Turkish Post

Turkish Post Следење

Турска пошта (ПТТ) е национална пошта на Турција

позадина

СЛЕДЕЕ по пошта PTT

Turkish Post

Турска пошта (ПТТ) е национална пошта на Турција, основана во 1840 година и има повеќе од 5.000 пошти низ Турција заклучно со 2011 година, седиштето се наоѓа во Анкара

Мисијата на Турската пошта треба да ги исполни очекувањата и потребите на клиентите во согласност со обврската за универзална услуга преку прилагодување на технологијата за развој на модерната ера на нивните услуги со чувство на постојано подобрување и специјализиран персонал на сите области на услуги

Следете ги парцелите на турските пошти (PTT)

4TRACKING ќе ви помогне да ги пратите пратките и пратките испорачани со турска пошта (PTT). сè што треба да направите е да го ставите бројот за следење на турскиот пост (PTT) на горното поле, и да кликнете на копчето за следење и да почекате неколку секунди за да ги добиете сите информации, вклучувајќи ги локациите и датумите.

Следење на поштенски товар PTT

Сите домашни пратки кои не вклучуваат пратки за преписка како општо правило и имаат тежина над 30 кг или волумен над 300 dm се нарекуваат „Поштенски карго“, Сите домашни пратки за поштенски товар може да се следат преку официјалната веб-страница на PTT или преку нашата веб-страница .

PTT меѓународно следење пошта

Информациите за следење се пренесуваат со 124 земји. Сите операции може да се следат од прифаќање до испорака преку овој систем, како на пример каде е парцелата, каде е изгубена и кој е одговорен.

Може да ја следите и секоја меѓународна пошта ПТТ доколку е регистрирана преку официјалната веб-страница на ПТТ или преку нашата веб-страница.

PTT меѓународно време на испорака по пошта

Времето на испорака во врска со пакетите за меѓународна пошта е ограничено со 4 месеци почнувајќи од првиот ден на испорака.

Броеви за следење на турската пошта (PTT)

Броевите за следење на турските пошти (PTT) може да се сумираат на следниов начин:

(# = Писмо / * = број /! = Број или буква)

 • A# *** *** *** TR
 • C# *** *** *** TR
 • E# *** *** *** TR
 • G# *** *** *** TR
 • L# *** *** *** TR
 • R# *** *** *** TR
 • S# *** *** *** TR
 • T# *** *** *** TR
 • U# *** *** *** TR
 • V# *** *** *** TR
 • PA!! *** *** * TR
 • P *** *** *** ** A


Примери на статуси кои ги поминува следењето на пратката на Turkish Post

статуси
Cancel item export
Deliver item (Inb)
Hold item at office of exchange (Inb)
Hold item at office of exchange (Otb)
Hold item at point of delivery (Inb)
Kabul Edildi
Receive item at collection point for pick-up (Inb)
Receive item at delivery office (Inb)
Receive item at office of exchange (Inb)
Receive item at office of exchange (Otb)
Receive item at sorting centre (Inb)
Receive item from customer (Otb)
Record item customs information (Inb)
Record item reason for retention by customs (Otb)
Remove item from bag (Otb)
Return item from customs (Inb)
Return item from customs (Otb)
Send item abroad (EDI-received)
Send item out for physical delivery (Inb)
Send item out of sorting centre (Inb)
Send item to customs (Inb)
Send item to customs (Otb)
Send item to domestic location (Inb)
Send item to domestic location (Otb)
Sevk Edildi
Stop item import (Inb)
Teslim Edilemedi
The item was forwarded to the destination country (Otb)
Torbaya Eklendi
Unsuccessful item delivery attempt (Inb)
Update item (Inb)
Zimmet Edildi