Cainiao

Tra cứu Cainiao

Cainiao là một công ty hậu cần của Trung Quốc do Tập đoàn Alibaba thành lập và ra mắt

lai lịch

Theo dõi các gói CAINIAO

Cainiao

Cainiao là công ty hậu cần của Trung Quốc do Tập đoàn Alibaba thành lập và ra mắt vào năm 2013, tên công ty đầy đủ là Cainiao Smart Logistics Network Limited, tiền thân là China Smart Logistics Network. Cainiao Logistics tham gia cùng với các công ty khác như Yintai Commercial, Fosun Group, Fuchun Group, SF Express, Shentong, YTO, Zhongtong, Yunda, v.v. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, Tập đoàn Alibaba đã đầu tư 3,33 tỷ đô la để tăng cổ phần của mình tại Cainiao và cổ phần của nó tỷ lệ sẽ tăng từ 51% lên 63%.

Theo dõi bưu kiện Cainiao

Dịch vụ 4TRACKING có thể giúp bạn theo dõi các bưu kiện Cainiao của bạn được vận chuyển với Cainiao, tất cả những gì bạn cần là số theo dõi Cainiao, Đặt số theo dõi Cainiao của bạn tại trường phía trên và nhấp vào nút theo dõi và đợi vài giây để nhận thông tin chi tiết về bưu kiện của bạn bao gồm cả địa điểm và ngày tháng.

Về Cainiao

Cainiao Logistics cung cấp dịch vụ hậu cần cho Tập đoàn Alibaba. Nó vận hành các kho hàng và các trạm chuyển phát nhanh.


Cainiao Logistics cũng vận hành một nền tảng thông tin hậu cần cung cấp khả năng truy cập thông tin theo thời gian thực cho cả người mua và người bán. Shen Guojun thành lập China Smart Logistics Network vào ngày 28 tháng 5 năm 2013, sau này trở thành Cainiao Logistics, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc.


Thế giới biết đến nền tảng mua sắm nổi tiếng AliExpress và Alibaba, hai trang web gửi hàng triệu đơn hàng trên khắp thế giới, để quản lý hàng triệu đơn hàng đến tay của những người bán trên AliExpress và Alibaba, Cainiao được thành lập với sự hợp tác của các công ty chuyển phát khác trong để tạo dịch vụ vận chuyển của riêng họ. Dịch vụ này được ra mắt vào tháng 5 năm 2013 và chỉ trong 5 năm, nó đã trở thành một trong những công ty khởi nghiệp lớn nhất của Trung Quốc với định giá thị trường hơn 1 tỷ NDT. Nó hợp tác nhịp nhàng với các công ty vận tải quốc tế lớn như China Post, Yanwen và SF Express.


