Singapore Post

Singapore Post gjurmo

Një kompani e shërbimit të ofrimit në Singapor që ofron shërbime postare dhe logjistike brenda dhe ndërkombëtarisht.

sfond

Ndiqni dërgesat dhe parcelat e postës në Singapor

Singapore Post

Korporata Postare e Singaporit (Singapost) ofron shërbime gjithëpërfshirëse për mbledhjen, renditjen dhe shpërndarjen e postave vendase dhe ndërkombëtare, përfshirë shërbimet e drejtimit të dhomës postare dhe postare. Si ofruesi kryesor i zgjidhjeve të dorëzuara në vend, si dhe të jetë ofruesi lokal i shërbimeve të ofrimit në të gjithë botën me markën e tij korrier, Speedpost. Kjo kompani fituese e çmimeve ofron një gamë të gjerë zgjidhjesh shpërndarjeje për të gjithë klientët e saj.

Ndjekja e parcelave të ndërmarrjeve postare në Singapor

4tracking ju lejon të gjurmoni me lehtësi ngastrat e postës në Singapor. Shtë e mjaftueshme që ju të vendosni numrin tuaj të gjurmimit në kutinë bosh dhe të klikoni "Track". Pastaj do të merrni të dhënat e fundit në dispozicion për vendndodhjen e parcelës dhe destinacionin e saj të ardhshëm

Si ta gjej numrin përcjellës për Singapor Post?

Numri i përcjelljes mund të merret në një numër mënyrash, duke përfshirë:

 • Uebfaqja nga e cila keni blerë artikullin ju siguron një numër ndjekjeje
 • Nëse dërgoni një paketë, do të gjeni numrin e përcjelljes, si dhe informacione të tjera brenda letrave që merrni pas dërgimit.

Sa kohë kërkon që parcela dhe dërgesat në Singapor të arrijnë në destinacionin e saj?

Koha e dorëzimit ndryshon sipas rajoneve të botës, dhe ne do të përmendim disa prej tyre:

 • Azia Jugore: 5 deri në 10 ditë.
 • Evropa Perëndimore: 7 deri në 15 ditë
 • Evropa Lindore: 7 deri në 20 ditë
 • Shtetet e Bashkuara: 7 deri në 15 ditë
 • Vlen të përmendet se posta e rregullt zgjat 10-30 ditë më shumë.

Cilat janë format e numrit të ndjekjes për Singapor Post?

 • (# = Letra / * = numri /! = Numri ose shkronja)
 • A # *** *** *** SG
 • C # *** *** *** SG
 • D # *** *** *** SG
 • E # *** *** *** SG
 • L # *** *** *** SG
 • P # *** *** *** SG
 • Q # *** *** *** SG
 • R # *** *** *** SG
 • S # *** *** *** SG
 • U # *** *** *** SG
 • V # *** *** *** SG
 • MK *** *** ** XSG
 • MP *** *** ** XSG
 • MS *** *** ** XSG
 • CJ *** *** *** ***
 • XC *** *** *** ***
 • XR *** *** *** ***
 • XZ *** *** *** ***
 • 301197 *** ***
 • 302102 *** ***
 • CNSGS00 *** *** **

Doesfarë do të thotë që ngastra ose dërgesa është gjendje (në tranzit) për Singapor Post?

Kjo fjali në përgjithësi do të thotë që ngastra është në rrugën e saj për adresuesin.

Doesfarë do të thotë nëse ngastra ose dërgesa janë në gjendje (dorëzuar) për Singapor Post?

Kjo do të thotë që marrësi ka marrë dërgesën dhe dorëzimi përfundon.

Doesfarë do të thotë nëse ngastra ose dërgesa është në rastin (i është dërguar dërguesit) për Singaporin Post?

Në shumë raste dhe për arsye të ndryshme, dërgesa i kthehet dërguesit. Ndër këto arsye janë dështimi i marrësit të marrë dërgesën e tij brenda kohës së caktuar, ose mos përfundimi i procedurave doganore ...

Dofarë duhet të bëj nëse paketa ose dërgesa është vjedhur ose humbur me Singapor Post?

Para se të vendosni një hetim në faqe, ju lutemi sigurohuni që paketa ose dërgesa aktuale nuk është arritur

Ju lutemi merrni parasysh periudhën kohore në vijim përpara se të paraqisni një pyetje:

 • Për artikujt e regjistruar të postës së shërbimit: Brenda vendit (nga ajri) - 18 ditë pune pas datës së publikimit.
 • Lokal në lokal - 7 ditë pune pas datës së publikimit.

