Deutsche Post Packet

Deutsche Post Packet gjurmo

Deutsche Post është kompani gjermane shumëkombëshe për dërgimin e paketave dhe menaxhimin e zinxhirit të furnizimit

sfond

Ndiqni paketat e paketës së Deutsche Post

Deutsche Post Packet

Deutsche Post Company (The Deutsche Post AG) është një nga kompanitë më të mëdha të logjistikës në mbarë botën dhe është një kompani gjermane shumëkombëshe e fokusuar në dërgimin e parcelave, si dhe në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe me selinë e saj në Bon, Gjermani.

Si mund t'i gjurmoj paketat Track Deutsche Post Packet?

Për të gjurmuar paketat tuaja të Deutsche Post Packet, ju nevojitet një numër i vlefshëm përcjellës i Deutsche Post Packet, p.sh. LX123456789DE, vendosni numrin tuaj të ndjekjes në fushën e mësipërme, nëse jeni të sigurt që numri juaj i përcjelljes është 100% numër përcjellës i Paketës së Deutsche Post, atëherë zgjidhni " Deutsche Post Packet " si operator duke klikuar në butonin e operatorit, përndryshe lini sistemin të zgjedhë operatorin automatikisht për ju. pas kësaj klikoni në butonin e gjurmimit më pas do të ridrejtoheni në faqen e gjurmimit ku do të merrni informacion të detajuar në lidhje me dërgesën tuaj duke përfshirë vendndodhjen dhe datat e saj.

Numrat përcjellës të paketës së Deutsche Post

Numrat përcjellës të Paketës së Deutsche Post kanë 13 karaktere të gjata, duke filluar me shkronja 2 të ndjekura nga 9 shifra të ndjekura nga 2 kodet e shtetit të Gjermanisë DE p.sh. LX123456789DE, LY123456789DE, RS123456789DE.

Numrat e përcjelljes së paketës së Deutsche Post mund të përmblidhen si më poshtë:

(# = Shkronjë / * = numër /! = Numri ose shkronja)

  • LY *** *** *** DE
  • LY *** *** *** DE
  • RX *** *** *** DE
  • RS *** *** *** DE

Shembuj të statuseve që kalon përcjellja e dërgesave të Deutsche Post Packet

statuset
Arrival at delivery office
Arrival at importing country
Delivered
Delivered to post office
Delivery postponed
Departed Deutsche Post Mailterminal
Departure from destination country
Departure from inward office of exchange
Departure to destination country
Held at customs
Held by customs
Item arrived at Packstation and is ready for pickup
Item arrrived at sorting center
Item handed over to Deutsche Post Return Center
Item has been forwarded
Item has left the sorting center
Item held by customs
Item in delivery
Item presented to import customs
Item ready for pickup. Please check local postal tracking website
Item received and processed
Item received at Deutsche Post Mailterminal
Item returned from import customs
Loaded at DHL distribution center
Processed at DHL parcel center
Processed at Deutsche Post Mailterminal
Processed inbound mail center
Processed outbound mail center
Received & processed at Deutsche Post Mail Terminal
Recipient was notified by courier
Return to Deutsche Post Return Center
Shipment information uploaded to Deutsche Post
The storage period has expired or the recipient's address is unknown. The item is returned to the Deutsche Post Return Center. If the sender of the consignment is unknown, the item goes to Deutsche Post Inquiry Center
Unsuccessful delivery attempt