Ví dụ về các trạng thái mà theo dõi lô hàng Cainiao vượt qua

tình trạng
A new delivery attempt is ongoing
A new delivery attempt is ongoing (Delivery again)
Accepted for Linehaul transportation (Received by Linehaul)
Accepted for transportation by Post (Package Received)
Accepted for transportation by Post (Post office collection)
Accepted for transportation by Post (Post office collection.)
Accepted for transportation by postal service
Accepted for transportation by postal service (Package Received)
Accepted for transportation by postal service (Post office collection)
Accepted for transportation by postal service (Post office collection.)
Airline handover problem (Restricted goods-electrical items)
Airline handover problem (Restricted goods-special items(Etc. liquid,Paste,Powder))
Arrival at local delivery center unsuccessful (Arrival at local delivery center unsuccessful)
Arrival at local delivery center unsuccessful (Failed to arrive the delivery office)
Arrived at departure transport hub (Airline Transfer Process)
Arrived at departure transport hub (The parcel has left the transit center)
Arrived at destination country/region (Arrived at Facility)
Arrived at destination country/region (Arrived at FedEx hub)
Arrived at destination country/region (Package landed in TLV Airport(IL))
Arrived at destination country/region sorting center (Arrived at destination facility)
Arrived at destination country/region sorting center (At destination country/region sorting center)
Arrived at destination country/region sorting center (Chongqing city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :HeChao)
Arrived at destination country/region sorting center (Chongqing city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :WangBinFeng)
Arrived at destination country/region sorting center (Haerbin city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :LiuYuTing)
Arrived at destination country/region sorting center (In distribution with postman)
Arrived at destination country/region sorting center (Wulumuqi city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :TongJianJun)
Arrived at destination country/region sorting center (【Riyadh Center】Received.)
Arrived at linehual office (Package landed in TLV Airport(IL))
Arrived at local delivery center (Arrive at local delivery office)
Arrived at local delivery center (Arrived at Post Office)
Arrived at local delivery center (Arrived at local delivery center)
Arrived at sorting center (Beijing, ,【Riyadh Center】 Departure from outward office of exchange)
Arrived at sorting center (Dongguan, ,【Riyadh Center】 Departure from outward office of exchange)
Arrived at sorting center (Haerbin city ,【Riyadh Center】 Departure from outward office of exchange)
Arrived in transit country/region (AE_LZD_ORDER)
Arrived in transit country/region (Airline arrived at transit country or district)
Arrived in transit country/region (Airline arrived at transit country or district.)
Arrived in transit country/region (Arrive at transit country or district)
Arrived in transit country/region (Arrive attransit country or district.)
Arrived in transit country/region (Parcel is handled)
Arrived in transit country/region (Transit Arrival)
Arrived in transit country/region (transit country arrival)
At consolidation warehouse (Accepted in consolidated warehouse.)
At consolidation warehouse (Inbound success in consolidated warehouse.)
At departure country/region sorting center (Shipment Reached Center)
At destination country sorting center (At destination country/region sorting center)
At destination country/region
At destination country/region (Linehaul handover to next forwarder)
At destination country/region (Transiting via the transit Airport)
At destination country/region sorting center
At destination country/region sorting center (Arrive at sorting center in destination country)
At destination country/region sorting center (Arrived at destination country)
At destination country/region sorting center (At destination country/region sorting center)
At destination country/region sorting center (Consignment received at the PostNL Acceptance Centre)
At destination country/region sorting center (In distribution with postman)
At destination country/region sorting center (Received at HUB)
At destination country/region sorting center (Yangjiang city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :ZhangShiChe)
At destination country/region sorting center (【Riyadh Center】Arrived.)
At destination country/region sorting center (【Riyadh Center】Received.)
At local delivery center (Arrive at local delivery office)
Attempting second delivery (Delivery again)
Awaiting buyer to pick-up (Awaiting for you to pick-up)
Awaiting for transit to final delivery office (Package arrived at facility of the local delivery company)
Awaiting for you to pick-up (Awaiting for you to pick-up)
Carrier note (Received at Destination Post)
Carrier update (Delivered)
Customs clearance complete (Export clearance success)
Delivery attempt unsuccessful (Awaiting consignee to collect)
