позадина

Политика за приватност

Датум на сила: 2020-06-28

Вовед

Добредојдовте на 4TRACKING .

Интернет- страницата и апликациите 4TRACKING обезбедуваат услуги за следење преку Интернет (во понатамошниот текст „Услуга“ ).

Нашата политика за приватност ја регулира вашата посета на 4tracking.net и објаснува како ги собираме, заштитуваме и откриваме информациите што се резултат на вашата употреба на нашата услуга.

Ние ги користиме вашите податоци за да обезбедиме и подобриме Услугата. Користејќи ја услугата, вие се согласувате со собирање и користење на информации во согласност со оваа политика. Освен ако не е поинаку дефинирано во оваа Политика на приватност, поимите користени во оваа Политика на приватност ги имаат истите значења како во нашите Услови и правила.

Нашите Услови и правила ( „Услови“ ) регулираат секаква употреба на нашата услуга и заедно со Политиката за приватност претставува ваш договор со нас ( „договор“ ).

Дефиниции

УСЛУГА: значи веб-страницата 4tracking.net и 4TRACKING апликација управувана од 4TRACKING.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ: значи податоци за жива личност што може да се идентификуваат од тие податоци (или од тие и други информации или што се во наша сопственост или веројатно ќе дојдат во наша сопственост).

УПОТРЕБА НА ПОДАТОЦИ: се податоци собрани автоматски или генерирани од употреба на услуга или од самата услуга инфраструктура (на пример, времетраењето на посетата на страница).

COOKIES: се мали датотеки зачувани на вашиот уред (компјутер или мобилен уред).

КОНТРОЛЕЛА НА ПОДАТОЦИ: значи физичко или правно лице кое (или сам или заедно или заедничко со други лица) ги определува целите за кои и начинот на којшто се лични податоци, или треба да се обработуваат. За целите на оваа Политика за приватност, ние сме Контролер на податоци на вашите податоци.

ПРОЦЕСОРИ ЗА ПОДАТОЦИ (ИЛИ УСЛУГИ НА УСЛУГИ): е физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на контролорот на податоци. Можеме да ги користиме услугите на различни даватели на услуги со цел да ги обработиме вашите податоци поефикасно.

ПРЕДМЕТ НА ПОДАТОЦИ: е секое живо лице кое е предмет на лични податоци.

КОРИСНИК: дали поединецот ја користи нашата услуга. Корисникот одговара на субјектот на податоци, кој е предмет на лични податоци.

Собирање и употреба на информации

Собираме неколку различни типови на информации за различни намени за да ги обезбедиме и подобриме нашите услуги до вас.

Видови собрани податоци

Лични податоци

Додека ја користите нашата услуга, можеби ќе ве замолиме да ни дадете одредени лични информации што можат да се користат за да ве контактираат или идентификуваат ( „Лични податоци“ ). Информациите за лична идентификација може да вклучуваат, но не се ограничени на:

 1. И-мејл адреса
 2. Име и презиме
 3. Телефонски број
 4. Адреса, земја, држава, покраина, поштенски / поштенски код, Град
 5. Колачиња и податоци за употреба

Ние може да ги користиме вашите лични податоци за да ве контактираме со билтени, маркетинг или промотивни материјали и други информации што може да ве интересираат. Може да се откажете од примање на какви било, или сите, од овие комуникации од нас следејќи ја врската за откажување претплати.

Податоци за употреба

Можеби исто така собираме информации што прелистувачот ви ги испраќа секогаш кога ќе ја посетите нашата Услуга или кога ќе пристапите до Услугата преку или преку кој било уред ( „Податоци за употреба“ ).

Овие податоци за употреба може да содржат информации како што се Интернет протокол на вашиот компјутер (на пр. IP адреса), тип на прелистувач, верзија на прелистувачот, страниците на нашата услуга што ја посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатно идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Кога пристапувате до Услугата со уред, овие податоци за употреба може да вклучуваат информации како што се типот на уредот што го користите, уникатната лична карта на вашиот уред, IP адресата на вашиот уред, оперативниот систем на уредот, видот на Интернет прелистувачот што го користите, уникатниот уред идентификатори и други дијагностички податоци.

Следење на податоците за колачиња

Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата Услуга и имаме одредени информации.

Колачињата се датотеки со мала количина на податоци што можат да содржат анонимен уникатен идентификатор. Колачињата се испраќаат до вашиот прелистувач од веб-страница и се чуваат на вашиот уред. Исто така, се користат и други технологии за следење, како што се светни, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за подобрување и анализирање на нашата услуга.

