заден план

Правила и условия

Последна актуализация: 2020-06-28

Въведение

Добре дошли в 4TRACKING

Тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“) уреждат използването на нашия уебсайт, намиращ се на 4tracking.net (заедно или поотделно „Услуга“), управляван от 4TRACKING .

Нашата Политика за поверителност също управлява използването на нашата Услуга и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашите уеб страници.

Вашето съгласие с нас включва тези Условия и нашата Политика за поверителност („Споразумения“). Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали споразуменията и се съгласявате да бъдете обвързани от тях.

Ако не сте съгласни (или не можете да спазвате) споразумения, може да не използвате Услугата, но моля, уведомете ни, като се свържете с нас, за да можем да се опитаме да намерим решение. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да получат достъп или да използват Услугата.

комуникации

Използвайки нашата Услуга, вие се съгласявате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която можем да изпратим. Можете обаче да се откажете да получавате някоя или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или чрез Свържете се с нас

анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Промени в услугата

Ние си запазваме правото да оттеглим или изменим нашата Услуга, както и всяка услуга или материали, които предоставяме чрез Сервиз, по наше усмотрение без предизвестие. Ние не носим отговорност, ако по някаква причина цялата или която и да е част от Услугата не е достъпна по всяко време или за всеки период. От време на време можем да ограничим достъпа до някои части на Услугата или до цялата Услуга до потребители, включително регистрирани потребители.

Изменения на условията

Можем да изменяме Условията по всяко време, като публикуваме променените условия на този сайт. Ваша отговорност е да преглеждате тези Условия периодично.

Продължаващото използване на Платформата след публикуването на преработени Условия означава, че приемате и сте съгласни с промените. От вас се очаква да проверявате често тази страница, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Продължавайки достъпа или използването на нашата Услуга след влизане в сила на всяка редакция, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

признание

С ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГА ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, ПРИЕМАТЕ, ЧЕТО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА, И СЕ ПРАВЕТЕ ДА СЕ СВЪРЗЕТЕ С ТЯХ.