Delivery attempt unsuccessful (Beijing, , Returned)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery Attempts Exceeded)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery attempt failure,Address is unknown / wrong)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery attempt failure,Can't contact with customer)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery attempt failure,Change to self pick up)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery attempt failure,Customer request to change delivery time)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery attempt failure. Overdue parcels)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery delay.)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery failed. Not at home.)
Delivery attempt unsuccessful (Delivery unsuccessful)
Delivery attempt unsuccessful (Not in business hours.)
Delivery attempt unsuccessful (Out for Delivery)
Delivery attempt unsuccessful (You are not at home.)
Delivery details changed (Delivery information updated,Delivery time changed)
Delivery failed
Delivery failed (Delivery address is incorrect)
Delivery failed (Delivery unsuccessful)
Delivery failed (Package wasn't picked up in time)
Delivery failed (Returned for failed delivery)
Delivery failed (returned)
Delivery in process. Now left facility. (Out of local station)
Delivery to pick-up point unsucessful (Handover to pickup station/locker failure,Other reasons)
Delivery unsuccessful
Delivery unsuccessful (Delivered)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure,Address is unknown / wrong)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure,Can't contact with customer)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure,Change to self pick up)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure,Customer change delivery address)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure,Customer request to change delivery time)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure,Other reasons)
Delivery unsuccessful (Delivery attempt failure. Overdue parcels)
Delivery unsuccessful (Delivery delay.)
Delivery unsuccessful (Delivery failed. Not at home.)
Delivery unsuccessful (Incorrect address - Goods not delivered)
Delivery unsuccessful (Order is oversized)
Delivery unsuccessful (Out for Delivery)
Delivery unsuccessful (Recipient Absent)
Delivery unsuccessful (Returned parcel is signed failure by seller.)
Delivery unsuccessful (The client didn't pickup on time)
Delivery unsuccessful (Wrong delivery address)
Delivery unsuccessful (You are not at home.)
Departed from customs (Leaving customs)
Departed from departure country/region (-WEH-Linehaul Departure)
Departed from departure country/region (Airline departed from original country)
Departed from departure country/region (Departure from Chinese airport facilities)
Departed from departure country/region (Flight departure)
Departed from departure country/region (Flight)
Departed from departure country/region (Hand over to airline)
Departed from departure country/region (LZD_ORDER)
Departed from departure country/region (Left from departure country/region)
Departed from departure country/region (Shi jia zhuang - Shipped by air)
Departed from departure country/region (Wuhan - Shipped by air)
Departed from departure country/region (Your parcel arrives at the airport of the country of origin)
Departed from departure country/region sorting center (Dispatched from Office of Exchange)
Departed from departure country/region sorting center (Export from Turkey)
Departed from departure country/region sorting center (Hand over for Linehaul transportation)
Departed from destination country/region sorting center (Departure from International Sorting Center)
Departed from destination country/region sorting center (Departure from Transit Sorting Center)
Departed from destination country/region sorting center (Left destination country/region sorting center)
Departed from pickup warehouse (Depature from Local Sorting Center)
Departed from sorting center (Depart from facility to service provider.)
Departed from sorting center (Outbound in sorting center)
Departed from sorting center (Shipped from Origin)
Departed from transit country/region (Airline departed from transit or district country)
Departed from transit country/region (Airline departed from transit or district country.)
Departed from transit country/region (Depart from transit country or district)
Departed from transit country/region (Departure to country of destination)
Departed from transit country/region (Flight)
Departed from warehouse
Departed from warehouse (Departure from Regional Sorting Center)
Departed from warehouse (Oubound success in consolidated warehouse)
Export customs clearance complete (Export clearance success)
Export customs clearance started
Export customs clearance started (Export clearance start)
Failed delivery to logistics company (Waiting for pickup)
Failed pickup by logistics company (Failed to be accepted by carrier)
Failed pickup by logistics company (Waiting for pickup)
Failed to arrive in destination country/region (Delivery to destination country/region unsuccessful)
Failed to clear at import customs
Failed to clear at import customs (Import clearance failure)
Failed to clear at import customs (Import clearance failure,Confiscated by customs)
Failed to clear at import customs (Shipment arrived in Canada and will be presented for customs review)
Handed over from Linehaul office (At destination country/region)
Handed over from Linehaul office (Linehaul handover to next forwarder)
