ไปรษณีย์ไทย

เช็คพัสดุ ไปรษณีย์ไทย

ประเทศไทยโพสต์เป็น บริษัท ที่ให้บริการไปรษณีย์ของรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546

พื้นหลัง

ติดตามพัสดุไทยโพสต์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยเป็นบริษัทบริการไปรษณีย์ของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ไปรษณีย์ไทยมีที่ทำการไปรษณีย์ 1,284 แห่ง และผู้รับใบอนุญาตที่ทำการไปรษณีย์ 3,279 แห่ง และตู้ไปรษณีย์ 22,644 ตู้ และพนักงานมากกว่า 32,804 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ทั่วประเทศ พวกเขาส่งพัสดุภายในประเทศมากถึง 2 พันล้านชิ้นต่อปีและมากถึง 37 ล้านพัสดุระหว่างประเทศทั่วโลก ไปรษณีย์ไทยยังส่งสินค้าจาก AliExpress จากจีนไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

จะติดตามพัสดุไปรษณีย์ไทยได้อย่างไร?

ในการติดตามพัสดุภัณฑ์ของไปรษณีย์ไทย ให้ใส่หมายเลขติดตามในช่องด้านบน คลิกที่ปุ่ม "Carrier" และเลือก "Thailand Post" หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้ให้บริการรายใดส่งพัสดุของคุณ ให้ออกจากระบบเพื่อเลือกผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ ในนามของคุณ หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ติดตาม" จากนั้นคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าผลลัพธ์การติดตาม ซึ่งคุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณ รวมทั้งสถานที่และวันที่

เลข Tracking Number ของไปรษณีย์ไทยเป็นอย่างไร?

หมายเลขติดตามของไปรษณีย์ไทยมีความยาว 13 อักขระ โดยขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัว [AZ] ตามด้วยตัวเลข 9 หลัก ตามด้วยรหัสประเทศของประเทศไทย "TH" เช่น EE123456789TH, GC123445678TH, RS021369425TH

หมายเลขติดตามของไปรษณีย์ไทยสามารถสรุปได้ดังนี้:

(# = Letter, * = Digit, ! = Letter Or Digit)

  • A# *** *** *** TH
  • C# *** *** *** TH
  • E# *** *** *** TH
  • G# *** *** *** TH
  • K# *** *** *** TH
  • L# *** *** *** TH
  • O# *** *** *** TH
  • R# *** *** *** TH
  • S# *** *** *** TH
  • V# *** *** *** TH

ไปรษณีย์ไทยจะใช้เวลานานเท่าใดในการจัดส่งพัสดุของคุณ?

สำหรับพัสดุภายในประเทศ ไปรษณีย์ไทยจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 3-14 วัน อาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับเมืองปลายทาง

สำหรับพัสดุระหว่างประเทศ ไปรษณีย์ไทยจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 14-45 วัน อาจใช้เวลานานกว่านั้นขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

การจัดส่งระหว่างประเทศมักใช้เวลานานในการจัดส่ง เนื่องจากต้องใช้เวลาดำเนินการเพิ่มเติม เช่น พิธีการทางศุลกากร

ตัวอย่างของสถานะที่ ไปรษณีย์ไทย ติดตามผ่าน

สถานะ
ถึงสนามบิน
นำจ่าย ณ จุดรับสิ่งของ
นำจ่ายสำเร็จ
ปิดประกาศ ณ ที่ทำการรับฝาก : กรุณาติดต่อ THP contact center 1545
รับฝาก
ส่งคืนต้นทาง, ส่งคืนต้นทาง