Може да му наложите на вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да означува кога се испраќа колаче. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга.

Примери на колачиња што ги користиме:

 1. Колачиња за сесии: Ние ги користиме колачињата за сесии за да работиме со нашата услуга.
 2. Колачиња за претпочитање: Ние користиме Колачиња за претпочитање за да ги запомниме вашите преференции и разни поставки.
 3. Безбедносни колачиња: Ние ги користиме безбедносните колачиња за безбедносни цели.
 4. Колачиња за рекламирање: Рекламирање колачиња се користат за да ви служат со реклами што може да бидат релевантни за вас и вашите интереси.

Други податоци

Додека ја користиме нашата услуга, ние исто така може да ги собереме следниве информации: детали за пасош, државјанство, регистрација во местото на живеење и вистинска адреса, телефонски број (работа, мобилен телефон), детали за документи за образование, квалификација, стручна обука, договори за вработување, не - договори за објавување, информации за бонуси и компензација, информации за брачен статус, локација во канцеларија и други податоци.

Употреба на податоци

4TRACKING ги користи собраните податоци за различни намени:

 1. да ги обезбедиме и одржуваме нашите услуги
 2. да ве известиме за промените во нашата услуга
 3. да ви овозможи да учествувате во интерактивни одлики на нашата услуга кога ќе изберете да го сторите тоа
 4. да обезбеди поддршка на клиентите
 5. да собереме анализи или вредни информации за да можеме да ја подобриме нашата услуга
 6. да ја следиме употребата на нашата услуга
 7. да открие, спречи и да се реши технички проблеми
 8. да исполниме која било друга цел за која ја обезбедувате
 9. да ги извршуваме нашите обврски и да ги спроведеме нашите права што произлегуваат од сите договори склучени меѓу вас и нас, вклучително и за наплата и наплата
 10. да ви достави известувања за вашата сметка и / или претплатата, вклучувајќи известувања за истекување и обновување, упатства за е-пошта, итн.
 11. да ви доставувам новости, специјални понуди и општи информации за други стоки, услуги и настани што ги нудиме, кои се слични на оние за кои веќе сте ги купиле или прашале, освен ако не сте се решиле да не добиете такви информации
 12. на кој било друг начин што можеме да го опишеме кога ќе ги дадете информациите
 13. за која било друга цел со ваша согласност.

Зачувување на податоците

Ние ќе ги задржиме вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за целите утврдени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги задржиме и користиме вашите лични податоци во онолку колку што е потребно за да се придржуваат кон нашите правни обврски (на пример, ако се бара да ги задржиме вашите податоци за да ги почитуваат важечките закони), да ги решаваме споровите и да ги спроведуваме нашите правни договори и правила.

Ние исто така ќе ги задржиме податоците за употреба за цели на внатрешна анализа. Податоците за употреба обично се чуваат за пократок период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата услуга, или законски сме должни да ги задржиме овие податоци за подолги временски периоди.

Трансфер на податоци

Во рамките на нашите активности за споделување информации, наведени погоре, вашите лични податоци можат да се пренесат во други земји (вклучително и земји надвор од ЕЕА) кои можат да имаат различни стандарди за заштита на податоците од вашата земја на престој. Забележете дека податоците обработени во странска земја може да бидат предмет на странски закони и достапни за странски влади, судови, спроведување на законот и регулаторни агенции. Сепак, ќе настојуваме да преземеме разумни мерки за одржување на соодветно ниво на заштита на податоците при споделување на вашите лични податоци со такви земји.

Објавување на податоци

Ние може да откриеме лични информации што ги собираме, или вие дадете:

1. деловна трансакција.

Ако ние или нашите подружници сме вклучени во спојување, аквизиција или продажба на средства, вашите лични податоци може да бидат пренесени.

2. Други случаи. Може да ги откриеме и вашите информации:

 1. до нашите подружници и филијали;
 2. до изведувачи, даватели на услуги и други трети страни што ги користиме за поддршка на нашиот бизнис;
 3. исполнување на целта за која ја обезбедувате;
 4. со цел да го вклучите логото на вашата компанија на нашата веб-страница;
 5. за која било друга цел обелоденета од нас кога ги давате информациите;
 6. со ваша согласност во сите други случаи;
 7. ако веруваме дека обелоденувањето е неопходно или соодветно за да се заштитат правата, имотот или безбедноста на компанијата, нашите клиенти или други.

