Romania Post

Tra cứu Romania Post

Romania Post là nhà điều hành quốc gia về các dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh ở Romania

lai lịch

Theo dõi thư và bưu kiện Romania Post

Romania Post

Bưu chính Romania là nhà điều hành quốc gia của các dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh ở Romania, nó cung cấp các dịch vụ bưu chính phổ thông với mức giá có thể tiếp cận được cho tất cả người dùng và tiêu chuẩn chất lượng cao. Bưu điện Romania thuộc sở hữu của chính phủ Romania và được thành lập vào năm 1862, nó có hơn 27.000 nhân viên và 11.000 nhân viên bưu chính và hơn 5.500 bưu cục, phân phối khoảng 10 triệu bưu kiện và thư hàng tuần.

Theo dõi bưu kiện Romania

Dưới đây là các bước về cách theo dõi bưu kiện Romania của bạn:

 1. Truy cập trang chính https://www.4tracking.net hoặc lên đầu trang này.
 2. Nhập số theo dõi Bưu điện Romania của bạn tại trường theo dõi.
 3. Bấm vào nút "Theo dõi".
 4. Chờ vài giây để nhận tất cả thông tin bao gồm cả địa điểm và ngày tháng.

Số lượng theo dõi bài đăng ở Romania trông như thế nào?

Số theo dõi của Bưu điện Romania có thể được tóm tắt như sau:

(# = Chữ cái / * = số /! = Số hoặc chữ cái)

 • A# *** *** *** RO
 • C# *** *** *** RO
 • E# *** *** *** RO
 • L# *** *** *** RO
 • R# *** *** *** RO
 • S# *** *** *** RO
 • U# *** *** *** RO
 • V# *** *** *** RO
 • CV *** *** *** **
 • PS *** *** *** RR

Làm thế nào để bưu kiện USPS đến Romania?

Đối với các bưu kiện khẩn cấp từ Mỹ đến Romania sử dụng Thư ưu tiên Quốc tế, nó sẽ được chuyển đến Romania trong vòng 1-3 ngày làm việc. Còn khi sử dụng hình thức chuyển phát nhanh như Fedex thì sẽ mất từ 2-5 ngày.

Romania Post EMS theo dõi

Romania Post EMS (Dịch vụ chuyển phát nhanh) có thể được sử dụng để gửi thư chuyển phát nhanh từ Romania đến hơn 105 quốc gia trên thế giới. Các mặt hàng EMS được vận chuyển bằng các tuyến đường hàng không nhanh nhất hiện có, nó có khả năng theo dõi qua trang web chính thức của bưu điện Romania hoặc qua nền tảng theo dõi gói hàng của chúng tôi, tất cả những gì bạn phải làm là có cho EMS một số theo dõi giống như sau: EE123456789RO, Bắt đầu với E theo sau là chữ cái tiếp theo là 9 số rồi đến RO ở cuối. Sau đó làm theo các bước trên để theo dõi bưu kiện EMS của bạn.


