Pos Indonesia

Pos Indonesia gjurmo

Pos Indonesia është një kompani shtetërore e shërbimit postar që u themelua më 26 gusht 1746.

sfond

Ndiqni dërgesat e Pos Indonezisë

Pos Indonesia

Pos Indonesia qëndron si shërbimi kombëtar postar i Indonezisë, me një histori të pasur dhe rrjet të gjerë që shtrihet në të gjithë arkipelagun e gjerë. Si një komponent thelbësor i infrastrukturës së komunikimit dhe logjistikës së Indonezisë, Pos Indonesia ofron një spektër të gjerë shërbimesh, duke filluar nga dorëzimi tradicional i postës deri te zgjidhjet moderne logjistike. Angazhimi i saj për të lidhur individë dhe biznese brenda Indonezisë dhe në mbarë globin e ka pozicionuar Pos Indonesia si një lojtar kyç në sistemin ndërkombëtar postar.

Selia dhe Shërbimet

Pos Indonesia ka selinë në qytetin historik të Bandung, që operon nga ikonë Gedung Graha Pos Indonesia në Jl. Banda nr.30. Nga ky vend qendror, Pos Indonesia orkestron një gamë të gjerë shërbimesh që plotësojnë nevojat e ndryshme të klientelës së saj. Këto shërbime përfshijnë shpërndarjen e parcelave vendase dhe ndërkombëtare, EMS (Shërbimi i Postës Express), logjistikën, shërbimet financiare dhe zgjidhjet e tregtisë elektronike. Me fokus në besueshmërinë, efikasitetin dhe kënaqësinë e klientit, Pos Indonesia vazhdon të inovojë dhe zgjerojë ofertat e saj të shërbimeve për të përmbushur kërkesat në zhvillim të tregut.

Ndjekja e dërgesave me Pos Indonesia

Përvoja e gjurmimit pa probleme

Pos Indonesia e kupton rëndësinë e përcjelljes së dërgesave në peizazhin e sotëm logjistik. Ofrimi i klientëve me aftësinë për të gjurmuar pakot e tyre në kohë reale ofron paqe mendore dhe përmirëson përvojën e përgjithshme të dorëzimit. Sistemi i gjurmimit të Pos Indonesia është krijuar për të qenë miqësor dhe i arritshëm për përdoruesit, duke siguruar që klientët të mund të monitorojnë me lehtësi përparimin e dërgesave të tyre nga dërgimi në dorëzim.

Formatet e numrave gjurmues

Pos Indonesia përdor një format të standardizuar të numrave gjurmues që përbëhet nga 13 karaktere. Ky format zakonisht fillon me dy shkronja (A deri në Z), i ndjekur nga nëntë shifra dhe përfundon me kodin e shtetit indonezian "ID" (p.sh., CC065505311ID, PD351669289ID). Për dërgesat EMS, numrat gjurmues fillojnë gjithmonë me shkronjën "E" (p.sh. EE658249265ID, EK008454763ID), duke i dalluar ato si dërgesa të shpejta.

Si të gjurmoni dërgesat në Pos Indonesia?

Për të gjurmuar një dërgesë të Pos Indonesia, futni numrin tuaj të ndjekjes në fushën e caktuar dhe klikoni në butonin "Transportuesi". Pastaj, zgjidhni "Pos Indonesia" nga opsionet. Nëse nuk jeni të sigurt se cili transportues po trajton dërgesën tuaj, sistemi mund të identifikojë automatikisht transportuesin për ju. Tjetra, klikoni në butonin "Track". Do të ridrejtoheni në një faqe të rezultateve të gjurmimit, ku shfaqen informacione të detajuara në lidhje me statusin dhe vendndodhjen e dërgesës suaj.

Kohët e dorëzimit dhe shembujt

Për dërgesat e brendshme, Pos Indonesia synon të dorëzojë parcelat brenda 1 deri në 7 ditë, duke siguruar shpërndarjen në kohë në të gjithë territorin e gjerë të Indonezisë. Nga ana tjetër, dërgesat ndërkombëtare mund të zgjasin nga 7 deri në 45 ditë, dhe në disa raste, deri në 90 ditë në varësi të faktorëve të ndryshëm si vendi i destinacionit, mënyra e transportit dhe përpunimi doganor.

