tło

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 2020-06-28

Wprowadzenie

Witamy w 4TRACKING .

Witryna i aplikacja 4TRACKING zapewnia usługi śledzenia online (zwane dalej „usługą” ).

Nasza Polityka prywatności reguluje Twoją wizytę w 4tracking.net i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszego Serwisu.

Używamy twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, warunki użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach.

Nasze Warunki ( „Warunki” ) regulują wszelkie korzystanie z naszej Usługi i wraz z Polityką Prywatności stanowią Twoją umowę z nami ( „Umowa” ).

Definicje

SERWIS: oznacza stronę 4tracking.net i aplikację 4TRACKING obsługiwaną przez 4TRACKING.

DANE OSOBOWE: oznaczają dane o żywej osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

DANE UŻYTKOWE: są to dane zbierane automatycznie, albo generowane przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

COOKIES: to małe pliki przechowywane na twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

KONTROLER DANYCH: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych użytkownika.

PROCESORZY DANYCH (LUB USŁUGODAWCY): oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych usługodawców w celu wydajniejszego przetwarzania danych.

PRZEDMIOT DANYCH: każda żywa osoba będąca przedmiotem danych osobowych.

UŻYTKOWNIK: to osoba fizyczna korzystająca z naszej Usługi. Użytkownik odpowiada Podmiotowi danych, który jest podmiotem Danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów w celu świadczenia i ulepszania naszej Usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji ( „Dane osobowe” ). Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 1. Adres e-mail
 2. Imię i nazwisko
 3. Numer telefonu
 4. Adres, kraj, województwo, kod pocztowy, miasto
 5. Pliki cookie i dane o użytkowaniu

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, klikając link anulowania subskrypcji.

Dane o użytkowaniu

Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem dowolnego urządzenia lub za jej pośrednictwem ( „Dane o użytkowaniu” ).

Te dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia, te Dane o użytkowaniu mogą zawierać informacje, takie jak typ używanego urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny urządzenia, typ używanej przeglądarki internetowej, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowujemy pewne informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady wykorzystywanych przez nas plików cookie:

 1. Pliki cookie sesji: Używamy plików cookie sesji do obsługi naszej usługi.
 2. Preferencyjne pliki cookie: korzystamy z preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 3. Bezpieczne pliki cookie: używamy bezpiecznych plików cookie do celów bezpieczeństwa.
 4. Reklamowe pliki cookie: Reklamowe pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą być odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Inne dane

Korzystając z naszej Usługi, możemy również zbierać następujące informacje: dane paszportowe, obywatelstwo, rejestracja w miejscu zamieszkania i rzeczywisty adres, numer telefonu (służbowy, mobilny), szczegóły dokumentów dotyczących edukacji, kwalifikacji, szkolenia zawodowego, umów o pracę, nie - umowy o ujawnieniu informacji, informacje o premiach i odszkodowaniach, informacje o stanie cywilnym, lokalizacji biura i inne dane.

Wykorzystanie danych

4TRACKING wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 1. w celu zapewnienia i utrzymania naszej Usługi
 2. aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 3. aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 4. w celu zapewnienia obsługi klienta
 5. w celu zebrania analiz lub cennych informacji w celu ulepszenia naszej Usługi
 6. w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi
 7. w celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych
 8. w celu spełnienia dowolnego innego celu, dla którego go udostępniasz
 9. w celu wypełnienia naszych obowiązków i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym dotyczących fakturowania i windykacji
 10. w celu dostarczania powiadomień o koncie i / lub subskrypcji, w tym powiadomień o wygaśnięciu i odnowieniu, instrukcji e-mail itp.
 11. do dostarczania wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach podobnych do tych, które już kupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji
 12. w jakikolwiek inny sposób możemy opisać, kiedy podajesz informacje
 13. w dowolnym innym celu za twoją zgodą.

Zatrzymywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zatrzymania twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Będziemy również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

W ramach naszych działań związanych z udostępnianiem informacji określonych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów (w tym krajów spoza EOG), które mogą mieć inne standardy ochrony danych niż kraj zamieszkania. Należy pamiętać, że dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać obcym prawom i być dostępne dla zagranicznych rządów, sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Dołożymy jednak starań, aby podjąć odpowiednie środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych podczas udostępniania danych osobowych takim krajom.

Ujawnianie danych

Możemy ujawnić gromadzone przez nas dane osobowe lub podać:

1. Transakcja biznesowa.

Jeśli my lub nasze spółki zależne uczestniczymy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane.

2. Inne przypadki. Możemy ujawnić twoje dane również:

 1. naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym;
 2. kontrahentom, usługodawcom i innym stronom trzecim, których używamy do wspierania naszej działalności;
 3. w celu spełnienia celu, dla którego go dostarczasz;
 4. w celu umieszczenia logo firmy na naszej stronie internetowej;
 5. w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas przy przekazywaniu informacji;
 6. za twoją zgodą we wszystkich innych przypadkach;
 7. jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś rezydentem Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych, objęte RODO.