Ví dụ về các trạng thái mà theo dõi lô hàng Romania Post vượt qua

tình trạng
A 2nd attempt at delivery is being made
A letter notification has been sent to the recipient
A notification has been sent to the recipient
Acceptance by the Post Services
Acceptance completed
Acceptance, Simplified prefilled
Acceptance, Simplified prepaid
Acceptance, Single
Accepted at Post Office
Accepted at a Post Office, Your shipment has been accepted at the Post Office for delivery to the destination address
Accepted by destination post for processing
Accepted in Poland
Accepted in the destination country
Accepted, Your shipment has been received at the point of origin
Adopted mailing to send
Adresa destinatar gresita
Adresa gresita: Adresa gresita
Adresa gresita: Alta localitate
Adresa gresita: Date incomplete livrare (Undel)
Aircraft take off
Allocated to postman
Alte motive, Adresa destinatar gresita
Alte motive, Livrare nereusita. Se va reincerca a doua livrare
An attempt was made to deliver the item to the addressee in Romania
An attempt was made to deliver the shipment, but the recipient was not present
An attempt was made to deliver the shipment, but the recipient was not present. A new delivery attempt will be made
Arrival in destination country
Arrive transithub
Arrived at airport facility
Assigned to load plan
At destination sort facility
Available for collection, The shipment is at local post office available for collection
Available to collect
Awaiting customs inspection
Awaiting presentation to customs commissioner
Being held by customs overseas
Being returned, Shipment being returned
Being returned, The shipment was returned due to containing dangerous goods
Booked for flight
Brought by customs import
CHINA, GUANGZHOU, ARRIVAL AT OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE
Can be collected at the post office
Carrier processing, Delivered
Carrier processing, Transport leg completed
Carrier processing, Uplifted
Classified, Classified in the logistics centre
Classified, Shipment has been classified in the Logistics Centre
Clearance delay - Import, Clearance instructions from the importer are required
Clearance processing complete at BUCHAREST - ROMANIA
Clearance processing complete at EAST CHINA AREA - CHINA MAINLAND
Cleared and awaiting international departure
Cleared through the Customs
Company (temporarily) closed
Completion of export customs clearance
Con mensajero para entrega
Confirmation of preparation of the shipment received
Consignee address incomplete
Consignee not available at time of delivery - carded
Consignee not available at time of delivery - notified
Consignment received at the PostNL Acceptance Centre
Custom clearance completed
Customs Clearance
Customs Clearance Processing Complete
Customs clearance
Customs clearance status updated. Note - The Customs clearance process may start while the shipment is in transit to the destination
Customs clearance, Released by custom house
Customs declaration completed
Customs has released item to post office
Customs procedures finished, Import procedure completed, your shipment is on its way to the recipient
DF Iesire din depozit catre tranzit
Delay - Item could not be delivered
Delay due to damage - content checked
Delayed operation
Delivered and Signed
Delivered to Y***a M******u
Delivered, Shipment delivered to the recipient or authorised person in the Post Office
Delivered, The shipment has been delivered in a multiple return to the recipient
Delivered, Your shipment has been delivered to the recipient or authorised proxy
Delivery Attempted - No Answer
Delivery attempt was made in Romania
Delivery failure, Addressee did not answer, Holding for notification or recipient
Delivery has been attempted, Absent recipient. The shipment will be available for collection the next working day after the date of the notice in the relevant Post Office
Delivery may be delayed by one day
Delivery was not possible. The recipient will get a notification with information on where the shipment item will be available for collection
Depart From Transit Office of Exchange
Depart transithub
Departed Deutsche Post Mailterminal
Departed Post Office
Departed from Equick operation center
Departed from Inward Mail Center
Departed from Original Depot
Departed from office of exchange
Departed from original airport
Departed transit country
Departure from Transit OE
Departure from inward OE
Departure from inward office of exchange
Departure from office of exchange
Departure from outward OE
Departure from outward office of exchange
Departure to country of destination
Departure to destination country
Deposited at post office {office} - P.O.Box
Deposito del Cliente en Romania
Despatched to overseas (Country code: JP)
Despatched to the UK
Dispatch from delivery office
Dispatch from outward office of exchange
Dispatch item to destination country
Dispatch to country of destination
Dispatch to overland transport
Dispatched to Post Office
Dispatched to the Customs
Disponibile per il ritiro presso il Centro Operativo SDA
Document Inspection by Customs
Document Presentation to Customs
Domestic Dispatch
Dostava na adresu je u tijeku
Due to an address error, the shipment could not be delivered and will be held
Due to an address error, the shipment could not be delivered. A new delivery attempt will take place
Due to be delivered today
E-mail notification has been sent to the recipient
E-mail notification sent
Electronic information submitted by shipper
Electronic shipment data received
Enroute to delivery office
Entry into the postal network
Event code from parcel center - partially sorted
Expediere in tranzit
Expediere livrata
Expediere returnata: Solicitare expeditor
Export customs clearance
Export of international mail
For dispatch abroad
Forwarded for distribution in Romania
Forwarding for delivery
Forwarding to domestic delivery network
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Insert item into domestic bag