Mbështetja e Klientit dhe Informacioni i Kontaktit

Asistencë dhe pyetje

Pos Indonesia është i përkushtuar për të ofruar shërbim shembullor ndaj klientit. Për çdo pyetje ose shqetësim në lidhje me dërgesat, klientët mund të kontaktojnë drejtpërdrejt në Pos Indonesia përmes kanaleve të ndryshme:

Pavarësisht nëse është një pyetje në lidhje me një parcelë vendase ose një paketë ndërkombëtare, ekipi i shërbimit ndaj klientit të Pos Indonesia është i pajisur për të ofruar mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme për të siguruar kënaqësinë e klientit.


Angazhimi i Pos Indonesia për përsosmëri, i kombinuar me rrjetin e saj të gjerë dhe gamën e plotë të shërbimeve, forcon statusin e saj si ofruesi kryesor i shërbimeve postare dhe logjistike në Indonezi. Duke përqafuar teknologjinë dhe duke u fokusuar në nevojat e klientëve, Pos Indonesia siguron që ajo të mbetet në krye të industrisë postare, duke lehtësuar komunikimin dhe tregtinë si brenda Indonezisë ashtu edhe ndërkombëtarisht.

Pyetjet e bëra më shpesh në lidhje me dërgesat dhe gjurmimin e Pos Indonesia

Çfarë duhet të bëj nëse numri im gjurmues nuk funksionon?

Nëse numri juaj i gjurmimit nuk funksionon, ju lutemi sigurohuni që të keni futur saktë numrin e plotë të gjurmimit, duke përfshirë "ID" në fund. Nëse numri është i saktë, por ende nuk funksionon, mund të ketë një vonesë në përditësimin e informacionit të gjurmimit. Ju lutemi prisni pak dhe provoni përsëri. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni mbështetjen e klientit të Pos Indonesia për ndihmë të mëtejshme.

A mund të gjurmoj dërgesat EMS me Pos Indonesia?

Po, ju mund të gjurmoni dërgesat EMS përmes Pos Indonesia. Numrat e gjurmimit të EMS fillojnë me shkronjën 'E' dhe mund të gjurmohen ashtu si dërgesat e zakonshme. Përdorni faqen zyrtare të internetit të Pos Indonesia ose sistemin tonë të përcjelljes së dërgesave për këtë qëllim (p.sh. EE658249265ID).

Sa kohë zakonisht duhet që një dërgesë e brendshme të dorëzohet?

Dërgesat e brendshme me Pos Indonesia zakonisht dorëzohen brenda 1 deri në 7 ditë, në varësi të destinacionit brenda Indonezisë. Kohët e dorëzimit mund të ndryshojnë në bazë të shërbimit specifik të përdorur dhe vendndodhjes gjeografike të marrësit.

Cila është koha e pritshme e dorëzimit për dërgesat ndërkombëtare?

Dërgesat ndërkombëtare me Pos Indonesia mund të zgjasin nga 7 deri në 45 ditë për t'u dorëzuar. Në disa raste, dorëzimi mund të zgjasë deri në 90 ditë, në varësi të vendit të destinacionit, mënyrës së transportit dhe kohës së përpunimit doganor.

Çfarë mund të bëj nëse dërgesa ime është vonuar?

Nëse dërgesa juaj vonohet, kontrolloni statusin e fundit duke përdorur numrin tuaj të ndjekjes. Vonesat mund të ndodhin për arsye të ndryshme, duke përfshirë pengesat doganore ose sfidat logjistike. Nëse nuk ka përditësim ose nëse keni nevojë për informacion më të detajuar, kontaktimi me mbështetjen e klientit të Pos Indonesia mund të sigurojë informacione të mëtejshme për vonesën.

Si mund ta ndryshoj adresën e dorëzimit pasi dërgesa të jetë dërguar?

