InPost

InPost追踪

InPost Paczkomaty是波兰的一家快递物流公司

背景

跟踪InPost Paczkomaty发货

InPost

InPost Paczkomaty是波兰的一家快递物流公司,也是波兰第一家创建包裹储物柜网络(自助包裹派递和收集点)的公司,它在波兰拥有10,000多个包裹储物柜,8,000名员工和5,000,000个客户,InPost在24小时营业每周7天/ 24小时。得益于创新技术,InPost使收货更加方便,便宜且更加环保。包裹储物柜提高了物流服务的效率,而其成功与否也取决于送货的速度-在寄出后的第二天,多达98%的货物被寄出。

InPost包裹追踪

4TRACKING服务可以帮助您跟踪InPost随附的包裹,您所需要的只是一个InPost跟踪号,将您的跟踪号放在上面的字段中,然后单击跟踪按钮并等待几秒钟以获取有关包裹的详细信息,包括位置和日期。

InPost追踪编号

当您想追踪InPost随附的包裹时,您需要知道InPost追踪号码的样子,对吗?InPost的跟踪号的长度为24个字符,所有字符都是数字,例如520000014433330021832563、620000014433330021832001

InPost跟踪编号可以总结如下:

(#=字母/ * =数字/!=数字或字母)

  • *** *** *** *** *** *** *** ***
  • 4 *** *** *** *** *** *** *** **
  • 5 *** *** *** *** *** *** *** **
  • 6 *** *** *** *** *** *** *** **
  • 9 *** *** *** *** *** *** *** **

我的包裹延迟了,我如何联系InPost?

如果您的包裹延误,则可能需要与CTT联系以获取有关包裹的信息。您可以按照以下步骤进行操作:

  1. 进入InPost网站:https ://inpost.pl
  2. 点击页面顶部的“联系我们”按钮。
  3. 点击页面右侧的“联系表格”。
  4. 填写表格并提供有效的电子邮件,然后单击“提交”按钮。
  5. 只要有机会,InPost就会得到答复。


InPost 货件追踪通过的状态示例

状态
Brak możliwości doręczenia
Brak możliwości doręczenia. ~ Brak możliwości doręczenia w dniu dzisiejszym. Powód: błędne dane adresowe
Dostarczona
Dostarczona. ~ Podróż przesyłki od Nadawcy do Odbiorcy zakończyła się, ale nie musi to oznaczać końca naszej znajomości:) Jeśli lubisz InPost, odwiedź nasz fanpage na Facebooku. Dziękujemy!
Nadana w Punkcie Obsługi Klienta
Nadana w Punkcie Obsługi Klienta. ~ Nadawca przekazał przesyłkę pracownikowi punktu InPost. Tu rozpoczyna się jej podróż do Odbiorcy
Odebrana od Nadawcy
Odebrana od Nadawcy. ~ Przesyłka została odebrana od Nadawcy i wyruszyła w dalszą drogę
Odebrana od klienta
Odebrana od klienta. ~ Kurier odebrał paczkę od Nadawcy i przekazuje ją do oddziału InPost
Odmowa przyjęcia
Odmowa przyjęcia. ~ Odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki
Paczka magazynowana w POP
Paczka magazynowana w Paczkomacie tymczasowym
Paczka nadana w paczkomacie
Paczka nadana w paczkomacie. ~ Paczka oczekuje na wyjęcie z Paczkomatu przez doręczyciela. Stąd trafi do najbliższego oddziału InPost i wyruszy w trasę do Paczkomatu odbiorczego
Powrót do oddziału
Przekazano do doręczenia
Przekierowano do Paczkomatu
Przygotowana przez Nadawcę
Przygotowana przez Nadawcę. ~ Nadawca poinformował nas, że przygotował przesyłkę do nadania. Podróż przesyłki jeszcze się nie rozpoczęła
Przyjęta w Sortowni
Przyjęta w oddziale InPost
Przyjęta w oddziale InPost. ~ Przesyłka trafiła do oddziału InPost, skąd wkrótce wyruszy w dalszą drogę
Umieszczona w Paczkomacie (odbiorczym)
Upłynął termin odbioru
Upłynął termin odbioru paczki magazynowanej
W doręczeniu
W doręczeniu. ~ Kurier InPost nie zastał Odbiorcy pod wskazanym adresem. Kolejna próba doręczenia nastąpi w następnym dniu roboczym
W doręczeniu. ~ Przesyłka jest już na ostatnim etapie podróży - została przekazana kurierowi w celu dostarczenia pod wskazany adres
W drodze do oddziału nadawczego InPost
W drodze do oddziału nadawczego InPost. ~ Doręczyciel InPost odebrał przesyłkę nadaną w Punkcie Obsługi Klienta i przekazuje ją do oddziału InPost, skąd zostanie wysłana w dalszą drogę
W drodze do wybranego paczkomatu
W trasie
W trasie. ~ Przesyłka jest transportowana między oddziałami InPost
Zwrot do nadawcy. ~ Przesyłka wyruszyła w drogę powrotną do Nadawcy