заден план

Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 2020-06-28

Въведение

Добре дошли в 4TRACKING .

Уебсайтът и приложението 4TRACKING предоставя онлайн проследяващи услуги (наричани по-долу „Услуга“ ).

Нашата Политика за поверителност урежда вашето посещение на 4tracking.net и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашата Услуга.

Ние използваме вашите данни за осигуряване и подобряване на Услугата Използвайки Сервиз, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, използваните в настоящата Политика за поверителност термини имат същите значения като в нашите Общи условия.

Нашите Общи условия ( „Условия“ ) уреждат всяко използване на нашата Услуга и заедно с Политиката за поверителност представлява вашето съгласие с нас ( „споразумение“ ).

Определения

УСЛУГА: означава уебсайтът 4tracking.net и приложението 4TRACKING, управлявано от 4TRACKING.

ЛИЧНИ ДАННИ: означава данни за жив индивид, които могат да бъдат идентифицирани от тези данни (или от тези и друга информация или в наше притежание, или е вероятно да попадне в наше притежание).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ: данните се събират автоматично или се генерират от използването на Услугата, или от самата Сервизна инфраструктура (например продължителността на посещението на страницата).

COOKIES: са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

КОНТРОЛЕР НА ДАННИ: означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който се обработват или трябва да се обработват лични данни. За целите на настоящата Политика за поверителност ние сме Контролер на данни на вашите данни.

ПРОЦЕСОРИ НА ДАННИ (ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ): означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Контролера на данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

ПРЕДМЕТ НА ДАННИ: всеки жив индивид, който е обект на Лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ: физическото лице, използващо нашата Услуга Потребителят отговаря на Субекта на данните, който е обект на Лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация ( „Лични данни“ ). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 1. Имейл адрес
 2. Име и фамилия
 3. Телефонен номер
 4. Адрес, държава, държава, провинция, пощенски код, град
 5. Бисквитки и данни за употреба

Можем да използваме Вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да ви интересува. Можете да се откажете да получавате всякаква или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване.

Данни за употреба

Можем също така да събираме информация, която браузърът ви изпраща всеки път, когато посетите нашата Услуга или когато получите достъп до Услугата от или чрез което и да е устройство ( „Данни за използване“ ).

Тези данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услуга с устройство, тези данни за използването могат да включват информация като типа на устройството, което използвате, уникалния идентификатор на вашето устройство, IP адреса на вашето устройство, операционната система на вашето устройство, типа интернет браузър, който използвате, уникално устройство идентификатори и други диагностични данни.

Проследяване на данни за бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата Услуга и притежаваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 1. Сесийни бисквитки: Ние използваме сесийни бисквитки, за да оперираме нашата услуга.
 2. Предпочитани бисквитки: Ние използваме предпочитани бисквитки, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 3. Бисквитки за сигурност: Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.
 4. Рекламни бисквитки: Рекламните бисквитки се използват, за да ви служат с реклами, които може да са от значение за вас и вашите интереси.

Други данни

Докато използвате нашата Услуга, можем също да събираме следната информация: данни за паспорт, гражданство, регистрация по местоживеене и действителен адрес, телефонен номер (работен, мобилен), подробности за документи за образование, квалификация, професионално обучение, трудови договори, не - споразумения за разкриване на информация, информация за бонуси и обезщетения, информация за семейно положение, местоположение на офиса и други данни.

Използване на данни

4TRACKING използва събраните данни за различни цели:

 1. да предоставяме и поддържаме нашата Услуга
 2. да ви уведомяваме за промени в нашата Услуга
 3. за да ви позволи да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да го направите
 4. за предоставяне на поддръжка на клиенти
 5. да съберем анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
 6. да следим използването на нашата Услуга
 7. за откриване, предотвратяване и адресиране на технически проблеми
 8. да изпълни всяка друга цел, за която го предоставяте
 9. да изпълняваме своите задължения и да изпълняваме правата си, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас, включително за фактуриране и събиране
 10. да ви предоставя известия за вашия акаунт и / или абонамент, включително известия за изтичане и подновяване, имейл инструкции и т.н.
 11. да ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или разпитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация
 12. по друг начин, който можем да опишем, когато предоставяте информацията
 13. за всяка друга цел с вашето съгласие.