Hetimet duhet të bëhen brenda një periudhe jo më shumë se gjashtë (6) muaj nga data e publikimit.

Ju mund ta vendosni ankesën përmes lidhjes vijuese: Singapore Post
Shembuj të statuseve që kalon përcjellja e dërgesave të Singapore Post

statuset
A notice was left and the item will be forwarded to the postal unit for delivery
A request for re-delivery was received., Scheduled delivery date:Sep 15 From 14:00 to 16:00
Absence. Attempted delivery
Acceptance by the Post Services
Accepted, Your shipment has been received at the point of origin
Aguardando pagamento do despacho postal
Allocated to delivery staff
An import customs declaration has been submitted for the item
Arribo a Zona Intercambio Mxico, en espera de ingreso a la Aduana
Arrival KENTRO DIALOGIS ATTIKIS
Arrival at Destination Post (Country: JP)
Arrival at Destination Processing Hub
Arrival at Outward Office Of Exchange
Arrival at Processing Center (Country code: JP)
Arrival at delivery office
Arrival at inward office of exchange
Arrival at outward office of exchange
Arrival in destination country
Arrived At Abudhabi Sorting Center
Arrived At Delivery Centre - Um Ramool (Dubai)
Arrived At Dubai Sorting Centre
Arrived at Delivery Office
Arrived at International Hub
Arrived at Singapore Hub
Arrived at the postal unit for delivery to addressee (shelf no ג-3924)
Arrived from overseas (Country code: JP), in transit to next processing centre for delivery
Arrived in PTT Work Place
Attempt of Delivery
Attempted/Failed Delivery (Country code: JP)
Awaiting completion of customs procedure
Cash Deposited
Cleared and awaiting international departure
Cleared through the Customs
Collected
Consegnata
Customer is notified
Customs Release
Customs inspection completed – Item awaiting dispatch
Deliver item (Inb)
Delivered
Delivered To Y***a M******u
Departed from International Hub to Overseas Destination
Departed from Inward Mail Center
Departed from Singapore Hub for Transit to Overseas Destination
Departure from country of origin. Your item is in transit to New Zealand
Departure from inward office of exchange
Departure from outward OE
Departure from outward office of exchange
Deposito del Cliente en Singapur
Despatched to overseas (Country code: JP)
Destination Customs Inspection in Progress
Devoluo autorizada pela Receita Federal
Die Sendung wurde am 08.09.2022 im internationalen Logistikzentrum zur Weiterbefrderung in das Zielland bergeben. Die Sendungsverfolgung des Bestimmungslandes bietet keine Datenverknpfung zur Sendungsverfolgung der Deutschen Post AG an. Weitere Informationen stellt mglicherweise das Postunternehmen des Ziellandes auf der eigenen Homepage zur Verfgung
Dispatch PreAlert to Singapore
Dispatch from outward office of exchange
Dispatched to Post Office
Dispatched to the Customs
En trnsito hacia destino
En zona de intercambio int. hacia el pas destino, previo Aduana
Entrada a revisin aduanal
Envoi ddouan
Envoi sous douane
Envoi xpdi
Exception Handling. Sender/lodger to contact Customer Service at 1605
Failed delivery Attempted Other, Dist. Center - BISHAH - Other
Final delivery
Forwarded for processing
Further processing in progress (CHINATOWN POST OFFICE)
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Insert item into domestic bag
Given to the Postman
Gonderi (Gelen) alip verme merkezinde alindi Receive item at office of exchange (Inb)
Handed over to courier/mail by Post Office
Handover item to delivery agent (Inb)
Held by Custom
Held by Customs at Destination
Held by import Customs
Held for inspection
INSERT ITEM INTO BAG
In consegna
In lavorazione
In lavorazione presso il Centro Operativo Postale
In lavorazione presso il Centro Scambi Internazionale
In restituzione al mittente
In transit to (CHINATOWN POST OFFICE)
In transito
In transito presso il Centro Operativo Postale
Inbound Into Customs -> Your item is being processed by United States Customs
Incomming International
Information Received – Item En Route to Postal Facility
Inicio de la revisin aduanal en pas destino
Insert item into bag
