Thailand Post

Thailand Post gjurmo

Tajlanda Post është një kompani e shërbimit postar në pronësi të shtetit, e themeluar më 14 gusht 2003

sfond

Gjurmoni parcelat e postës në Tajlandë

Thailand Post

Thailand Post është një kompani shërbimesh postare në pronësi shtetërore, e themeluar më 14 gusht 2003. Ajo ka selinë në Lak Si, Bangkok, Tajlandë. Thailand Post ka 1,284 zyra postare, dhe 3,279 të licencuar zyra postare, dhe 22,644 kuti postimi dhe më shumë se 32,804 punonjës (më 31 dhjetor 2020) në të gjithë vendin. Ato shpërndajnë deri në 2 miliardë parcela të brendshme në vit dhe deri në 37 milionë parcela ndërkombëtare në të gjithë botën. Thailand Post gjithashtu dërgon mallra AliExpress nga Kina në vende të tjera anembanë botës.

Si mund të gjurmoj pakot e Tajland Post?

Për të gjurmuar një paketë të Postës së Tajlandës, vendosni numrin e përcjelljes në fushën e mësipërme, klikoni në butonin "Transportuesi" dhe zgjidhni "Thailand Post", nëse nuk jeni të sigurt se cili transportues dërgon paketën tuaj, atëherë lini sistemin që të zgjedhë transportuesin automatikisht në në emrin tuaj, pas kësaj klikoni në butonin "Gjurmo", më pas do të ridrejtoheni në faqen e rezultateve të gjurmimit ku do të gjeni informacion të detajuar rreth dërgesës suaj duke përfshirë vendndodhjet dhe datat.

Si duken numrat e gjurmimit të Thailand Post?

Numrat gjurmues të Postës së Tajlandës kanë 13 karaktere të gjata dhe fillojnë me 2 shkronja [AZ] të ndjekura nga 9 shifra të ndjekura nga kodi i vendit të Tajlandës "TH" p.sh. EE123456789TH, GC123445678TH, RS021369425TH.

Numrat e gjurmimit të Thailand Post mund të përmblidhen si më poshtë:

(# = Shkronjë, * = Shifër, ! = Letër ose Shifër)

  • A# *** *** *** TH
  • C# *** *** *** TH
  • E# *** *** *** TH
  • G# *** *** *** TH
  • K# *** *** *** TH
  • L# *** *** *** TH
  • O# *** *** *** TH
  • R# *** *** *** TH
  • S# *** *** *** TH
  • V# *** *** *** TH

Sa kohë i duhet Thailand Post për të dorëzuar parcelat tuaja?

Për pakot e brendshme, Thailand Post do të duhen rreth 3-14 ditë për t'u dorëzuar, mund të zgjasë më shumë se kjo varet nga vendndodhja e qytetit të destinacionit.

Për pakot ndërkombëtare, Tailand Post do të marrë rreth 14-45 ditë për t'u dorëzuar, mund të zgjasë më shumë se kjo varet nga vendndodhja e vendit të destinacionit.

Dërgesat ndërkombëtare kërkojnë gjithmonë shumë kohë për t'u dorëzuar sepse kanë nevojë për kohë shtesë përpunimi, p.sh. zhdoganimi.


Shembuj të statuseve që kalon përcjellja e dërgesave të Thailand Post

statuset
Addressee advised to pick up the item due to Addressee not available at time of delivery, Unsuccessful (physical) delivery
Addressee s address being verified due to Incorrect Address, Unsuccessful (physical) delivery
Announcement available at post office, Please contact THP Contact Center 1545
Arrival at inward office of exchange
Arrival at outward office of exchange
Arrival at post office
Carded, Unsuccessful (physical) delivery
Carrier received
Closed House, Unsuccessful (physical) delivery
Customer notified due to failed delivery, Unsuccessful (physical) delivery
Departure From Outward OE
Export cancellation
Final delivery
Hand over to carrier
Import cancellation
In transit
Information sent to the country of destination for verification
Item allowed to import into the country of destination
Item arrival at collection point for pick-up (by recipient)
Item being held, addressee being notified due to Force majeure – item not delivered, Unsuccessful (physical) delivery
Item held,addressee notified due to Addressee not available at time of delivery, Unsuccessful (physical) delivery
Item held,addressee notified due to Payment of charges, Unsuccessful (physical) delivery
Item out for physical delivery
Item returned to sender due to Force majeure – item not delivered, Unsuccessful (physical) delivery
Item returned to sender due to Incorrect Address, Unsuccessful (physical) delivery
Item returned to sender due to Unclaimed, Unsuccessful (physical) delivery
No Recipient, Unsuccessful (physical) delivery
Overdue, Unsuccessful (physical) delivery
P.O. Box (Issue Notification), Unsuccessful (physical) delivery
Perform customs clearance
Return to the origin post office, Return to Sender
Scheduled delivery attempt due to Addressee not available at time of delivery, Unsuccessful (physical) delivery
Scheduled delivery attempt due to Incorrect Address, Unsuccessful (physical) delivery
Scheduled delivery attempt due to Item refused by addressee, Unsuccessful (physical) delivery
Scheduled for further delivery attempt today due to Force majeure – item not delivered, Unsuccessful (physical) delivery
Scheduled for further delivery attempt today due to Missed delivery, Unsuccessful (physical) delivery
Scheduled for further delivery attempt today due to Payment of charges, Unsuccessful (physical) delivery
Successful, Final delivery
The receptacles arrived at carrier facility at transport destination
The receptacles delivered to the destination post
The sender received the returned item, Final delivery
The transport arrived at airport