Asendia USA

Tra cứu Asendia USA

Asendia USA là một phần của Asendia Management SAS, là công ty bưu chính hợp tác giữa La Poste và Swiss Post

lai lịch

Theo dõi bưu kiện của Asendia USA

Asendia USA

Asendia USA là một phần của Asendia Management SAS, là một công ty bưu chính chung giữa La Poste và Swiss Post và nó bao gồm tất cả các thư quốc tế, bao gồm cả gửi và chuyển phát thư và hàng hóa nhỏ. Asendia USA được thành lập vào năm 2012 với sự kết hợp chuyên môn của hơn 1.500 nhân viên trên khắp 4 châu lục như Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Đại Dương.

Làm cách nào để theo dõi các bưu kiện của Asendia USA?

Để theo dõi bưu kiện của Asendia USA, bạn điền số theo dõi vào trường phía trên, click vào nút "Carrier" và chọn "Asendia USA", nếu bạn không chắc nhà mạng nào chuyển cho bạn, thì để hệ thống tự động chọn nhà vận chuyển. thay mặt bạn, sau khi nhấp vào nút "Theo dõi", sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến trang kết quả theo dõi, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về lô hàng của mình bao gồm địa điểm và ngày tháng.

Làm cách nào để theo dõi số theo dõi eBay của ESUS?

Số theo dõi eBay của ESUS có 12 ký tự, nó bắt đầu bằng 4 chữ cái 'ESUS' theo sau là 8 chữ số, ví dụ: ESUS12345678. Bạn có thể theo dõi số theo dõi eBay của ESUS bằng cách làm theo các bước được đề cập ở trên.

Số theo dõi của Asendia USA trông như thế nào?

Số theo dõi Asendia USA có nhiều dạng khác nhau và đây là dạng phổ biến: ESUS12345678, LF123456789FR, F123456789987, UY123456789CH

Mất bao lâu để Asendia USA chuyển bưu kiện của bạn?

Asendia USA sẽ chuyển phát bưu kiện quốc tế trong vòng 6-21 ngày.

Ví dụ về các trạng thái mà theo dõi lô hàng Asendia USA vượt qua

tình trạng
ARRIVED IN COUNTRY
Accepted at USPS Origin Facility
Accepted at USPS Regional Facility
Accepted at USPS Regional Origin Facility
Added to Master
Addressee not available - Scheduled for another delivery attempt today
Addressee not available - Will attempt delivery on next working day
Airline flight delay
Arrival at Post Office
Arrived
Arrived Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item
Arrived at Destination Country
Arrived at Facility
Arrived at Post Office
Arrived at Regional Facility
Arrived at USPS Facility
Arrived at USPS Origin Facility
Arrived at USPS Regional Destination Facility
Arrived at USPS Regional Facility
Arrived at USPS Regional Origin Facility
Arrived at delivery centre
Arrived at destination
Arrived at transit facility
Attempted Delivery Abroad
Available at pick-up point
Awaiting Collection At Local Depot
CUSTOMS ENTRY
Collect for Pick Up
Customer Data Received
Customer information manifested
Customs Clearance
Customs Clearance Processing Complete
Customs Cleared
Customs data sent
Customs retention or investigation
DUTIES PAYMENT CONFIRMED
Delivered
Delivered, Left with Individual
Delivery attempt (addressee absent)
Delivery failed
Departed
Departed Asendia facility
Departed Facility
Departed Post Office
Departed Shipping Partner Facility, USPS Awaiting Item
Departed USPS Facility
Departed USPS Origin Facility
Departed USPS Regional Destination Facility
Departed USPS Regional Facility
Departed USPS Regional Origin Facility
Departure transit facility
Dispatched by Asendia USA
Dispatched by US Carrier
Electronic notification received
Flight Departed
Foreign Receipt
HOLD FOR CUSTOMS INSPECTION
HOLD FOR DUTIES PAYMENT
Handled by local carrier
Held in Customs
In Transit
In Transit To Delivery Destination
In Transit to Next Facility
In Transit, Arriving Late
In Transit, Arriving On Time
In customs authorities
Mail Consigned
Mail Preparation
Out customs authorities
Out customs authorities. Taxes already paid
Out customs authorities. Taxes to be paid
Out for Delivery
Out for delivery
PROHIBITED ITEM
Parcel Arrived at Destination Country
Parcel Scanned at Origin Hub
Parcel arrived in destination country
Parcel departed origin country
Parcel processed at origin facility
Picked Up- in Transit to Sort Facility
Pre-Shipment Info Sent to USPS
Pre-Shipment Info Sent to USPS, USPS Awaiting Item
Process incident or held by carrier
Processed Through Facility
Processed Through Regional Facility
Processed Through USPS Regional Facility
Processed by Asendia USA
Processed by US Carrier
Processed through Facility
RECEIVED
Received by US Carrier
SHIPPED
Sending cancelled
Shipment Dispatched by US Carrier
Shipment Information Received
Shipment Processed
Shipment Received, Package Acceptance Pending
Shipping Label Created, USPS Awaiting Item
Sorted by Asendia USA
Sorted by US Carrier
Sorting in hub
TAX ID COLLECTED
Taxes and duties paid online
Transport to delivery centre
Transport to destination
USPS expects item for mailing (SSK)
USPS in possession of item
USPS picked up item