bakgrund

Integritetspolicy

Ikraftträdande: 2020-06-28

Introduktion

Välkommen till 4TRACKING .

4TRACKING webbplats och app tillhandahåller spårningstjänster online (nedan kallad ”Service” ).

Vår integritetspolicy styr ditt besök på 4tracking.net och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av vår tjänst.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy, har villkoren som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor.

Våra villkor ( "Villkor" ) reglerar all användning av vår tjänst och tillsammans med sekretesspolicyn utgör ditt avtal med oss ​​( "avtal" ).

Definitioner

SERVICE: betyder webbplatsen 4tracking.net och 4TRACKING-appen som drivs av 4TRACKING.

PERSONLIGA DATA: betyder data om en levande person som kan identifieras från dessa data (eller från dessa och annan information antingen i vår besittning eller som troligen kommer att komma i vår besittning).

ANVÄNDNINGSDATA: är data som samlas in automatiskt antingen genereras av användningen av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (till exempel längden på ett sidbesök).

COOKIES: är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

DATA CONTROLLER: avser en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syften för och hur personuppgifter ska behandlas eller ska behandlas. I syftet med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollant av dina uppgifter.

DATAFÖRFARANDE (ELLER SERVICEFÖRETAGARE): avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den registeransvarige. Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.

DATAFAKT: är alla levande personer som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN: är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade personen, som är föremål för personuppgifter.

Informationssamling och användning

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ( "Personuppgifter" ). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 1. E-postadress
 2. Förnamn och efternamn
 3. Telefonnummer
 4. Adress, land, delstat, provins, postnummer, stad
 5. Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt Tjänsten av eller via någon enhet ( "Användningsdata" ).

Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du öppnar Service med en enhet kan dessa användningsdata innehålla information som typen av enhet du använder, din enhets unika ID, enhetens IP-adress, enhetens operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

Spåra kakedata

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteterna på vår tjänst och vi har viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på kakor som vi använder:

 1. Session Cookies: Vi använder Session Cookies för att driva vår tjänst.
 2. Preference Cookies: Vi använder Preferences Cookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 3. Säkerhetskakor: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.
 4. Reklamkakor: Reklamkakor används för att servera dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Andra data

När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: passinformation, medborgarskap, registrering på bostadsort och faktisk adress, telefonnummer (arbete, mobil), detaljer om utbildningsdokument, kvalifikationer, yrkesutbildning, anställningsavtal, icke -upplysningsavtal, information om bonusar och ersättningar, information om civilstånd, kontor och andra uppgifter.

Användning av data

4TRACKING använder insamlade data för olika ändamål:

 1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst
 2. för att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 3. så att du kan delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 4. att ge kundsupport
 5. för att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 6. för att övervaka användningen av vår tjänst
 7. att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 8. att uppfylla alla andra ändamål som du tillhandahåller det
 9. att genomföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter till följd av kontrakt som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso
 10. för att ge dig meddelanden om ditt konto och / eller prenumeration, inklusive meddelanden om utgång och förnyelse, e-postinstruktioner, etc.
 11. för att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information
 12. på något annat sätt kan vi beskriva när du tillhandahåller informationen
 13. för något annat syfte med ditt samtycke.

Lagring av data

Vi behåller dina personuppgifter bara så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användardata för intern analysanvändning. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare period, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre tidsperioder.

Överföring av data

Inom ramen för våra informationsdelningsaktiviteter som anges ovan kan dina personuppgifter överföras till andra länder (inklusive länder utanför EES) som kan ha olika dataskyddsstandarder från ditt hemland. Observera att data som behandlas i ett främmande land kan omfattas av utländska lagar och är tillgängliga för utländska regeringar, domstolar, brottsbekämpande myndigheter och myndigheter. Vi kommer dock att sträva efter att vidta rimliga åtgärder för att upprätthålla en tillräcklig dataskydd när vi delar dina personuppgifter med sådana länder.

Offentliggörande av data

Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in, eller du tillhandahåller:

1. Affärstransaktion.

Om vi ​​eller våra dotterbolag är involverade i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras.

2. Andra fall. Vi kan avslöja din information också:

 1. till våra dotterbolag och dotterbolag;
 2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter vi använder för att stödja vår verksamhet;
 3. att uppfylla det syfte som du tillhandahåller det;
 4. för att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;
 5. för något annat ändamål som vi avslöjar när du tillhandahåller informationen;
 6. med ditt samtycke i andra fall;
 7. om vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets, våra kunders eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet.

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla sätt för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras absoluta säkerhet.

Dina rättigheter till dataskydd enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter till uppgiftsskydd som omfattas av GDPR.

Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att det ska tas bort från våra system, besök vår kontakta oss sida

Under vissa omständigheter har du följande rättigheter för dataskydd:

 1. rätten till åtkomst, uppdatering eller radering av den information vi har om dig;
 2. rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig;
 3. rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
 4. rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information;
 5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format;
 6. rätten att dra tillbaka samtycke. Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där vi förlitar dig på ditt samtycke för att behandla din personliga information;

Observera att vi kan be dig verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänster utan nödvändig information.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Dina dataskyddsrättigheter enligt Kaliforniens integritetsskyddslag (CalOPPA)

CalOPPA är den första statliga lagen i landet som kräver kommersiella webbplatser och onlinetjänster för att publicera en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt bortom Kalifornien för att kräva att en person eller företag i USA (och tänkbart världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från konsumenter i Kalifornien ska publicera en synlig integritetspolicy på sin webbplats med exakt information som samlas in och dessa individer som det delas med och att följa denna policy.

Enligt CalOPPA accepterar vi följande:

 1. användare kan besöka vår webbplats anonymt.
 2. vår länk till sekretesspolicy innehåller ordet "Sekretess" och kan enkelt hittas på hemsidan på vår webbplats.
 3. användare kommer att meddelas om ändringar av sekretesspolicy på vår sida om sekretesspolicy.
 4. användare kan ändra sin personliga information genom att kontakta oss i vårt kontaktformulär .

Vår policy för "Spåra inte" -signaler:

Vi hedrar Spåra inte signaler och spårar inte, planterar kakor eller använder reklam när webbläsarmekanismen inte spårar. Spåra inte är ett val du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåra.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller inställningar i din webbläsare.

Dina rättigheter till dataskydd enligt Kalifornien Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att lära dig vilken information vi samlar in om dig, be om att ta bort dina uppgifter och inte sälja (dela) den. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och fråga oss:

1. Vilken personlig information vi har om dig. Om du gör denna begäran kommer vi tillbaka till dig:

 1. De kategorier av personlig information som vi har samlat in om dig.
 2. De kategorier av källor som vi samlar in din personliga information från.
 3. Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja din personliga information.
 4. De kategorier av tredje parter som vi delar personlig information med.
 5. De specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 6. En lista med kategorier av personlig information som vi har sålt, tillsammans med kategorin för alla andra företag vi sålde den till. Om vi ​​inte har sålt din personliga information, kommer vi att informera dig om detta faktum.
 7. En lista med kategorier av personlig information som vi har avslöjat för ett affärsändamål, tillsammans med kategorin för alla andra företag som vi delade den med.

Observera att du har rätt att be oss att ge dig denna information upp till två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kan informationen som lämnas begränsas till den personliga information som vi samlade in om dig under de senaste 12 månaderna.

2. Ta bort din personliga information.

Om du gör denna begäran raderar vi den personliga information som vi har om dig från och med dagen för din begäran från våra register och ber alla tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering utföras genom att identifiera informationen. Om du väljer att ta bort din personliga information kanske du inte kan använda vissa funktioner som kräver att din personliga information fungerar.

3. säljer vi din personliga information?

Vi säljer eller hyr inte din personliga information till tredje part för något syfte. Vi säljer inte din personliga information för pengar. Under vissa omständigheter kan emellertid en överföring av personlig information till en tredje part eller inom vår familj av företag utan monetära överväganden betraktas som en "försäljning" enligt Kaliforniens lag. Du är den enda ägaren till dina personuppgifter och kan begära avslöjande eller radering när som helst.

Om du skickar in en begäran om att sluta sälja din personliga information kommer vi att sluta göra sådana överföringar.

Observera att om du ber oss ta bort eller sluta sälja dina data kan det påverka din upplevelse med oss ​​och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemstjänster som kräver att din personliga information används för att fungera. Men under inga omständigheter kommer vi att diskriminera dig för att ha utövat dina rättigheter.

För att utnyttja dina Kalifornien rättigheter dataskydds ovan beskrivna, skicka din förfrågan (s) i vårt kontakta oss sida

Dina skydd för dataskydd, som beskrivs ovan, täcks av CCPA, förkortat Kaliforniens konsumentskyddslag. Besök den officiella Kalifornien lagstiftningsinformation för webbplatsen om du vill veta mer. CCPA trädde i kraft 01/01/2020.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst ( "Tjänsteleverantörer" ), tillhandahålla tjänster för våra räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

CI / CD-verktyg

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

Reklam

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att visa annonser till dig för att stödja och underhålla vår tjänst.

Beteende ommarknadsföring

Vi kan använda ommarknadsföringstjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserade på dina tidigare besök i vår tjänst.

Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år ( "Barn" eller "Barn" ).

Vi samlar inte medvetet om personlig information från barn under 18 år. Om du blir medveten om att ett barn har försett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "effektive datum" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.