkom „federal express“ predtm, ako v roku 2000 zmenila svoj nzov na FedEx. Jej hlavn sdlo je v Memphise, Tennessee, USA.

FedEx m len 550 000 zamestnancov v USA a viac ako 300 000 zamestnancov v inch krajinch, čo je celkovo 850 000 a viac ako 1 950 doručovacch miest.

Ako mžem sledovať zsielky FedEx?

Zsielky FedEx je možn sledovať tromi spsobmi:

 • Sledovanie pomocou bežnho sledovacieho čsla
 • Sledovanie pomocou referenčnho čsla
 • Sledovanie pomocou prepravnho kontrolnho čsla (TCN).

Ak mte sledovacie čslo, 4tracking.net poskytuje jednoduch spsob sledovania zsielok FedEx. Všetko, čo muste urobiť, je zadať čslo zsielky do poľa vyššie a kliknť na tlačidlo sledovania, potom budete presmerovan na strnku sledovania, kde zskate podrobn informcie o vašej zsielke vrtane jej polohy a dtumov.

Ako njdem sledovacie čslo FedEx?

Sledovacie čslo vašej zsielky mžete zskať na strnke s objednvkami v obchode, kde ste si produkt objednali, alebo v e-maile s potvrdenm.

Mžete ho tiež zskať z dokumentov, ktor dostanete po odoslan zsielky.

Ako dlho trv, km FedEx doruč vaše balky?

V rmci USA sa dodacia lehota pohybuje od 1 do 5 dn a do 7 dn pre Havaj a Aljašku.

Pre medzinrodn doručovanie balkov:

Dodacia lehota pre FedEx International Priority je 1-3 dni, 2 dni pre Kanadu, Mexiko a Karibik a 7-14 dn pre ostatn krajiny.

Ako vyzeraj sledovacie čsla FedEx?

Včšina sledovacch čsel FedEx s len čsla, mžu mať 10, 14 alebo 22 čslic. Všetky sledovacie čsla FedEx možno zhrnť takto:

(# = psmeno / * = čslo /! = psmeno alebo čslo)

 • *** *** *** *
 • *** *** *** ***
 • 00 *** *** *** ***
 • DT1 *** *** *** **
 • DT7 *** *** *** **
 • *** *** *** *** ***
 • 0239 *** *** *** *** *** *
 • 4199 *** *** *** *** *** *
 • 6129 *** *** *** *** *** *
 • 7489 *** *** *** *** *** *
 • 91 *** *** *** *** *** *** **
 • 92 *** *** *** *** *** *** **
 • 94 *** *** *** *** *** *** **
 • 96 *** *** *** *** *** *** **

Čo to znamen, že balk alebo zsielka je v (preprave) pre FedEx?

Ak je stav sledovania vašej zsielky „V tranzite“, znamen to, že vš balk je na ceste do konečnho cieľa. To nevyhnutne neznamen, že vš balk sa nachdza v pohybujcom sa vozidle, ako je nkladn auto alebo lietadlo, pretože to mže byť v zariaden FedEx.

Čo to znamen, ak je balk alebo zsielka pre FedEx v stave (Doručen)?

To znamen, že zkaznk alebo prjemca zsielku spešne prijal.

Čo to znamen, ak je balk alebo zsielka v prpade (vrten odosielateľovi) pre FedEx?

To znamen, že FedEx nemže z nejakho dvodu doručiť zsielku prjemcovi a ten začne zsielku vracať odosielateľovi. Muste sa obrtiť na odosielateľa a požiadať o vrtenie platby alebo o optovn zaslanie platby.

Čo to znamen, ak je balk alebo zsielka vo (vnimkovom) prpade pre FedEx?

Vnimka stavu znamen, že neočakvan udalosť zabrni doručeniu vašej zsielky. Medzi prklady vnimiek z tejto situcie patr omeškanie colnho radu alebo nikto neakceptuje doručenie vašej zsielky, dovolenka, nepln dokumenty atď. Ak chcete zskať ďalšie informcie o stave vašej zsielky, kontaktujte ns .

Čo robiť, ak je balk FedEx ukradnut alebo straten?

Nroky na nhradu škody

Ak dostanete poškoden zsielky, nahlste to spoločnosti FedEx takto:

Krok 1 : Odošlite online nrok

Zkaznk odošle reklamciu na oficilnej webovej strnke FedEx ( tu ).


Krok 2 : podporn dokumenty * (ak s potrebn)

Zkaznk odošle podporn dokumenty online alebo poštou alebo faxom oddeleniu FedEx Shipping Claims Department.


Krok 3 : Naplnujte si kontrolu

FedEx vs upozorn, ak je pre vašu žiadosť potrebn skenovanie.


Krok 4 : Žiadosť sa posudzuje

Agent FedEx Claims Agent posdi a spracuje vš nrok.


Krok 5 : Vyriešte reklamciu

FedEx vs bude informovať o rozhodnut o nroku.


Nroky na stratu

Ak sa vaše zsielky stratili, tu je postup, ako to nahlsiť spoločnosti FedEx:

Krok 1 : Odošlite online nrok

Zkaznk odošle reklamciu na oficilnej webovej strnke FedEx ( tu ).