Ndryshimi i adresës së dorëzimit pasi dërgesa të jetë dërguar në përgjithësi nuk është e mundur. Sidoqoftë, këshillohet të kontaktoni mbështetjen e klientit të Pos Indonesia sapo të kuptoni se nevojitet një ndryshim. Ata mund t'ju këshillojnë për çdo zgjidhje të mundshme bazuar në statusin e dërgesës suaj.

Çfarë duhet të bëj nëse dërgesa ime mbërrin e dëmtuar ose jo fare?

Nëse dërgesa juaj arrin e dëmtuar ose nëse nuk e keni marrë brenda afatit kohor të pritshëm të dorëzimit, kontaktoni menjëherë mbështetjen e klientit të Pos Indonesia. Jini të përgatitur të jepni numrin tuaj të përcjelljes dhe çdo detaj përkatës në lidhje me dërgesën. Pos Indonesia do t'ju udhëzojë gjatë procesit të paraqitjes së një kërkese ose hetimit të parcelës së humbur.

Si mund të kontaktoj Pos Indonesia për pyetje të lidhura me dërgesën?

Për çdo pyetje në lidhje me dërgesën, duke përfshirë çështjet me gjurmimin, mund të kontaktoni Pos Indonesia në +62 22 4218981 ose të kontaktoni përmes faqes së tyre zyrtare në Facebook: Pos Indonesia . Mbështetja e klientit është në dispozicion për të adresuar shqetësimet tuaja dhe për të ofruar ndihmë.

Shembuj të statuseve që kalon përcjellja e dërgesave të Pos Indonesia

statuset
Arrival at Transit OE ( EMJ )
Arrival at inward OE ( EMD )
Arrival at outward OE ( EMB )
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at inward OE ( EMD ) ~ Product: EPacket
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at inward OE ( EMD ) ~ Product: Paket International
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at inward OE ( EMD ) ~ Product: Registered / Tercatat International
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at outward OE ( EMB ) ~ Product: EPacket
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at outward OE ( EMB ) ~ Product: Express Mail Service (EMS)
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at outward OE ( EMB ) ~ Product: Paket International
Barcode: AA123456789ID ~ Arrival at outward OE ( EMB ) ~ Product: Registered / Tercatat International
Barcode: AA123456789ID ~ Departure from Transit OE ( EMK ) ~ Product: Registered / Tercatat International
Barcode: AA123456789ID ~ Departure from inward OE ( EMF ) ~ Product: Paket International
Barcode: AA123456789ID ~ Departure from outward OE ( EMC ) ~ Product: EPacket
Barcode: AA123456789ID ~ Departure from outward OE ( EMC ) ~ Product: Paket International
Barcode: AA123456789ID ~ Departure from outward OE ( EMC ) ~ Product: Registered / Tercatat International
Barcode: AA123456789ID ~ Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ Product: Registered / Tercatat International
Cetak Invoice / Arrival at Collection Point For Pick-up ( EDH )
Controllable Clearance Delay ( - )
Delivery Attempt ( EDG )
Departure from Transit OE ( EMK )
Departure from inward OE ( EMF )
Departure from outward OE ( EMC )
Document Inspection by Customs ( EME )
Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ JAKARTA MPC
Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ MPC Denpasar
Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ MPCBANJARMASIN
Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ MPCJAKARTA
Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ MPCMEDAN
Document Presentation to Customs ( EDB ) ~ MPCSURABAYA
Export Cancelation ( EXX )
Final delivery ( EMI )
Konfirmasi / Confirmation by Customs ( EME )
No Delivery Details Expected ( EMH )
On Hold ( EMH )
Penegahan / Prohibited & restricted ( EDX )
Processed at Location ( - )
Processing document by Customs ( EME )
Released by Customs ( EDC ) ~ MPC Denpasar
Released by Customs ( EDC ) ~ MPCBANJARMASIN
Released by Customs ( EDC ) ~ MPCJAKARTA
Released by Customs ( EDC ) ~ MPCSURABAYA
Released by Customs ( EDC ) ~ Undefined