Poste italiane

Poste italiane Следење

Италија Пост е компанија за поштенски услуги во Италија

позадина

Следете ги парцелите Poste italiane

Poste italiane

Poste italiane е италијански давател на поштенски услуги. Покрај обезбедувањето поштенски услуги, Poste Italiane Group нуди интегрирани комуникациски и логистички услуги во Италија.

Poste italiane е основана во 1862 година од италијанската влада, има повеќе од 134.000 вработени и повеќе од 12.800 пошти што овозможуваат собирање и враќање на набавки преку Интернет и испраќање на пред-френкирани или при-пејд парцели.


Испорака по пошта, логистика, парцели и експресна достава, отсекогаш биле клучен дел од идентитетот на Poste Italiane и исто така ја вклучува и Универзалната поштенска служба на Италија. Само во 2018 година, Poste Italiane се справи со над 3 милијарди пошти и 127 милиони парцели. Во планот за испорака 2022 година во 2018 година, компанијата го лансираше новиот модел на заедничка испорака, кој ја редизајнираше услугата со воведување испораки попладне и за време на викендот и се фокусираше на модернизација на возниот парк , со тоа што ќе биде поеколошки со воведување на 345 целосно електрични скутери со три тркала, со поголема носивост за да се олесни испораката на пратки во градовите и да се подобри безбедноста при работа.

Следење на Poste italiane

4TRACKING ќе ви помогне да ги следите пратките испорачани со италијанската пошта. Сè што треба да направите е да го ставите вашиот италијански број за следење на објавите на горното поле и да кликнете на копчето за следење и да почекате неколку секунди за да добиете детални информации за вашата парцела, вклучувајќи ги локациите и датумите.

Poste italiane Меѓународна пошта

International Mail е универзална услуга за обична пошта за испраќање писма, комуникации, документи и ситници до 2 кг тежина.

Можете да испратите меѓународна пошта користејќи едно од 50 000 поштенски сандачиња или во пошти низ цела Италија.

Постави италијански броеви за следење

Броевите за следење на Poste italiane може да се сумираат како што следува:

(# = Писмо / * = број /! = Број или буква)

 • A# *** *** *** IT
 • C# *** *** *** IT
 • E# *** *** *** IT
 • H# *** *** *** IT
 • K# *** *** *** IT
 • L# *** *** *** IT
 • N# *** *** *** IT
 • R# *** *** *** IT
 • S# *** *** *** IT
 • V# *** *** *** IT
 • X# *** *** *** IT
 • Z# *** *** *** IT
 • *** *** *** *** *
 • 1 *** *** *** ** D
 • 1 *** *** *** ** E
 • 1 *** *** *** ** V
 • F2 *** *** *** **
 • RA0000 *** *** *
 • RB0000 *** *** *
 • RC0000 *** *** *


Примери на статуси кои ги поминува следењето на пратката на Poste italiane

статуси
Acquisto sul sito poste.it
Consegnata
Disponibile per il ritiro presso il Centro Operativo SDA
Disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale
Disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 05/10/2022
Disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal giorno lavorativo successivo dalla data indicata
Disponibile per il ritiro presso l'ufficio Postale
Disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale
Disponibile per il ritiro presso le sedi dell'operatore estero
E' in corso la verifica per lo svincolo della spedizione
Esportazione annullata
In consegna
In corso ispezione postale
In lavorazione
In lavorazione dal Centro Operativo Postale
In lavorazione per il recapito
In lavorazione presso il Centro Operativo
In lavorazione presso il Centro Operativo Postale
In lavorazione presso il Centro Operativo SDA
In lavorazione presso il Centro Scambi Internazionale
In lavorazione presso il paese estero
In lavorazione presso l'ufficio Postale
In restituzione al mittente
In transito
In transito dal Centro Operativo Postale verso Sportello Inesitate
In transito presso il Centro Operativo Postale
L'operatore logistico mittente ci ha comunicato che la spedizione è in lavorazione
L'operatore logistico mittente ci ha comunicato che la spedizione è in transito
La spedizione e' in restituzione al mittente
La spedizione e' stata consegnata
La spedizione è in stato di fermo
La spedizione è rinviata al mittente. La documentazione necessaria allo svincolo della spedizione è incompleta
La verifica per lo svincolo della spedizione è conclusa
Mancata consegna
Mancata consegna per dati incompleti
Mancata consegna per destinatario assente
Mancata consegna per destinatario irreperibile
Mancata consegna per indirizzo errato o incompleto
Mancata consegna per rifiuto del destinatario. Spedizione in restituzione al mittente
Mancata consegna per scadenza dei termini di giacenza. Spedizione in restituzione al mittente
Mancata consegna perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo
Mancata consegna perché invio ingombrante
Non consegnata per mancato pagamento dei diritti da parte del destinatario. Spedizione inviata presso il Centro Operativo SDA per la giacenza
Partita dal Centro Operativo SDA
Partito dal Centro Scambi Internazionale
Presa in carico
Presa in carico a domicilio
Presa in carico al PuntoPoste
Presa in carico all'estero
Presa in carico da Ufficio Postale
Pronta per essere consegnata
Pronta per la consegna
Restituita al mittente
Restituzione al mittente per documentazione incompleta
Richieste informazioni al destinatario
Segnalati problemi durante la fase di esportazione
Segnalati problemi durante la verifica per lo svincolo della spedizione
Segnalati problemi durante la verifica per lo svincolo della spedizione per documentazione incompleta. Sarà contattato il destinatario
Segnalati problemi durante la verifica per lo svincolo della spedizione per fattura mancante
Segnalati problemi durante la verifica per lo svincolo della spedizione. Contenuto soggetto a restrizioni
Segnalati problemi durante la verifica per lo svincolo della spedizione. Fattura mancante
Segnalati problemi durante le verifiche per lo svincolo della spedizione
Segnalati problemi durante lo svincolo della spedizione per contenuto soggetto a restrizioni
Segnalati problemi nella lavorazione
Uscita dal Centro Scambi Internazionale