Handed over from Linehaul office (Transiting via the transit Airport)
Import customs clearance complete
Import customs clearance complete (Cleared Customs)
Import customs clearance complete (Customs cleared)
Import customs clearance complete (Flight Departure)
Import customs clearance complete (France ,JingWaiJinKou Customs clearance,)
Import customs clearance complete (Import Customs Clearance Success)
Import customs clearance complete (Import clearance success )
Import customs clearance complete (Import clearance success)
Import customs clearance complete (Item accepted from customs office)
Import customs clearance complete (Released)
Import customs clearance delay (Import clearance exception)
Import customs clearance started (Import clearance start)
Import customs clearance started (Item Presented to Customs)
Import customs clearance started (Item passed to customs office (OE))
Import customs clearance started (Pre-Clearance process)
Import customs clearance started (Received by Destination Customs)
Leaving customs
Leaving from departure country/region
Leaving from departure country/region (Beijing, ,YiJiaoChengYunShangYunShu)
Leaving from departure country/region (Dongguan, ,YiJiaoChengYunShangYunShu)
Leaving from departure country/region (Hand over to airline)
Leaving from departure country/region (Hand over to airline.)
Leaving from departure country/region (Handover to Airline)
Leaving from departure country/region (In transit to the airport)
Leaving from departure country/region (Waiting for a flight)
Leaving from departure country/region (Your parcel arrives at the airport of the country of origin)
Leaving transit country/region (AE_LZD_ORDER)
Leaving transit country/region (Airline departed from transit or district country)
Leaving transit country/region (Airline departed from transit or district country.)
Leaving transit country/region (Depart from transit country or district)
Leaving transit country/region (Departure to country of destination)
Leaving transit country/region (Parcel outbound from transit facility)
Left consolidation warehouse (Departure from Regional Sorting Center)
Left consolidation warehouse (Oubound success in consolidated warehouse)
Left departure country sorting center (Hand over for Linehaul transportation)
Left departure country/region sorting center (Dispatched from Office of Exchange)
Left destination country sorting center (Left destination country/region sorting center)
Left destination country/region sorting center
Left destination country/region sorting center (Departure from International Sorting Center)
Left destination country/region sorting center (Left destination country/region sorting center)
Left from departure country/region
Left from departure country/region (Airline departed from original country)
Left from departure country/region (Changsha - Shipped by air)
Left from departure country/region (Chengdu - Shipped by air)
Left from departure country/region (Departed FedEx hub)
Left from departure country/region (Departure from Chinese airport facilities)
Left from departure country/region (Flight departure)
Left from departure country/region (Hand over to airline)
Left from departure country/region (Shipment has departed from a DHL facility ALGIERS-DZA)
Left from departure country/region (Wuhan - Shipped by air)
Left from departure country/region (Your parcel arrives at the airport of the country of origin)
Left from departure country/region ([Fenggang Town] Left from departure Country/Region/region)
Left transit country/region (Depart from transit country or district)
Object in transit (At destination country/region sorting center)
Object in transit (Left destination country/region sorting center)
Order canceled (Shipment cancelled)
Order received by warehouse (Order received successfully)
Out for delivery
Out for delivery (Dağıtıcıya Verildi)
Out for delivery (Objeto saiu para entrega ao destinatário)
Out for delivery (Out for Delivery)
Out for delivery (Shipment is out with courier for delivery)
Out for delivery (The item is out for delivery)
Package delivered (Delivered)
Package delivered (Delivered, In/At Mailbox)
Package delivered (Event of delivery (foreign): Successful delivery)
Package delivered (France ,【Riyadh Center】 delivered)
Package delivered (In person, IN_PERSON)
Package delivered (Objeto entregue ao destinatário)
Package delivered (Successfully delivered)
Package delivered (The consignment was delivered.)
Package delivered (delivered)
Package delivered (mailbox, In person)
Package delivered (mailbox, MAIL_BOX)
Package delivered (【Riyadh Center】Delivered.)
Package delivered to seller (Returned parcel is signed by seller.)
Package delivered to sender (Returned parcel is signed by seller.)
Package delivered,in person (to recipient) (Delivered)
Package handed over to logistics company (Shipment dispatched from warehouse)
Package lost (Parcel lost)
Package not accepted by local delivery company (Delivery to destination country/region unsuccessful)
Package ready for shipping from warehouse (Package finished)
Package ready to be shipped (Shipment confirmation)
Package ready to be shipped by warehouse (Package finished)
Package returned received by the delivery company at the country/region of departure (Returned parcel is picked up.)