Given to the Postman
Handed over for delivery
Handed over to Airport facility
Handed over to a transport company, Flight number : QR859
Handed over to carrier / Left for destination
Handed over to customs
Handed to customs
Handover to domestic sorting
Held at inward office of exchange
Held by import Customs
Held for inspection
Identifier assignment
Import of international mail
In Transit to Next Facility
In a PO Box, Shipment is available to the recipient in their PO Box
In a transit city
In asteptare: Se asteapta livrarea (Undel)
In delivery, Absent: the recipient has been notified
In delivery, On its way to be delivered to the recipient
In delivery, Shipment pending in the Office
In restituzione al mittente
In the exchange office, The shipment has arrived at the international logistics centre of origin
In the process of being sent to the country of destination
In transit to next facility in GREENFIELDS WA
In transit to terminal
In transit, Your shipment has left the logistics centre of origin
In transit, Your shipment is being sent to the unit responsible for its delivery
In transito presso il Centro Operativo Postale
In tranzit, Destinatar avizat la adresa
In tranzit, Expediere colectata
In tranzit, Expediere in tranzit
Inbound Into Customs
Inbound Out of Customs
Incoming data delivery by the sender
Information Received - Item En Route to Postal Facility
Insert item into bag
Insert item into domestic bag
Inserting item into export receptacle
Insufficient packaging repaired
International Arrival Registry was performed
International arrival - awaiting clearance
International dispatch
International item being forwarded to destination country
International item has left originating country and is en route to Canada
International item is in transit to the delivery office
International item mailed in originating country
International item processed in originating country
International reception
International shipment has arrived in a foreign country
International shipment release - Export
International shipment release - Import
Intrare in depozit
It is detained at customs
Item Despatched to Heathrow Worldwide DC
Item Despatched to Northampton St James Mill DO
Item Despatched to Royal Mail site
Item Leaving overseas
Item Leaving the UK
Item Received by Royal Mail
Item accepted abroad
Item accepted at sendbox
Item accepted at the Post Office
Item arrived at country of destination
Item arrived in Austria
Item arrived in country of destination
Item arrived in the destination country
Item available at Pick-up point
Item available for pickup at Post Office
Item being processed in Austria
Item being processed in country of origin
Item could not be delivered - consignee notified
Item could not be delivered - return
Item delivered in mailbox
Item deposited at ELTA
Item deposited to local postal operator
Item forwarded to destination country
Item handed over at the airport
Item handed over to delivery man
Item handed over to subcontractor
Item has arrived in Canada and will be presented for review
Item has arrived in foreign country
Item has arrived to destination country
Item has been cleared by customs
Item has been presented to Canada Border Services Agency for customs review
Item has been registered
Item has been sent to customs in the destination country
Item has departed from country of origin
Item has left our International Processing Centre
Item has left the overseas International Processing Centre
Item has passed a checkpoint
Item in distribution phase
Item in process in office of exchange
Item in transit to Post Office
Item is announced / bpost received the information
Item is cleared by customs
Item is in delivery transportation
Item is in transit
Item is in transport in country of origin
Item is on the way to the recipient
Item is out for delivery
Item is ready for transport
Item not picked up - return
Item on international transport
Item out for Delivery
Item out for delivery
Item out for physical delivery
Item outbound in sorting center
Item picked up from the sender
Item posted / received from customer
Item posted abroad
Item presented to customs
Item presented to import Customs
Item processed at facility
Item ready for international transport
Item ready for pick up at postal service point
Item received at Deutsche Post Mailterminal
Item received at Sorting Office
Item received at office of exchange
Item received by postal operator in country of destination
Item received for transport
Item received from customer (XML)
Item received into Customs for clearance
Item released by customs
Item returned from import Customs
Item returned to sender
Item sent to destination country
Item sent to next processing place
Item successfully delivered
Item under cargo transportation
Item was released by Customs and is now with Canada Post for processing
Item will be delivered on appointment
Label correction applied
Label created. Processing
Label printed by customer
Landed in New Zealand
Leaving the Exchange Office, The shipment has left the international logistics centre of origin and is en route to its destination
Located at customs
Mail item available for collection at post office
National reception
No shipment has been received yet, only notification of the shipment
Notice card left indicating where and when to pick up item
Notification has been received regarding a parcel being shipped
Notification has been received regarding the EMS item being shipped to Germany
Onboard for delivery
Order information has been transmitted to DPD
Order is created, JL is waiting for check-in at the warehouse
Order pick-up service
Order processed by shipper
Origin Post is Preparing Shipment
Out for Physical Delivery
Package accepted at the Joom Logistics sorting centre in Yiwu city
Package has been transferred to the consolidation center
Package in transportation
Packing in Shenzhen
Parcel Data Received
Parcel arrives at Airport, Parcel Arrival
Parcel consolidated