Задържане на данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато са необходими за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако се изисква да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Също така ще запазим данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за използване обикновено се запазват за по-кратък период, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за засилване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ако сме задължени по закон да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Прехвърляне на данни

В рамките на нашите дейности по обмен на информация, описани по-горе, вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни в други страни (включително държави извън ЕИП), които могат да имат различни стандарти за защита на данните от вашата страна на пребиваване. Моля, обърнете внимание, че данните, обработвани в чужда държава, могат да бъдат предмет на чуждестранни закони и достъпни за чуждестранни правителства, съдилища, правоприлагащи органи и регулаторни агенции. Ние обаче ще се стремим да предприемем разумни мерки за поддържане на адекватно ниво на защита на данните при споделяне на вашите лични данни с такива страни.

Разкриване на данни

Можем да разкрием лична информация, която събираме, или вие предоставяте:

1. Бизнес сделка.

Ако ние или нашите дъщерни дружества участваме в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени.

2. Други случаи. Можем да разкрием и вашата информация:

 1. на нашите дъщерни дружества и филиали;
 2. на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подкрепа на нашия бизнес;
 3. да изпълни целта, за която го предоставяте;
 4. с цел включване на логото на вашата компания на нашия уебсайт;
 5. за всяка друга цел, оповестена от нас, когато предоставяте информацията;
 6. с вашето съгласие във всички други случаи;
 7. ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на Дружеството, нашите клиенти или други.

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте резидент на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните, обхванати от GDPR.

Ние се стремим да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните си данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни държим за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, посетете страницата ни за връзка с нас

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 1. правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме върху вас;
 2. правото на поправка Имате право да коригирате информацията си, ако тази информация е неточна или непълна;
 3. правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни;
 4. правото на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на личните ви данни;
 5. правото на преносимост на данните. Имате право да Ви бъде предоставено копие на Вашите Лични данни в структуриран, машинно четим и често използван формат;
 6. правото на оттегляне на съгласието. Вие също имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато ние разчитаме на вашето съгласие да обработим личната ви информация;

Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания. Моля, обърнете внимание, че може да не можем да предоставим Услуга без някои необходими данни.

Имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Вашите права за защита на данните съгласно Калифорнийския закон за защита на поверителността (CalOPPA)

CalOPPA е първият държавен закон в страната, който изисква търговски уебсайтове и онлайн услуги за публикуване на политика за поверителност. Обхватът на закона се простира далеч отвъд Калифорния, за да се изисква от човек или компания в Съединените щати (и може да се мисли по света), които оперират уебсайтове, които събират лична информация от потребителите в Калифорния, за да публикуват на уебсайта си очевидна политика за поверителност, в която се посочва точно събираната информация и тези лица, с които се споделя, и да спазват тази политика.

Според CalOPPA ние приемаме следното:

 1. потребителите могат да посетят нашия сайт анонимно.
 2. нашата връзка с Политиката за поверителност включва думата „Поверителност“ и може лесно да бъде намерена на началната страница на нашия уебсайт.
 3. потребителите ще бъдат уведомявани за всякакви промени в политиката за поверителност на нашата страница с политики за поверителност.
 4. потребителите могат да променят личната си информация, като се свържат с нас във формата за контакт с нас .