Package returned to local warehouse, inbound success (Parcel returned to overseas warehouse, inbound success.)
Package returned, failed to be shipped out (Delivery restrictions in shipping area)
Package returned, failed to be shipped out (Shipping details incorrect)
Package returning (Exception parcel handling in sorting center)
Package returning (Parcel exception handling in sorting center.)
Package sent to logistics company (Shipment dispatched from warehouse)
Package shipped out from warehouse (Leave the warehouse)
Packing completed (Package finished)
Parcel at destination office for final delivery (Arrive at local delivery office)
Parcel at destination office for final delivery (Arrived at local delivery center)
Parcel dispatched (Accepted by carrier)
Parcel exception handling in sorting center
Parcel picking completed (Product sorting is completed)
Parcel received by warehouse (Order received successfully)
Parcel returned to sender and signed successfully. (Returned parcel is signed by seller.)
Parcel returned to sender via express and accepted by carrier. (Returned parcel is picked up.)
Picked up by logistic partner (Accepted by carrier)
Processing at logistic company (Depature from Local Sorting Center)
Processing at sorting center (Depart from facility to service provider.)
Processing at sorting center (Inbound in sorting center)
Processing at sorting center (Outbound in sorting center)
Processing at sorting center (Shipment arrived at facility and measured.)
Processing delay at sorting center (Outbound failure in sorting center)
Processing delay at sorting center (Oversize)
Processing delay at sorting center (Restricted item - Battery item)
Processing delay at sorting center (Restricted item - Cream)
Received by logistics company (Accepted by carrier)
Returned to sender (Return to customers.)
Returned to sender (Tui Hui)
Shipment cancelled
Shipment information received by warehouse electronically (Order received successfully)
Shipment information received by warehouse electronically (Shipment Data Received)
Shipment on the way (Beijing, , Arrived 【Riyadh Center】( Transit ))
Shipment on the way (Beijing, , Departed 【Riyadh Center】( Transit ))
Shipment on the way (Beijing, ,【Riyadh Center】 Returned ,BeiZhu:AnJian Returned)
Shipment on the way (Beijing, ,【Riyadh Center】 Returned)
Shipment on the way (Dongguan, , Arrived 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Dongguan, , Departed 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (France , Departed 【Riyadh Center】 processing center)
Shipment on the way (France ,JingWaiTouDiDianLiuCun)
Shipment on the way (HK OPS, Arrive at destination)
Shipment on the way (Haerbin city , Arrived 【Riyadh Center】( Transit ))
Shipment on the way (Haerbin city , Departed 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Haerbin city , Departed 【Riyadh Center】( Transit ))
Shipment on the way (Haerbin city ,ChuKou customs /FangXing)
Shipment on the way (Haerbin city ,ChuKou customs /LiuCunDaiYan)
Shipment on the way (Haerbin city ,SongJiaoChuKou customs)
Shipment on the way (Haerbin city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :WenZhen,DianHua:***********)
Shipment on the way (LuoSi, Send to overseas import customs)
Shipment on the way (Mudanjiang city , Arrived 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Mudanjiang city , Departed 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Mudanjiang city ,SongJiaoChengYunShang)
Shipment on the way (Mudanjiang city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :ZhaoZhongYi,DianHua:***********)
Shipment on the way (Port of departure - Received by carrier)
Shipment on the way (Shangqiu city , Departed 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Shipment received by carrier)
Shipment on the way (Xianggang , Departed 【Riyadh Center】 processing center)
Shipment on the way (Yangjiang city , Arrived 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Yangjiang city , Departed 【Riyadh Center】)
Shipment on the way (Yangjiang city ,【Riyadh Center】 item collected , The postman :YangChuangMing)
Shipped from the warehouse (Leave the warehouse)
Sorting center handling problem (Exception parcel handling in sorting center)
Successfully arrived at sorting center (Inbound in sorting center)
Successfully leaving sorting center (Outbound in sorting center)
Tracking number changed (Relabel in destination country)
Unable to clear at customs (Customs clearance failure.)
Unable to clear at customs (Import clearance failure)
Unable to clear at customs (Import clearance failure,Confiscated by customs)
Unable to clear at customs (Unable to clear at customs, package contains items flagged for IPR infringement)
Unable to clear in customs (Import clearance exception)
Unable to deliver to sorting center (IIntellectual property rights problem)
Unable to deliver to sorting center (Inbound failure in sorting center,Oversize)
Unable to deliver to sorting center (Inbound failure in sorting center,Overweight)
Unable to deliver to sorting center (Inbound failure in sorting center,Security check failure, battery)
Unable to deliver to sorting center (Restricted item - Banknote/Dicer/Seal/Chip etc)
Unable to deliver to sorting center (Restricted item - Powder)
Warehouse packaging complete (Product sorting is completed)
Warehouse preparing package for shipment (weighted)