Parcel departure in Shenzhen Sorting Centre
Parcel departure in Transit Facility, Parcel Departure
Parcel is handled
Parcel is leaving Airport, Parcel Leaving Port
Parcel processed at Shenzhen Sorting Centre
Parcel received at Shenzhen Sorting Centre
Partito dal Centro Scambi Internazionale
Passed customs clearance
Payment of charges - Item being held, addressee being notified
Pick-up at the preferred location was successful
Pick-up was successful
Picked up by addressee at post office {office}
Picked up by the driver,In Transit
Picked up from shipper
Postal customs clearance process underway
Posted at post office
Posted at post office {office}
Pranim objekti nga klienti / Receive item from customer
Predarea trimiterii la vama
Predat la destinatar
Prepared for delivery
Prepared for despatch to the UK
Presa in carico a domicilio
Presa in carico da Ufficio Postale
Presented to customs
Process completed for departure (Electronic customs information submitted)
Processed Through Facility
Processed Through Regional Facility
Processed at MADRID - SPAIN
Processed by air carrier
Processed for clearance at MELBOURNE - AUSTRALIA
Processed through Facility
Processing at delivery Post Office
Processing at delivery Post Office, Scheduled delivery date:Oct 30
Processing document by Customs
Processing for delivery
Processing information input
Processing of international mail, Forwarded to the carrier
Processing of international mail, Processing by designated postal operator
Processing of international mail, Received by the designated operator
Processing on arrival at premises
Processing on leaving premises
Processing, Arrival at inward office of exchange
Processing, Arrival at transit office of exchange
Processing, Departed from origin facility
Processing, Departure from inward office of exchange
Processing, Departure from transit office of exchange
Processing, Handed over to courier (driver)
Processing, Sorting
Ready for customs clearance
Receipt of data about consignment
Receive at country of destination
Receive item at office of exchange
Receive item at origin country gateway
Receive item from customer
Received At Counter
Received Receptacle from abroad
Received at Origin Facility
Received at delivery depot
Received by customer abroad
Received by our network
Received by postal carrier for delivery
Received for mailing and was forwarded for processing
Received in Romania
Received item from Sender (Outbound)
Receiving EPG parcel from abroad
Recipient unknown, The recipient is unknown at the destination address, and the shipment will now be returned
Registered for collection
Released by Customs
Released by customs
Released from Customs
Released from customs
Released from customs and forwarded for sorting
Released from customs for further delivery
Returnat catre expeditor
Returned to Original depot
Returned to customs
Revenire in depozit avizat (nelivrat)
Richieste informazioni al destinatario
Scheduled to depart on the next planned movement
Semi-tracked mix bag arrived in NL
Send item out for physical delivery
Send item out for physical delivery (Country: JP)
Sender is preparing item for posting
Sender prepared the item
Sender preparing item
Sent from the collection center
Sent from the incoming office of exchange
Sent to customs clearance
Shipment Received, Package Acceptance Pending
Shipment arrived from outside EU
Shipment arrived to sorting centre / Shipment in the sorting centre,In Transit
Shipment being prepared by the postman
Shipment delivered
Shipment in transit
Shipment in transport
Shipment information uploaded to Deutsche Post
Shipment is collected
Shipment not yet received or processed
Shipment picked up
Shipment received at Aramex origin sorting facility
Shipment remained at sorting hub, In Transit
Shipped To Delivery Centre - Um Ramool (Dubai)
Signature available
Siunta skirstymo centre
Skanuar per transport / Scan to transport
Sorting and preparation for sealing and distribution
Submittal for redirecting or returning
Submitted to the customs
Successfully delivered
Sukurtas siuntos lipdukas
Thank you for trusting us with your shipment Main Office - Araar
The Destination Country Post Office receives the parcel sorting
The EMS item is in Romania at the EMS sorting Center
The EMS item is out from EMS Sorting Center at Romania
The EMS item was delivered to "ALSHAWWA IFFAT" in Romania
The EMS item was received in Romania
The EMS item was sent at the postal unit Daburiyya
The EMS item was sent by the sender via the postal unit in The United States
The EMS item was sent to Ireland
The Item is at the shippers warehouse
The Item is presented to export customs process in
The consignment has arrived in the country of destination
The consignment has been updated with customs documentation
The consignment has left the border point
The consignment has left the origin border point
The consignment is being delivered
The consignment is being prepared for delivery
The consignment is being transported to the delivering post office
The consignment is transported
The consignment left the logistics hub
The consignment was sent to Romania
The container with your postal item has been handed over to the vehicle travelling to the destination country
The customer is notified, the item is available for collection
The delivery of the shipment item is in progress
The international shipment has been processed in the export parcel center
The international shipment has been processed in the parcel center of origin
The item has arrived in the country of destination
The item has arrived in the transit airport
The item has been delivered successfully
The item has been processed in the country of destination
The item is at customs
The item is at the PostNL sorting center
The item is being held, addressee being notified
The item is being processed
The item is being processed by customs
The item is expected to have arrived in the country of destination (end status)
The item is in check process by the customs and the authorities at Germany