Insert item into bag (Otb)
Insert item into domestic bag
Insert item into domestic bag ISLAMABAD FOREIGN CED
Insert item into domestic bag LAHORE FOREING POST
International Arrival Registry was performed
International dispatch
International item has left originating country and is en route to Canada
Invalid/Incomplete address. We will hold the item for 5 working days, otherwise we will return to the sender. Please call Customer Service at 1605 for any assistance
Item Posted Over The Counter to Singapore
Item Receive at held by import customs/security
Item Received at Post Office
Item Received at Post Office (CHINATOWN POST OFFICE)
Item Sent to Singapore
Item arrival at collection point for pick-up
Item collected (POTNC)
Item dispatched out MAIL PROCESSING CENTER JOHOR BAHRU
Item dispatched out PO & CW GELANG PATAH
Item has arrived in Canada and will be presented for review
Item has been presented to Canada Border Services Agency for customs review
Item held at delivery depot
Item is being processed. Your item will be delivered within 3 working days
Item is ready for collect at (TAMPINES CENTRAL POST OFFICE). Please collect your item within the next 10 working days
Item posted over the counter
Item presented to import Customs
Item processed
Item received at SingPost Mail Processing Centre
Item returned from Customs (import)
Izvesten-Za isporaka na {alter
Label created. Processing
Leaving the Exchange Office, The shipment has left the international logistics centre of origin and is en route to its destination
Liberado sem tributao
Mberritje objekti ne destinacion / Receive item at location (Otb)
Ne pritje per dorezim / Waiting to be delivered
Notification has been received regarding a parcel being shipped
Notification has been received regarding the EMS item being shipped to Germany
Notification of arrival in delivery unit has been sent to customer
Objekti dhene postierit per dorezim / Handover item to delivery agent
Objekti u dergua ne zyren destinacion / Send item to domestic location (Inb)
Objekti u dorezua / Deliver item (Inb)
Objekti u fut ne thes dhe u dergua jashte / Insert item into bag (Otb) and sent abroad
Objekti u nxor nga thesi per perpunim / Receive item at location (Inb)
Objekti u pranua ne zyren e shkembimit / Receive item at office of exchange (Otb)
Objeto devolvido ao pas de origem
Objeto em trnsito - por favor aguarde, de Agncia dos Correios em Corinto / MG para Unidade em SAO PAULO / SP
Objeto em trnsito - por favor aguarde, de Pas em CINGAPURA para Unidade em Unidade de Tratamento Internacional / BR
Objeto em trnsito - por favor aguarde, de Unidade Operacional em SAO PAULO / SP para Unidade em CINGAPURA
Objeto em trnsito - por favor aguarde, de Unidade de Distribuio em ITUMBIARA / GO para Unidade em APARECIDA DE GOIANIA / GO
Objeto em trnsito - por favor aguarde, de Unidade de Logstica Integrada em SAO PAULO / SP para Unidade em SAO PAULO / SP
Objeto em trnsito - por favor aguarde, de Unidade de Tratamento em BELO HORIZONTE / MG para Unidade em SAO PAULO / SP
Objeto em trnsito, Envio econmico - rastreamento parcial. Para mais informaes, clique aqui
Objeto encaminhado para fiscalizao aduaneira de exportao
Objeto no entregue - endereo incorreto, O nmero indicado para entrega inexistente. Objeto ser devolvido ao remetente
Objeto postado
Objeto recebido em
Objeto recebido pelos Correios do Brasil
Objeto saiu para entrega ao destinatrio
Origin Post is Preparing Shipment
Out for Physical Delivery
Out for delivery
Package sent
Pagamento confirmado
Pagamento no confirmado pela operadora, Entre em contato com sua operadora
Pagamento no efetuado no prazo, Objeto em anlise de destinao - poder ser devolvido ao remetente, encaminhado para refugo ou apreendido
Please contact Lodger
Posta Teslim Bordrosu Mbadele Servisine Geldi
Posting/Collection
Pratkata e stavena vo vre}a(Izlez)
Pratkata se prima od Ispra}a
Preparing to return to Origin Country
Presa in carico da Ufficio Postale
Pristignata vo Naizmeni!na po{ta(Vlez)
Processed Through Facility