Безбедност на податоците

Безбедноста на вашите податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден метод на пренесување преку Интернет или метод на електронско складирање не е 100% сигурен. Додека ние се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за да ги заштитиме вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нејзината апсолутна безбедност.

Вашите права за заштита на податоците според општата регулатива за заштита на податоците (GDPR)

Ако сте жител на Европската унија (ЕУ) и Европската економска зона (ЕЕА), имате одредени права за заштита на податоците, опфатени со GDPR.

Наша цел е да преземеме разумни чекори за да ви овозможи да ги поправите, измените, бришете или ограничувате користењето на вашите лични податоци.

Доколку сакате да бидете информирани какви лични податоци имаме за вас и доколку сакате да бидат отстранети од нашите системи, посетете ја нашата страница за контакт.

Во одредени околности, ги имате следниве права за заштита на податоците:

 1. право на пристап, ажурирање или бришење на информациите што ги имаме за вас;
 2. право на исправка. Вие имате право да ги исправите вашите информации ако тие информации се неточни или нецелосни;
 3. правото на приговор. Вие имате право да се спротивставувате на нашата обработка на вашите лични податоци;
 4. правото на ограничување. Вие имате право да побарате да ја ограничиме обработката на вашите лични информации;
 5. право на преносливост на податоци. Вие имате право да ви се обезбедат копија од вашите лични податоци во структуриран, машински читлив и најчесто користен формат;
 6. право на повлекување согласност. Вие исто така имате право да ја повлечете вашата согласност во секое време кога ние се потпираме на вашата согласност за обработка на вашите лични информации;

Забележете дека може да ве замолиме да го потврдите вашиот идентитет пред да одговорите на ваквите барања. Забележете, можеби нема да можеме да обезбедиме услуга без некои потребни податоци.

Вие имате право да се жалите на Органот за заштита на податоци за нашето собирање и употреба на вашите лични податоци. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го вашиот локален орган за заштита на податоци во Европската економска област (ЕЕА).

Вашите права за заштита на податоците според Актот за заштита на приватноста во Калифорнија (CalOPPA)

CalOPPA е првиот државен закон во земјата што бара комерцијални веб-страници и мрежни услуги за објавување политика за приватност. Досегот на законот се протега многу подалеку од Калифорнија за да се бара лице или компанија во Соединетите Држави (и може да се разбере светот) кои работат веб-страници кои собираат лични информации што можат да се идентификуваат од потрошувачите во Калифорнија, за да објават видлива политика за приватност на својата веб-страница во која се наведува точно информацијата што се собира и тие поединци со кои се споделува и да се придржуваат кон оваа политика.

Според CalOPPA, ние се согласуваме со следново:

 1. корисниците можат да ја посетат нашата страница анонимно.
 2. нашата врска за Политика на приватност го вклучува зборот „Приватност“ и лесно може да се најде на почетната страница на нашата веб-страница.
 3. корисниците ќе бидат известени за какви било промени во политиката на приватност на нашата страница за политика за приватност.
 4. корисниците можат да ги променат своите лични информации со контактирање со нас во формуларот за контакт .

Нашата политика за сигналите „Не следи“:

Ние ги почитуваме Не ги следиме сигналите и не следиме, засадуваме колачиња или користиме рекламирање кога е воспоставен механизам за прелистувачи „Не следи“. Do Not Track е предност што можете да ја поставите на вашиот веб-прелистувач за да ги информирате веб-страниците што не сакате да се следат.

Можете да ја активирате или оневозможите Do Not Track со посета на страницата Preferences или Settings на вашиот веб-прелистувач.

Вашите права за заштита на податоците според законот за приватност на потрошувачите во Калифорнија (CCPA)

Ако сте жител на Калифорнија, имате право да научите какви податоци ги собираме за вас, побарајте да ги избришете вашите податоци и да не ги продавате (споделувате). За да ги искористите вашите права за заштита на податоците, можете да направите одредени барања и да не прашате:

1. Кои лични информации имаме за вас. Ако го направите ова барање, ние ќе се вратиме на вас:

 1. Категориите на лични информации што ги собравме за вас.
 2. Категориите на извори од кои ги собираме вашите лични информации.
 3. Деловна или комерцијална цел за прибирање или продажба на вашите лични информации.
 4. Категориите на трети страни со кои споделуваме лични информации.
 5. Специфичните парчиња лични информации што ги собравме за вас.
 6. Список на категории на лични информации што сме ги продале, заедно со категоријата на која било друга компанија на која сме продале. Ако не ги продадовме вашите лични информации, ќе ве информираме за тој факт.
 7. Список на категории на лични информации што ги откривме за деловна цел, заедно со категоријата на која било друга компанија со која споделивме.

