Turkish Post

Turkish Post gjurmo

Posta turke (PTT) është posta kombëtare e Turqisë

sfond

Ndjekja e Postës PTT

Turkish Post

Posta turke (PTT) është posta kombëtare e Turqisë, themeluar në 1840 dhe ka më shumë se 5,000 zyra postare rreth Turqisë që nga 2011, selia e saj është e vendosur në Ankara

Misioni Turk Post është që të përmbushë pritjet dhe nevojat e klientit në përputhje me detyrimin e shërbimit universal përmes përshtatjes së teknologjisë moderne të zhvillimit në shërbimet e tyre me një sens të përmirësimit të vazhdueshëm dhe personelit të specializuar në të gjitha fushat e shërbimit.

Ndiqni parcelat postare turke (PTT)

4TRACKING do t'ju ndihmojë të gjurmoni dërgesat dhe parcelat e transportuara me postën turke (PTT). të gjithë ju duhet të bëni është të vendosni numrin tuaj të ndjekjes turke (PTT) në fushën më sipër, dhe klikoni në butonin e ndjekjes dhe prisni disa sekonda për të marrë të gjitha informacionet, duke përfshirë vendndodhjet dhe datat.

Ndjekja e ngarkesave postare PTT

Të gjitha parcelat e brendshme që nuk përfshijnë parcela korrespondence si rregull i përgjithshëm dhe kanë një peshë mbi 30 kg ose një vëllim mbi 300 dm quhen "Transporti Postar", Të gjitha parcelat e Transportit Postar të brendshëm mund të gjurmohen përmes faqes zyrtare të PTT-së ose përmes faqes sonë të internetit .

Ndjekja e Postës Ndërkombëtare PTT

Informacioni gjurmues po transferohet me 124 vende. Të gjitha operacionet mund të gjurmohen nga pranimi deri te dorëzimi përmes këtij sistemi, siç është vendi ku ndodhet parcela, ku ka humbur dhe kush është përgjegjës.

Ju mund të Ndiqni gjithashtu çdo Postë Ndërkombëtare PTT nëse është regjistruar përmes faqes zyrtare të internetit të PTT ose përmes faqes sonë të internetit.

Koha e dorëzimit të postës ndërkombëtare PTT

Koha e dorëzimit në lidhje me paketat e Postës Ndërkombëtare është e kufizuar me 4 muaj duke filluar nga dita e parë e transportit.

Postat turke (PTT) Ndjekja e numrave

Numrat e ndjekjes së postave turke (PTT) mund të përmblidhen si më poshtë:

(# = Letër / * = numër /! = Numër ose shkronjë)

 • A# *** *** *** TR
 • C# *** *** *** TR
 • E# *** *** *** TR
 • G# *** *** *** TR
 • L# *** *** *** TR
 • R# *** *** *** TR
 • S# *** *** *** TR
 • T# *** *** *** TR
 • U# *** *** *** TR
 • V# *** *** *** TR
 • PA!! *** *** * TR
 • P *** *** *** ** A