Processed through Facility
Processing at delivery Post Office
Product Delivered (Country code: JP)
Ready for dispatch, Dispatch number : SGSINAKRSELBAUR10227, Flight/Ship No
Receive at Destination Mail Processing Centre
Receive cleared item from Custom
Receive item at Destination Hub
Receive item at collection point for pick-up (Country: JP)
Receive item at delivery office (Country: JP)
Receive item at delivery office (Inb)
Receive item at office of exchange (Inb)
Receive item at office of exchange (Otb)
Receive item at office of exchange in destination country
Receive item at sorting centre (Country: JP)
Received Item at SingPost Mail Processing Centre. Delivery attempt will be made within 2 working days
Received at Airport Processing Facility
Received at Singapore Hub
Record item customs information in destination country
Record recipient information(Inb)-under process
Redirection
Released from Custom
Return item from customs (Inb)
Return item from customs in destination country
Return to sender
Returned from overseas (Country code: JP)
Revisin aduanal concluida en pas destino
SEND ITEM ABROAD (EDI-RECEIVED)
Salida de revisin aduanal
Se determin un impuesto aduanal con Boleta No.SX2247071211
Send Item to Custom for Inspection
Send item abroad (EDI-received)
Send item out for physical delivery (Country: JP)
Send item out for physical delivery (Inb)
Send item out of sorting centre (Country: JP)
Send item to customs (Inb)
Send item to customs in destination country
Send item to destination country
Send item to domestic location (Inb)
Send to Post Office Branch
Shipment in transit
Shipment in transport
Shipment is collected
Shipment is held by customs ClearCustoms ShowDetails
Shipment is presented to Import Customs
Shipment is returned from customs
Shipped To
Shipped To Delivery Centre - Um Ramool (Dubai)
Shipped To Dubai Sorting Centre
SingPost has received your order information, but not your item yet
Skanuar per transport / Scan to transport
The EMS item arrived to the EMS Sorting in Germany
The EMS item is in Singapore at the EMS sorting Center
The EMS item is undergoing customs processing . A second notice was sent to the addressee
The EMS item is undergoing customs processing . Notice sent to the addressee
The EMS item was received in Singapore
The EMS item was sent by the sender via the postal unit in Singapore
The Item reternd from the import checking in Germany
The item is in check process by the customs and the authorities at Germany
The item was forwarded to the destination country (Otb)
The item was returned to the sender The reason for the return: FORBIDDEN TO IMPORT
The shipment has arrived at Extra Frydenlund
The shipment has been sent from origin country
U pranua objekt nga jashte / Receive item from abroad (EDI-received)
Undelivered
Unsuccessful delivery
Unsuccessful item delivery attempt (Inb)
Unsuccessfully Delivery
Vo Posta
We have received your parcel and can't wait to deliver it!
Your address is incomplete
Your parcel has been cleared by customs
Your parcel is being sorted to the right destination
Your shipment has arrived Central post office - MAKKAH AL MUKARRAMAH
Your shipment is delivered, Thank you for choosing us
Your shipment is on its way to - Central post office - AL MADINAH AL MUNAWWARAH
Your shipment is on its way to destination - Central post office - AL MADINAH AL MUNAWWARAH
Your shipment is out for delivery
Your shipment is ready for pickup Qiblatayn office - AL MADINAH AL MUNAWWARAH
Your shipment is under the customs clearance process
Za Dost./ Ispor
【北京市海淀区邮政学院路揽投部】安排投递,投递员:王东(大),电话:18519281726,揽投部电话:010-82387676
【北京首都机场国际互换局】已出口直封
【学院路邮政支局】已收寄
出口海关/放行
到达【上海国际邮件处理中心】(经转)
到达【北京东站】(经转)
到达【北京市海淀区邮政学院路揽投部】
到达【北京新顺处理中心】
到达【昆明邮区昆明站普服车间】(经转)
已交承运商运输
已签收,本人签收,投递员:王东(大),电话:18519281726
离开【上海市寄递事业部邮区中心上海南站包件车间】,下一站【昆明邮区昆明站普服车间】(经转)
离开【上海市寄递事业部邮区中心上海站包件车间】,下一站【北京东站】(经转)
离开【北京市海淀区学院路邮政支局】,下一站【海学院路】
离开【北京首都机场国际互换局】,下一站【北京市海淀区邮政学院路揽投部】(经转)
离开【北京首都机场国际互换局】,下一站【北京航空邮件国际交换站】
离开【昆明航空邮件处理中心】,下一站【昆明国际邮件处理中心】(经转)
离开境外出口互换局(尚未抵达中国邮政)
航空公司接收
进口海关放行
送交出口海关
送交进口海关