Нашата политика относно сигналите „Не проследявайте“:

Ние почитаме Не проследявайте сигналите и не проследяваме, не засаждаме бисквитки или използваме реклама, когато е наличен механизъм на браузъра Не ​​проследявайте. Не проследявайте е предпочитание, което можете да зададете във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтове, че не искате да бъдете проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Do Not Track, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

Вашите права за защита на данните съгласно Калифорнийския закон за поверителност на потребителите (CCPA)

Ако сте жител на Калифорния, имате право да научите какви данни събираме за вас, помолете да изтриете данните си и да не ги продавате (споделяте). За да упражните правата си за защита на данните, можете да отправите определени искания и да ни помолите:

1. Каква лична информация имаме за вас. Ако направите това искане, ние ще се върнем към вас:

 1. Категориите лична информация, които сме събрали за вас.
 2. Категориите източници, от които събираме вашата лична информация.
 3. Бизнес или търговска цел за събиране или продажба на вашата лична информация.
 4. Категориите на трети страни, с които споделяме лична информация.
 5. Конкретните части от личната информация, които събрахме за вас.
 6. Списък на категориите лична информация, които сме продали, заедно с категорията на всяка друга компания, на която сме я продали. Ако не сме продали личната ви информация, ние ще ви информираме за този факт.
 7. Списък на категориите лична информация, които сме разкрили с бизнес цел, заедно с категорията на всяка друга компания, с която сме я споделяли.

Моля, обърнете внимание, имате право да поискате от нас да ви предоставим тази информация до два пъти в променящ се дванадесетмесечен период. Когато отправите тази заявка, предоставената информация може да бъде ограничена до личната информация, която събрахме за вас през предходните 12 месеца.

2. За да изтриете личните си данни.

Ако направите това искане, ние ще изтрием личната информация, която държим за вас, към датата на вашата заявка, от нашите записи и ще насочим всички доставчици на услуги да направят същото. В някои случаи изтриването може да се извърши чрез де-идентификация на информацията. Ако решите да изтриете личната си информация, може да не сте в състояние да използвате определени функции, които изискват вашата лична информация да работи.

3. продаваме личната ви информация?

Ние не продаваме или даваме под наем Вашата лична информация на трети страни за каквито и да било цели. Ние не продаваме вашата лична информация за парично възнаграждение. Въпреки това, при някои обстоятелства, прехвърлянето на лична информация на трета страна или в нашето семейство от дружества, без парично възнаграждение, може да се счита за „продажба“ съгласно закона на Калифорния. Вие сте единственият собственик на Вашите лични данни и можете да поискате разкриване или изтриване по всяко време.

Ако изпратите заявка за спиране на продажбата на вашата лична информация, ние ще спрем да извършваме такива трансфери.

Моля, обърнете внимание, ако ни помолите да изтрием или спрем да продаваме вашите данни, това може да повлияе на опита ви с нас и може да не успеете да участвате в определени програми или услуги за членство, които изискват използването на личната ви информация за функциониране. Но в никакъв случай ние няма да дискриминираме вас за упражняване на вашите права.

За да упражните вашите права за защита на данните в Калифорния, описани по-горе, моля, изпратете вашата заявка (и) на нашата страница за връзка с нас

Вашите права за защита на данните, описани по-горе, са обхванати от CCPA, съкратено от Калифорнийския закон за поверителност на потребителите. За да научите повече, посетете официалния уебсайт за законодателна информация в Калифорния. CCPA влиза в сила на 01.01.2020 г.

Доставчици на услуги

Можем да наемем трети компании и физически лица, за да улесним нашата услуга ( „доставчици на услуги“ ), да предоставим услуга от наше име, да извършим услуги, свързани с услугите, или да ни помогнем да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до Вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

CI / CD инструменти

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да автоматизираме процеса на разработка на нашата Услуга.

реклама

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да ви показваме реклами, за да помогнем за поддръжката и поддържането на нашата Услуга.

Поведенчески ремаркетинг

Може да използваме услуги за ремаркетинг, за да рекламираме на уебсайтове на трети страни пред вас, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици на трети страни използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и обслужваме реклами въз основа на миналите ви посещения в нашата Услуга.

Поверителност на децата

Нашите Услуги не са предназначени за използване от деца под 18 години ( „Дете“ или „Деца“ ).

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако разберете, че дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и / или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „дата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.