Krok 2 : podporn dokumenty * (ak s potrebn)

Zkaznk odošle podporn dokumenty online alebo poštou alebo faxom oddeleniu FedEx Shipping Claims Department.


Krok 3 : Sledujte straten balk

FedEx sleduje chbajci balk a informuje vs o vsledku.


Krok 4 : Žiadosť sa posudzuje

Agent FedEx Claims Agent posdi a spracuje vš nrok.


Krok 5 : Vyriešte reklamciu

FedEx vs bude informovať o rozhodnut o nroku.

Poznmka: Včšina nrokov bude vyriešen do 5 až 7 pracovnch dn po tom, čo spoločnosť FedEx dostane vašu objednvku, s však možn vnimky, ak je potrebn ďalš čas na preskmanie.

* Doklady o hodnote sa nevyžaduj pri hodnote reklamcie nižšej ako 100 USD.


Príklady stavov, ktorými prechádza sledovanie zásielok FedEx

stavov
Address corrected
Arrived at FedEx hub
Arrived at FedEx location
At FedEx origin facility
At FedEx origin facility, We are working with the shipper to schedule your delivery
At delivery, Arrived at customer location for delivery
At destination sort facility
At local FedEx facility
At local FedEx facility, Alternate delivery requested
At local FedEx facility, Delivery scheduled via FedEx Ground, not US Postal Service
At local FedEx facility, Package not delivered/not attempted
At local FedEx facility, Package not due for delivery
At local FedEx facility, We are working with the shipper to schedule your delivery
At local facility
At pickup, Arrived at customer location for pickup
Clearance Delay, Held, cleared regulatory agency(s) after aircraft/ truck departed
Clearance Delay, Improper or missing paperwork, contact Customer Service
Clearance delay - Import
Clearance delay - Import, A Power of Attorney (POA) or form letter, authorizing FedEx/Broker to clear the shipment on behalf of the importer, is required for clearance
Clearance delay - Import, A confirmation of the value of goods is required
Clearance delay - Import, A specialized form/statement is required for clearance from recipient
Clearance delay - Import, All pieces have not arrived at clearance port together
Clearance delay - Import, Clearance instructions from the importer are required
Clearance delay - Import, Customer has requested non-express clearance
Clearance delay - Import, Description provided is insufficient to classify commodity
Clearance delay - Import, In clearance process
Clearance delay - Import, Shipment requires importer's registration/identification number for clearance. (Examples include EIN, SSN, VAT, GST, RFC, etc.)
Clearance delay - Import, The shipment needs to go through a formal clearance process and is therefore delayed
Clearance delay - Import, Unknown status: Non-FedEx broker
Clearance in progress
Delay
Delay, Business closed- No delivery attempt
Delay, Customer not available or business closed
Delay, Future delivery requested
Delay, Package at station, arrived after courier dispatch
Delay, Package delayed
Delay, Rerouted to revised delivery address
Delay, Retrieved shipment
Delivered
Delivered, Given to customer. Signature Service not requested
Delivered, Left at front door. Package delivered to recipient address - release authorized
Delivered, Left at front door. Signature Service not requested
Delivered, Left at garage. Signature Service not requested
Delivered, Left in mail room. Signature Service not requested
Delivered, Package delivered to recipient address - release authorized
Delivered, Payment received
Delivered, Signature on file
Delivery exception, Future delivery requested
Delivery exception, Refused - Damaged on delivery
Delivery exception, Require special equipment
Delivery option request cancelled
Delivery option requested
Departed FedEx hub
Departed FedEx location
Dropped off at FedEx Authorized ShipCenter-ROOTS FOUR WINDS
Dropped off at FedEx OnSite-WALGREENS
In FedEx possession, Package received after final location pickup has occurred. Scheduled for pickup next business day
In FedEx possession, Tendered at FedEx location
In transit
In transit, Package available for clearance
In transit, Paperwork available
In transit, Paperwork available for non-FedEx broker
In transit, Tendered to authorized agent for final delivery
International shipment release
International shipment release - Export
International shipment release - Import
Left FedEx origin facility
Local Delay, Delay beyond our control
On FedEx vehicle for delivery
Operational Delay
Operational Delay, Incorrect Address
Operational Delay, Incorrect address - Apartment/Suite number
Operational Delay, Package part of incomplete shipment
Out for delivery
Picked up
Picked up, Package received after FedEx cutoff
Picked up, Tendered at FedEx Office
Picked up, We are working with the shipper to schedule your delivery
Returning package to shipper, Return tracking number
Scheduled delivery updated, We have worked with the shipper to schedule your delivery
Ship
Shipment arriving On-Time
Shipment arriving early
Shipment cancelled by sender
Shipment exception, Improper or missing paperwork - Missing Commercial Invoice - Contact customer service
Shipment exception, Shipment weight corrected
Shipment exception, Weather delay
Shipment information sent to FedEx
Shipment information sent to FedEx, Processed by shipper and loaded in trailer said to contain package