Naszym celem jest podjęcie uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być poinformowany, jakie dane osobowe, które posiadamy o Tobie i jeśli chcesz zostać usunięte z naszych systemów, odwiedź naszą skontaktować się z nami na stronę

W niektórych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 1. prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na twój temat;
 2. prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie;
 6. prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych;

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed odpowiedzią na takie prośby. Pamiętaj, że możemy nie być w stanie świadczyć Usługi bez pewnych niezbędnych danych.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych na gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności (CalOPPA)

CalOPPA to pierwsze prawo stanowe w kraju, które wymaga od komercyjnych stron internetowych i usług online opublikowania polityki prywatności. Zasięg prawa rozciąga się daleko poza Kalifornię i wymaga od osoby lub firmy w Stanach Zjednoczonych (i możliwej na całym świecie), która prowadzi witryny gromadzące dane osobowe od Kalifornii, danych osobowych umożliwiającej umieszczenie na swojej stronie internetowej wyraźnej polityki prywatności określającej dokładnie gromadzone informacje i te osoby, którym jest udostępniany, oraz w celu przestrzegania niniejszej polityki.

Według CalOPPA zgadzamy się na:

 1. użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo.
 2. nasz link do Polityki prywatności zawiera słowo „Prywatność” i można go łatwo znaleźć na stronie głównej naszej witryny.
 3. użytkownicy będą powiadamiani o wszelkich zmianach polityki prywatności na naszej stronie polityki prywatności.
 4. użytkownicy mogą zmieniać swoje dane osobowe, kontaktując się z nami w formularzu kontaktowym .

Nasze zasady dotyczące sygnałów „Nie śledź”:

Honorujemy sygnały Do Not Track i nie śledzimy, nie umieszczamy plików cookie ani nie korzystamy z reklam, gdy istnieje mechanizm przeglądarki Do Not Track. Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych na podstawie ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA)

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, masz prawo dowiedzieć się, jakie dane o Tobie zbieramy, poprosić o ich usunięcie, a nie sprzedawanie (udostępnianie). Aby skorzystać z przysługujących Ci praw do ochrony danych, możesz złożyć określone wnioski i poprosić nas:

1. Jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat. Jeśli złożysz tę prośbę, wrócimy do Ciebie:

 1. Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.
 2. Kategorie źródeł, z których zbieramy Twoje dane osobowe.
 3. Biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
 4. Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.
 5. Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
 6. Lista kategorii danych osobowych, które sprzedaliśmy, wraz z kategorią każdej innej firmy, której je sprzedaliśmy. Jeśli nie sprzedaliśmy twoich danych osobowych, poinformujemy cię o tym fakcie.
 7. Lista kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, wraz z kategorią każdej innej firmy, której je udostępniamy.

Pamiętaj, że masz prawo poprosić nas o podanie tych informacji maksymalnie dwa razy w ciągu dwunastomiesięcznego okresu. Po przesłaniu tego żądania podane informacje mogą być ograniczone do danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Aby usunąć swoje dane osobowe.

Jeśli zgłosisz to żądanie, usuniemy z naszych danych dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, i polecimy usługodawcom, aby zrobili to samo. W niektórych przypadkach usunięcia można dokonać przez pozbawienie danych identyfikacyjnych. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje dane osobowe, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji, które wymagają danych osobowych do działania.

3. Czy sprzedajemy Twoje dane osobowe?

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych stronom trzecim w żadnym celu. Nie sprzedajemy twoich danych osobowych w celach pieniężnych. Jednak w niektórych okolicznościach przekazanie danych osobowych stronie trzeciej lub w ramach naszej rodziny firm bez wynagrodzenia pieniężnego może zostać uznane za „sprzedaż” zgodnie z prawem Kalifornii. Jesteś jedynym właścicielem swoich danych osobowych i możesz zażądać ujawnienia lub usunięcia w dowolnym momencie.

Jeśli prześlesz prośbę o zaprzestanie sprzedaży swoich danych osobowych, przestaniemy dokonywać takich transferów.

Pamiętaj, że jeśli poprosisz nas o usunięcie lub zaprzestanie sprzedaży twoich danych, może to wpłynąć na twoje doświadczenie z nami i możesz nie być w stanie uczestniczyć w niektórych programach lub usługach członkowskich, które wymagają użycia twoich danych osobowych do działania. Ale w żadnym wypadku nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z Twoich praw.

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw do ochrony danych w Kalifornii, wyślij swoje prośby na naszej stronie kontaktowej

Twoje prawa do ochrony danych, opisane powyżej, są objęte CCPA, skrótem od California Consumer Privacy Act. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę California Legislative Information. CCPA weszła w życie 01.01.2020.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu usprawnienia naszej Usługi ( „Usługodawcy” ), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do monitorowania i analizy korzystania z naszej usługi.

Narzędzia CI / CD

Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do automatyzacji procesu rozwoju naszej Usługi.

Reklama

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu wyświetlania reklam w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

Re-marketing behawioralny

Możemy korzystać z usług remarketingowych w celu reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszego Serwisu. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie twoich poprzednich wizyt w naszym Serwisie.

Prywatność dzieci

Z naszych usług nie mogą korzystać dzieci poniżej 18 roku życia ( „Dziecko” lub „Dzieci” ).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 lat. Jeśli dowiesz się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.