Landmark Global

Tra cứu Landmark Global

Landmark Global là công ty dịch vụ giao hàng được thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ

lai lịch

Theo dõi lô hàng Landmark Global

Landmark Global

Landmark Global là công ty dịch vụ chuyển phát được thành lập năm 2004 và có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ. Cũng là một phần của Bpost Group, công ty được thành lập để trở thành một cách tốt hơn để cung cấp sức mạnh cho các thương hiệu thương mại điện tử đầy tham vọng mong muốn mở rộng ra quốc tế và tiếp cận khách hàng mới. Bpost Group xử lý 1 triệu bưu kiện mỗi ngày nhờ hơn 36.000 nhân viên

Làm cách nào để theo dõi các bưu kiện Landmark Global?

Để theo dõi bưu kiện Landmark Global, hãy nhập số theo dõi vào trường phía trên, nhấp vào nút "Nhà cung cấp dịch vụ" và chọn "Landmark Global", nếu bạn không chắc nhà vận chuyển nào giao bưu kiện cho mình, hãy để hệ thống tự động chọn nhà cung cấp dịch vụ. thay mặt bạn, sau khi nhấp vào nút "Theo dõi", sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến trang kết quả theo dõi, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về lô hàng của mình bao gồm địa điểm và ngày tháng.

Số theo dõi Landmark Global trông như thế nào?

Số theo dõi Landmark Global có 12 ký tự, nó bắt đầu bằng 3 chữ cái theo sau là 9 chữ số, ví dụ: LTN123456789.

Mất bao lâu để Landmark Global chuyển các bưu kiện của bạn?

Thời gian giao hàng ở Canada sẽ mất 5-8 ngày , và 6-9 ngày ở Úc.

Ví dụ về các trạng thái mà theo dõi lô hàng Landmark Global vượt qua

tình trạng
ACCEPTED BY ORIGIN CARRIER
ARRIVAL AT HUB/TERMINAL FROM BULK/CITY TRAILER
ARRIVAL AT POST OFFICE
ARRIVED
ARRIVED AT DELIVERY DEPOT
ARRIVED IN COUNTRY - postrac #123456789
Absent on destination / Closed store
Accepted
Accepted by facility
Announced
Arrival Scan
Arrival at export hub
Arrival distribution office
Arrival from abroad
Arrived at Facility
Arrived at International Service Center
Arrived at Terminal Location
Arrived at Terminal Location - Business Closed
Arrived at branch
Arrived at facility
Arrived at import Hub
Arrived at sorting facility
At destination agency
Attempted Delivery AI Shipment has been Reconsigned
Attempted Delivery Abroad
Attempted delivery - Left notice
Attempted delivery - Receiver not known at address
Attempted delivery. Notice card left indicating where item can be picked up
Available at pickup point
Awaiting collection at REDCLIFFE POST SHOP
Awaiting presentation to Customs
Back to sender: transfer cancelled - documents are missing
BackToSender
COLLECTED
CONFIRMED
CUSTOMS ENTRY - Objeto recebido pelos Correios do Brasil
Cleared Customs
Collected
Courier Pick-up
Courier Received
Crossing border and in transit to carrier hub
Customer has booked a one-time redirection to a parcel shop