Landmark Global

Landmark Global spåra

Landmark Global är ett leveransserviceföretag som grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA

bakgrund

Spåra Landmark Global-försändelser

Landmark Global

Landmark Global är ett leveransserviceföretag som grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA. Också en del av Bpost Group, företaget skapades för att vara ett bättre sätt att driva ambitiösa e-handelsvarumärken som strävar efter att expandera internationellt och nå nya kunder. Bpost Group hanterar 1 miljon paket per dag tack vare sina 36 000+ anställda

Hur spårar jag Landmark Global-paket?

För att spåra ett Landmark Global-paket, skriv spårningsnumret i fältet ovan, klicka på knappen "Carrier" och välj "Landmark Global", om du inte är säker på vilken transportör som levererar ditt paket, lämna sedan systemet för att välja transportör automatiskt på för din räkning, klicka sedan på "Spåra"-knappen, så kommer du att omdirigeras till spårningsresultatsidan där du hittar detaljerad information om din försändelse inklusive platser och datum.

Hur ser spårningsnummer för Landmark Global ut?

Landmark Global spårningsnummer har 12 tecken, det börjar med 3 bokstäver följt av 9 siffror, t.ex. LTN123456789.

Hur lång tid tar det för Landmark Global att leverera dina paket?

Leveranstiden i Kanada tar 5-8 dagar och 6-9 dagar i Australien.

Exempel på status som Landmark Global leveransspårning passerar

statusar
ACCEPTED BY ORIGIN CARRIER
ARRIVAL AT HUB/TERMINAL FROM BULK/CITY TRAILER
ARRIVAL AT POST OFFICE
ARRIVED
ARRIVED AT DELIVERY DEPOT
ARRIVED IN COUNTRY - postrac #123456789
Absent on destination / Closed store
Accepted
Announced
Arrival Scan
Arrival at export hub
Arrival distribution office
Arrival from abroad
Arrived at International Service Center
Arrived at Terminal Location
Arrived at Terminal Location - Business Closed
Arrived at branch
At destination agency
Attempted Delivery AI Shipment has been Reconsigned
Attempted Delivery Abroad
Attempted delivery - Left notice
Attempted delivery. Notice card left indicating where item can be picked up
Available at pickup point
Awaiting presentation to Customs
COLLECTED
CONFIRMED
CUSTOMS ENTRY - Objeto recebido pelos Correios do Brasil
Cleared Customs
Collected
Courier Pick-up
Crossing border and in transit to carrier hub
Customer has booked a one-time redirection to a parcel shop
Customs
Customs cleared
Customs cleared : authorized
Customs cleared : awaiting payment
Customs cleared : for forwarding for clearance in a remote customs office
Customs cleared : no taxes or duties to be paid
DELIVERED
DELIVERED TO POSTAL AGENT
DELIVERY ATTEMPT
DEPARTED
DISPATCH, ERROR IN PREPARATION — UPDATED ITEM WEIGHT
Delivered
Delivered in letter box
Delivered to third party
Delivered to your community mailbox, parcel locker or apt./condo mailbox
Delivery attempt next business day - Addressee requested later delivery
Delivery may be delayed due to extreme weather conditions
Delivery started tification : email
Departed Shipping Partner Facility
Departure Scan
Departure from outward office of exchange
Departure to country of destination
Departure to distribution network
Destroyed according transport conditions: transfer cancelled - item refused by addressee
Distribution
En Route to Delivery Location
Enroute
Finished packaging this order. Prepared to ship
Force Majeure - Item not delivered - Further delivery attempt next business day
Grouped at Landmark facility
Grouped at partner facility
Grouped when dispatch closed
Grouped when pallet scanned to crossing (HERMES 11)
HANDED TO CARRIER
HOLD FOR CUSTOMS INSPECTION - Encaminhado para fiscalização aduaneira
Handed in
Held by Customs - Customs documents missing
Held by Customs - In process
Held by Customs - Invoice missing
Held by Customs - Unspecified reason
In Transit
In course of delivery by distributor
In transit
Inbound
Incoming scan at facility
International Dispatch Ready
Item arrived
Item arrived at the collection point - waiting for your collect
Item being prepared for transfer to Post Office
Item delivered
Item departed
Item forwarded/ redirected - Addressee moved
Item has been returned and is enroute to the Sender
Item has been sorted
Item in transit
Item is ready for transport
Item not delivered - Incorrect/ illegible/ incomplete address
Item out for delivery
Item picked up by Canada Post
Item presented - Addressee is absent - message in letterbox
Item presented - Addressee requested later delivery
Item presented at the Customs
Item processed
Item processed at local delivery facility
Item redirected to recipient's new address
Item sorted at sorting center
Item transferred to Post Office; being prepared for pickup
Items handeld by Customs
LOADED ON RETURN PALLET
Lac-Simon, QC, CA
Loaded on Truck
Not Delivered - Later delivery possible on request of addressee
On Delivery
Order being packaged by warehouse
Origin Acceptance
Out For Delivery
Out for Delivery
Outgoing scan at facility
PACKAGE HAS BEEN SORTED AND FORWARDED
PARCEL AT PICKUP POINT NOTIFICATION
PARCEL DELIVERED TO STORE, AWAITING COLLECTION BY RECIPIENT
POSTED BACK
PREPARED FOR DEPARTURE
PROCESSED
PROHIBITED ITEM - Por favor, aguarde. Objeto em análise de destinação - poderá ser devolvido ao remetente, encaminhado para refugo ou apreendido
Package weight updated at facility
Parcel Delivered
Parcel Delivered with Safe Drop
Parcel In-Transit
Parcel Processed at Carrier Terminal
Parcel arrived in destination country
Parcel delivered
Parcel departed origin country
Parcel forwared to Deliverer
Parcel is handled
Parcel processed at origin facility
Parcel ready for final mile carrier collection
Parcel received at HUB
Parcel received at the depot
Parcel received by Carrier
Pending new delivery
Pick up
Presented
Processed
Processed Through Office of Exchange
READY FOR TRANSPORTATION
RECEIVED
RETURNED
Received at international processing center
Received at national hub
Received at return handling facility
Received by distributor
Received in destination country
Retained at customs: awaiting missing documents
Retained at distribution office : addressee unreachable - no further action
Retained at distribution office : awaiting payment - addressee contacted
Return received
Returned
Returned to sender - Addressee not at address indicated - Addressee's office closed
Returned to sender - Incorrect / illegible / incomplete address
SHIPPED - MANIFEST #123456789
SORT THROUGH FACILITY
Scanned Waybill
Scanned at Landmark crossdock facility
Scanned at Landmark crossdock returns facility
Scheduled for delivery but not completed - To be handeled
Selection of service chosen is International Mail. As a result, further tracking information is no longer available
Shipment Data Uploaded
Shipment en route to distribution gateway (pre-clearance information transmitted)
Shipment received at originating postal facility
Signature image recorded for Online viewing
Special treatment: Parcel Missing
Stopped by customs -Prohibited content
Tendered to International Gateway
The customer is notified, the item is available for collection
The item being returned to the sender went out for delivery
The item was successfully returned to the sender
The shipment has been picked up from sender
Transmitted customs information
UPLOADED FOR DISTRIBUTION
Unexpected delay (181)
WITH COURIER
Warehouse Ruse
Was out for delivery attempt - Addressee not at address indicated - Addressee's office closed
Was out for delivery attempt - Incorrect address
Your shipment has arrived at the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days
Your shipment has been delivered to the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days
email notification
out of depot / hub
processed at depot
receipt at depot or hub
receipt at parcelshop or by driver