Asendia USA

Asendia USA gjurmo

Asendia USA është pjesë e Asendia Management SAS e cila është një kompani e përbashkët postare midis La Poste dhe Swiss Post.

sfond

Ndiqni parcelat e Asendia USA

Asendia USA

Asendia USA është pjesë e Asendia Management SAS e cila është një kompani e përbashkët postare midis La Poste dhe Swiss Post dhe mbulon të gjithë postën ndërkombëtare, duke përfshirë dërgimin dhe dërgimin e postës, dhe mallrat e vogla. Asendia USA u themelua në vitin 2012 dhe ka ekspertizën e kombinuar të mbi 1500 punonjësve në 4 kontinente si Amerika e Veriut, Evropa, Azia dhe Oqeania.

Si mund t'i gjurmoj parcelat e Asendia USA?

Për të gjurmuar një parcelë Asendia USA, vendosni numrin e përcjelljes në fushën e mësipërme, klikoni në butonin "Transportues" dhe zgjidhni "Asendia USA", nëse nuk jeni të sigurt se cili transportues do të dorëzojë paketën tuaj, atëherë lini sistemin që të zgjedhë transportuesin automatikisht në në emrin tuaj, pas kësaj klikoni në butonin "Gjurmo", më pas do të ridrejtoheni në faqen e rezultateve të gjurmimit ku do të gjeni informacion të detajuar rreth dërgesës suaj, duke përfshirë vendndodhjet dhe datat.

Si mund të gjurmoj numrat e gjurmimit të ESUS eBay?

Numrat gjurmues të eBay ESUS kanë 12 karaktere, ai fillon me 4 shkronja 'ESUS' e ndjekur nga 8 shifra p.sh. ESUS12345678. Ju mund të gjurmoni numrat e gjurmimit të ESUS eBay duke ndjekur hapat e përmendur më lart.

Si duken numrat e gjurmimit të Asendia USA?

Numrat gjurmues të Asendia USA kanë shumë forma të ndryshme dhe këto janë format e zakonshme: ESUS12345678, LF123456789FR, F123456789987, UY123456789CH

Sa kohë i duhet Asendia USA për të dorëzuar parcelat tuaja?

Asendia USA do të dorëzojë parcelat ndërkombëtare brenda 6-21 ditëve.

Shembuj të statuseve që kalon përcjellja e dërgesave të Asendia USA

statuset
ARRIVED IN COUNTRY
Acceptance
Accepted at USPS Origin Facility
Accepted at USPS Regional Facility
Accepted at USPS Regional Origin Facility
Added to Master
Addressee not available - Scheduled for another delivery attempt today
Addressee not available - Will attempt delivery on next working day
Airline flight delay
Airline transit delay
Arrival at Post Office
Arrival at Transit Office From Exchange
Arrived
Arrived Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item
Arrived Warehouse
Arrived at Destination Country
Arrived at Facility
Arrived at Post Office
Arrived at Regional Facility
Arrived at USPS Facility
Arrived at USPS Origin Facility
Arrived at USPS Regional Destination Facility
Arrived at USPS Regional Facility
Arrived at USPS Regional Origin Facility
Arrived at delivery centre
Arrived at destination
Arrived at transit facility
At parcel delivery centre
Attempted Delivery - Item being held, addressee being notified
Attempted Delivery - Item forwarded / redirected
Attempted Delivery - Scheduled for another delivery attempt today
Attempted Delivery Abroad
Available at pick-up point
Available for Pickup
Awaiting Collection At Local Depot
CUSTOMS AUTHORIZATION REQUIRED
CUSTOMS ENTRY
CUSTOMS RELEASE
Closure posting list
Collect for Pick Up
Customer Data Received
Customer information manifested