The item is in transport
The item is not yet in Posti
The item is on its way to the destination country
The item is on transport to the country of destination
The item is on transport to the local sorting centre
The item is out for delivery
The item is pre-advised to PostNL
The item is processed at the Post sorting center
The item is processed at the PostNL sorting center
The item is ready for shipment
The item is ready for transport to the last mile carrier
The item is received by PostNL
The local customs office allowed him to leave
The package arrived at the customs of the destination country
The package arrived at the logistics warehouse and was successfully collected
The package has been received by carrier
The package has been registered at a warehouse in Dongguan
The package has been sealed. Next stop, logistics Hong Kong
The package has left Hong Kong air
The package tracking number has been changed from UH980645483BE to UH981469578BE
The parcel could not be delivered as the consignee was absent
The parcel data was entered into the GLS IT system; the parcel was not yet handed over to GLS
The parcel has left the parcel center
The parcel has reached the parcel center
The parcel is expected to be delivered during the day
The parcel is stored in the parcel center
The parcel was handed over to GLS
The postal item has been processed at the office of exchange and handed over for further transportation to the destination country
The recipient has not picked up the shipment from the retail outlet within the seven-day storage period
The recipient was not present. A new delivery attempt will take place
The recipient was not present. The recipient has been notified
The sender has provided electronic shipment information
The shipment arrived in the region of recipient and will be transported to the delivery base in the next step
The shipment being processed for import
The shipment could not be delivered and is being taken to a Packstation outlet. The notification card required for pick-up will be sent by mail
The shipment could not be delivered today
The shipment could not be delivered, and the recipient has been notified
The shipment has arrived at Bunnpris Aspmyra
The shipment has arrived at SPAR Torget Vest
The shipment has arrived at terminal
The shipment has arrived at terminal and will be forwarded
The shipment has arrived at the export parcel center
The shipment has arrived at the export terminal
The shipment has arrived at the parcel center
The shipment has arrived at the parcel center of origin
The shipment has arrived in destination country
The shipment has been collected
The shipment has been damaged and is being returned to the parcel center for repackaging
The shipment has been delivered
The shipment has been handed in at terminal and forwarded
The shipment has been handed in to Bring
The shipment has been loaded for delivery
The shipment has been loaded onto the delivery vehicle
The shipment has been posted by the sender at the Packstation
The shipment has been posted by the sender at the retail outlet
The shipment has been postponed and will probably be delivered on the next working day
The shipment has been processed in the delivery base
The shipment has been processed in the parcel center
The shipment has been processed in the parcel center of origin
The shipment has been sent from origin country
The shipment has been sorted and forwarded
The shipment has been successfully delivered
The shipment has been taken from the PACKSTATION for onward transportation
The shipment has cleared customs
The shipment has cleared customs and sent to the recipient
The shipment has cleared export customs
The shipment is available for pick-up from the retail outlet retail outlet Neisser Str. 12 76139 Karlsruhe as of now
The shipment is being prepared for delivery in the delivery depot
The shipment is handed over in bulk, final acceptance of goods to be confirmed
The shipment is in transit
The shipment is in transit to DHL
The shipment is on its way to be delivered
The shipment item has arrived at the country of destination
The shipment item has arrived at the distribution terminal
The shipment item has been cleared by customs
The shipment item has been delivered
The shipment item has been delivered to a service point
The shipment item has been dropped off by sender
The shipment item has left the country of the sender
The shipment item is under transportation
The shipment was misrouted and could not be delivered. The shipment will be readdressed and forwarded to the recipient
The shipment was prepared for onward transport
The transport of the shipment item has started
The transport of the shipment item has started in the country of the sender
Transit unit consolidation
Transport leg completed
Unable to notify the recipient via SMS
Unsuccessful delivery attempt
Unsuccessful delivery attempt, Awaiting payment of charges
Unsuccessful delivery, Reason : Payment of charges
Unsuccessful item delivery attempt
We delivered your post
We have received a notification from your shipper that they are preparing an item for you. The tracking information will be updated when the parcel is handed over to PostNord
We have your post in
We tried to deliver your post, Reason: There was no answer at the address
Yanwen Pickup scan
Your delivery has been sorted
Your delivery has left our handling partner in
Your delivery was received by An Post in
Your delivery was received in
Your international parcel is ready to be handled by bpost
Your item has been sorted
Your item is currently with Customs in the destination country
Your post has left An Post
Your post is going to a sorting office for delivery in
Your post is out for delivery
Your post was accepted in
Your shipment has been delivered to the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days
Your shipment is on its way to
Zhbllokim objekti ne dogane / Custom unblocked
self picked up by bpost