Asendia USA

Asendia USA gjurmo

Asendia USA është pjesë e Asendia Management SAS e cila është një kompani e përbashkët postare midis La Poste dhe Swiss Post.

sfond

Ndiqni parcelat e Asendia USA

Asendia USA

Asendia USA është pjesë e Asendia Management SAS e cila është një kompani e përbashkët postare midis La Poste dhe Swiss Post dhe mbulon të gjithë postën ndërkombëtare, duke përfshirë dërgimin dhe dërgimin e postës, dhe mallrat e vogla. Asendia USA u themelua në vitin 2012 dhe ka ekspertizën e kombinuar të mbi 1500 punonjësve në 4 kontinente si Amerika e Veriut, Evropa, Azia dhe Oqeania.

Si mund t'i gjurmoj parcelat e Asendia USA?

Për të gjurmuar një parcelë Asendia USA, vendosni numrin e përcjelljes në fushën e mësipërme, klikoni në butonin "Transportues" dhe zgjidhni "Asendia USA", nëse nuk jeni të sigurt se cili transportues do të dorëzojë paketën tuaj, atëherë lini sistemin që të zgjedhë transportuesin automatikisht në në emrin tuaj, pas kësaj klikoni në butonin "Gjurmo", më pas do të ridrejtoheni në faqen e rezultateve të gjurmimit ku do të gjeni informacion të detajuar rreth dërgesës suaj, duke përfshirë vendndodhjet dhe datat.

Si mund të gjurmoj numrat e gjurmimit të ESUS eBay?

Numrat gjurmues të eBay ESUS kanë 12 karaktere, ai fillon me 4 shkronja 'ESUS' e ndjekur nga 8 shifra p.sh. ESUS12345678. Ju mund të gjurmoni numrat e gjurmimit të ESUS eBay duke ndjekur hapat e përmendur më lart.

Si duken numrat e gjurmimit të Asendia USA?

Numrat gjurmues të Asendia USA kanë shumë forma të ndryshme dhe këto janë format e zakonshme: ESUS12345678, LF123456789FR, F123456789987, UY123456789CH

Sa kohë i duhet Asendia USA për të dorëzuar parcelat tuaja?

Asendia USA do të dorëzojë parcelat ndërkombëtare brenda 6-21 ditëve.

Shembuj të statuseve që kalon përcjellja e dërgesave të Asendia USA

statuset
ARRIVED IN COUNTRY
Accepted at USPS Origin Facility
Accepted at USPS Regional Facility
Accepted at USPS Regional Origin Facility
Added to Master
Addressee not available - Scheduled for another delivery attempt today
Addressee not available - Will attempt delivery on next working day
Airline flight delay
Arrival at Post Office
Arrived
Arrived Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item
Arrived at Destination Country
Arrived at Facility
Arrived at Post Office
Arrived at Regional Facility
Arrived at USPS Facility
Arrived at USPS Origin Facility
Arrived at USPS Regional Destination Facility
Arrived at USPS Regional Facility
Arrived at USPS Regional Origin Facility
Arrived at delivery centre
Arrived at destination
Arrived at transit facility
Attempted Delivery Abroad
Available at pick-up point
Awaiting Collection At Local Depot
CUSTOMS ENTRY
Collect for Pick Up
Customer Data Received
Customer information manifested
Customs Clearance
Customs Clearance Processing Complete
Customs Cleared
Customs data sent
Customs retention or investigation
DUTIES PAYMENT CONFIRMED
Delivered
Delivered, Left with Individual
Delivery attempt (addressee absent)
Delivery failed
Departed
Departed Asendia facility
Departed Facility
Departed Post Office
Departed Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item
Departed USPS Facility
Departed USPS Origin Facility
Departed USPS Regional Destination Facility
Departed USPS Regional Facility
Departed USPS Regional Origin Facility
Departure transit facility
Dispatched by Asendia USA
Dispatched by US Carrier
Electronic notification received
Flight Departed
Foreign Receipt
HOLD FOR CUSTOMS INSPECTION
HOLD FOR DUTIES PAYMENT
Handled by local carrier
Held in Customs
In Transit
In Transit To Delivery Destination
In Transit to Next Facility
In Transit, Arriving Late
In Transit, Arriving On Time
In customs authorities
Mail Consigned
Mail Preparation
Out customs authorities
Out customs authorities. Taxes already paid
Out customs authorities. Taxes to be paid
Out for Delivery
Out for delivery
PROHIBITED ITEM
Parcel Arrived at Destination Country
Parcel Scanned at Origin Hub
Parcel arrived in destination country
Parcel departed origin country
Parcel processed at origin facility
Picked Up- in Transit to Sort Facility
Pre-Shipment Info Sent to USPS
Pre-Shipment Info Sent to USPS, USPS Awaiting Item
Process incident or held by carrier
Processed Through Facility
Processed Through Regional Facility
Processed Through USPS Regional Facility
Processed by Asendia USA
Processed by US Carrier
Processed through Facility
RECEIVED
Received by US Carrier
SHIPPED
Sending cancelled
Shipment Dispatched by US Carrier
Shipment Information Received
Shipment Processed
Shipment Received, Package Acceptance Pending
Shipping Label Created, USPS Awaiting Item
Sorted by Asendia USA
Sorted by US Carrier
Sorting in hub
TAX ID COLLECTED
Taxes and duties paid online
Transport to delivery centre
Transport to destination
USPS expects item for mailing (SSK)
USPS in possession of item
USPS picked up item