Забележете, имате право да побарате од нас да ви ги доставиме овие информации до два пати во период од дванаесет месеци. Кога ќе го направите ова барање, дадените информации може да бидат ограничени на личните информации што ги собравме за вас во претходните 12 месеци.

2. Да ги избришете вашите лични информации.

Ако го направите ова барање, ние ќе ги избришеме личните информации што ги чуваме за вас заклучно со датумот на вашето барање од нашите записи и ќе ги упатиме сите даватели на услуги да го сторат истото. Во некои случаи, бришењето може да се постигне преку деидентификација на информациите. Ако изберете да ги избришете вашите лични информации, можеби нема да можете да користите одредени функции за коишто треба да работат вашите лични информации.

3. Дали ги продаваме вашите лични информации?

Ние не ги продаваме или изнајмуваме вашите лични информации на трети страни за какви било цели. Ние не ги продаваме вашите лични информации за парично разгледување. Меѓутоа, под некои околности, трансферот на лични информации на трето лице или во рамките на нашето семејство на компании, без парично сметање, може да се смета за „продажба“ според законот во Калифорнија. Вие сте единствениот сопственик на вашите лични податоци и можете да побарате откривање или бришење во секое време.

Ако поднесете барање да престанете да ги продавате вашите лични информации, ние ќе престанеме да правиме вакви трансфери.

Забележете, ако побарате од нас да ги избришеме или престанеме да ги продаваме вашите податоци, тоа може да влијае на вашето искуство со нас, и можеби нема да можете да учествувате во одредени програми или услуги за членство, за кои е потребно да функционираат вашите лични информации. Но, во никој случај, ние ќе се издвоиме против вас за остварување на вашите права.

За да ги искористите вашите права за заштита на податоците во Калифорнија опишани погоре, ве молиме испратете го вашето барање (а) на нашата страница за контакт

Вашите права за заштита на податоците, опишани погоре, се опфатени со CCPA, кратко за законот за приватност на потрошувачите во Калифорнија. За да дознаете повеќе, посетете ја официјалната веб-страница за законодавни информации за законодавство во Калифорнија. CCPA стапи на сила на 01/01/2020.

Даватели на услуги

Можеме да вработиме компании од трети страни и лица за да ја олесниме нашата услуга ( „Даватели на услуги“ ), да обезбедиме услуга од наше име, да извршуваме услуги поврзани со услугата или да ни помогнеме во анализирање на користењето на нашата услуга.

Овие трети страни имаат пристап до вашите лични податоци само за да ги извршуваат овие задачи од наше име и се должни да не ги откриваат или користат за друга друга цел.

Аналитика

Можеме да користиме услуги на трети лица за да ја следиме и анализираме употребата на нашата услуга.

CI / CD алатки

Може да користиме услуги на трети лица за да го автоматизираат процесот на развој на нашата услуга.

Рекламирање

Ние може да користиме Даватели на услуги од трети страни за да ви покажеме реклами за да ви помогнеме да ја поддржувате и одржуваме нашата услуга.

Односно ре-маркетинг

Ние може да користиме услуги за ре-маркетинг за рекламирање на веб-страници од трети страни за вас, откако ќе ја посетите нашата услуга. Ние и нашите продавачи на трети страни користиме колачиња за да ги информираме, оптимизираме и сервираме рекламите врз основа на вашите минати посети на нашата услуга.

Детска приватност

Нашите услуги не се наменети за употреба од деца под 18 години ( „Дете“ или „Деца“ ).

Ние свесно не собираме информации за лична идентификација од деца под 18 години. Ако станете свесни дека Дете ни достави лични податоци, ве молиме контактирајте не. Ако станеме свесни дека собравме лични податоци од деца без потврда за родителска согласност, преземаме чекори за да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

Промени во оваа политика за приватност

Ние може да ја ажурираме нашата политика за приватност од време на време. Ние ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Willе ве известиме преку е-пошта и / или видно известување за нашата услуга, пред промената да стане ефективна и да го ажурирате „датумот на важење“ на врвот на оваа Политика за приватност.

Ве советуваме периодично да ја прегледувате оваа Политика за приватност за какви било промени. Промените во оваа политика за приватност се ефективни кога ќе бидат објавени на оваа страница.