Pos Indonesia

Tra cứu Pos Indonesia

Pos Indonesia là một công ty dịch vụ bưu chính nhà nước được thành lập vào ngày 26 tháng 8 năm 1746

lai lịch

Theo dõi các lô hàng của Bưu điện Indonesia

Pos Indonesia

Pos Indonesia là một công ty dịch vụ bưu chính nhà nước được thành lập vào ngày 26 tháng 8 năm 1746 bởi Tướng GW Baron van Imhoff tại Batavia, Nusantara VOC. Pos Indonesia có trụ sở chính tại Bandung, Indonesia. Hình thức pháp nhân kinh doanh của Pos Indonesia là Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và thường được gọi là PT. Bài của Indonesia. Bưu chính Indonesia không chỉ cung cấp dịch vụ bưu chính mà còn cung cấp dịch vụ tài chính và bán lẻ, được hỗ trợ bởi hơn 23.666 nhân viên, hơn 4564 bưu cục và hơn 28.000 đại lý bưu điện trải khắp lãnh thổ Indonesia.


Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) là diễn đàn chính hợp tác giữa các nhà khai thác bưu chính bang nhằm đảm bảo sự sẵn có của một mạng lưới toàn cầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới nhất. Pos Indonesia là một phần của Liên minh Bưu chính Thế giới kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1877.

Làm cách nào để theo dõi các lô hàng của Bưu điện Indonesia?

Để theo dõi lô hàng của Bưu điện Indonesia, hãy nhập số theo dõi vào trường phía trên, nhấp vào nút "Nhà vận chuyển" và chọn "Gửi bưu điện Indonesia", nếu bạn không chắc nhà vận chuyển nào giao lô hàng của mình, thì hãy để hệ thống tự động chọn nhà vận chuyển. thay mặt bạn, sau khi nhấp vào nút "Theo dõi", sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến trang kết quả theo dõi, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về lô hàng của mình bao gồm địa điểm và ngày tháng.

Số theo dõi của Bưu điện Indonesia trông như thế nào?

Số theo dõi của Bưu điện Indonesia có độ dài 13 ký tự, bắt đầu bằng 2 chữ cái A đến Z theo sau là 9 chữ số theo sau là mã quốc gia 2 chữ cái Indonesia "ID", ví dụ: CC065505311ID, PD351669289ID, EE611839578ID.

Làm cách nào để theo dõi EMS Bưu điện Indonesia?

EMS là dịch vụ chuyển phát nhanh nhất mà Bưu điện Indonesia có thể cung cấp, tất cả các số theo dõi EMS đều bắt đầu bằng chữ "E", ví dụ EE658249265ID, EK008454763ID. Để theo dõi bưu kiện EMS, chỉ cần nhập số theo dõi tại trường phía trên và nhấp vào nút theo dõi và hệ thống sẽ tự động chọn nhà vận chuyển cho bạn và hiển thị cho bạn kết quả theo dõi.

Mất bao lâu để Bưu điện Indonesia giao hàng cho bạn?

Đối với bưu kiện trong nước, Bưu điện Indonesia sẽ mất từ 1 đến 7 ngày để bưu kiện được chuyển.

Đối với bưu kiện quốc tế, Bưu điện Indonesia sẽ mất từ 7 đến 45 ngày để bưu kiện được chuyển. Đôi khi có thể mất đến 90 ngày, phụ thuộc vào vị trí của quốc gia đến, phương thức vận chuyển được sử dụng và một số yếu tố khác.