Asendia USA

Tra cứu Asendia USA

Asendia USA là một phần của Asendia Management SAS, là công ty bưu chính hợp tác giữa La Poste và Swiss Post

lai lịch

Theo dõi bưu kiện của Asendia USA

Asendia USA

Asendia USA là một phần của Asendia Management SAS, là một công ty bưu chính chung giữa La Poste và Swiss Post và nó bao gồm tất cả các thư quốc tế, bao gồm cả gửi và chuyển phát thư và hàng hóa nhỏ. Asendia USA được thành lập vào năm 2012 với sự kết hợp chuyên môn của hơn 1.500 nhân viên trên khắp 4 châu lục như Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Đại Dương.

Làm cách nào để theo dõi các bưu kiện của Asendia USA?

Để theo dõi bưu kiện của Asendia USA, bạn điền số theo dõi vào trường phía trên, click vào nút "Carrier" và chọn "Asendia USA", nếu bạn không chắc nhà mạng nào chuyển cho bạn, thì để hệ thống tự động chọn nhà vận chuyển. thay mặt bạn, sau khi nhấp vào nút "Theo dõi", sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến trang kết quả theo dõi, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về lô hàng của mình bao gồm địa điểm và ngày tháng.

Làm cách nào để theo dõi số theo dõi eBay của ESUS?

Số theo dõi eBay của ESUS có 12 ký tự, nó bắt đầu bằng 4 chữ cái 'ESUS' theo sau là 8 chữ số, ví dụ: ESUS12345678. Bạn có thể theo dõi số theo dõi eBay của ESUS bằng cách làm theo các bước được đề cập ở trên.

Số theo dõi của Asendia USA trông như thế nào?

Số theo dõi Asendia USA có nhiều dạng khác nhau và đây là dạng phổ biến: ESUS12345678, LF123456789FR, F123456789987, UY123456789CH

Mất bao lâu để Asendia USA chuyển bưu kiện của bạn?

Asendia USA sẽ chuyển phát bưu kiện quốc tế trong vòng 6-21 ngày.

Ví dụ về các trạng thái mà theo dõi lô hàng Asendia USA vượt qua

tình trạng
ARRIVED IN COUNTRY
Acceptance
Accepted at USPS Origin Facility
Accepted at USPS Regional Facility
Accepted at USPS Regional Origin Facility
Added to Master
Addressee not available - Scheduled for another delivery attempt today
Addressee not available - Will attempt delivery on next working day
Airline flight delay
Airline transit delay
Arrival at Post Office
Arrival at Transit Office From Exchange
Arrived
Arrived Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item
Arrived Warehouse
Arrived at Destination Country
Arrived at Facility
Arrived at Post Office
Arrived at Regional Facility
Arrived at USPS Facility
Arrived at USPS Origin Facility
Arrived at USPS Regional Destination Facility
Arrived at USPS Regional Facility
Arrived at USPS Regional Origin Facility
Arrived at delivery centre
Arrived at destination
Arrived at transit facility
At parcel delivery centre
Attempted Delivery - Item being held, addressee being notified
Attempted Delivery - Item forwarded / redirected
Attempted Delivery - Scheduled for another delivery attempt today
Attempted Delivery Abroad
Available at pick-up point
Available for Pickup
Awaiting Collection At Local Depot
CUSTOMS AUTHORIZATION REQUIRED
CUSTOMS ENTRY
CUSTOMS RELEASE
Closure posting list
Collect for Pick Up
Customer Data Received
Customer information manifested