Chronopost Morocco

رهگیری مرسولات Chronopost Morocco

Chronopost Morocco در ارائه بسته های سریع برای مشاغل در مراکش تخصص دارد

زمینه

محموله های Chronopost مراکش را دنبال کنید

Chronopost Morocco

Chronopost Morocco یک شرکت متخصص در تحویل بسته های سریع به مشاغل در مراکش است که گروه پست مراکش 68٪ سهم دارد. Chronopost برای تسهیل خدمات پست سریع بین المللی با Morocco Post شریک شده است. امروزه، Chronopost Morocco به عنوان یک معیار در بازار حمل و نقل سریع بین المللی در مراکش، رتبه اول را در بخش عمومی عمومی و رتبه دوم را در بازار کلی مراکش دارد.

چگونه محموله های Chronopost مراکش را ردیابی کنیم؟

برای ردیابی محموله های Chronopost Morocco، باید شماره رهگیری خود را در فیلد مشخص شده وارد کنید و روی دکمه "Carrier" کلیک کنید، سپس "Chronopost Morocco" را انتخاب کنید. اگر مطمئن نیستید که کدام شرکت حمل و نقل شما را حمل می کند، سیستم می تواند به طور خودکار حامل را برای شما انتخاب کند. پس از آن، روی دکمه "ردیابی" کلیک کنید و به صفحه نتایج ردیابی هدایت می شوید، جایی که می توانید اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت و موقعیت محموله خود پیدا کنید.

شماره های رهگیری کرونوپست مراکش

هنگام تلاش برای ردیابی بسته ها با Chronopost Morocco، فهمیدن اینکه شماره ردیابی آنها چگونه است مفید است. این موضوع همه چیزهایی را که باید در مورد شماره های رهگیری Chronopost Morocco بدانید را پوشش می دهد. یک شماره رهگیری معمولی Chronopost Morocco با 'EE' شروع می شود و با 9 رقم دنبال می شود و با 'MA' ختم می شود، برای مثال، 'EE123456789MA'. متناوباً، میتواند فقط از 14 رقم تشکیل شده باشد که احتمالاً یک حرف یا یک رقم بهدنبال آن میآید، مانند «46009000685791E» یا «460090006857914». به طور خلاصه، شماره های رهگیری Chronopost Morocco را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

(# = حرف / * = عدد /! = عدد یا حرف)

  • EE *** *** *** MA
  • *** *** *** *** **#
  • *** *** *** *** ***

ردیابی بین المللی EMS با Chronopost Morocco

Chronopost Morocco خدمات پست سریع (EMS) را از مراکش به 220 کشور و منطقه در سراسر جهان ارائه می دهد. همچنین به مشتریان خود اجازه می دهد تا بسته های خود را به صورت آنلاین پیگیری کنند

زمان های تحویل بین المللی EMS با Chronopost مراکش

زمان تحویل بسته های ارسال شده از مراکش به مناطق مختلف از طریق Chronopost مراکش متفاوت است: برای کشورهای اروپایی 1-7 روز، برای کشورهای آمریکای شمالی 2-14 روز، برای کشورهای آمریکای جنوبی و آسیایی 3-15 روز و 6-20 روز طول می کشد. برای کشورهای آفریقایی زمان تحویل در درجه اول به فاصله کشور مقصد از مراکش بستگی دارد. کشورهای دورتر معمولاً زمان تحویل طولانی تری نسبت به کشورهای نزدیک به مراکش دارند.

نمونه هایی از وضعیت هایی که رهگیری حمل و نقل Chronopost Morocco از آنها عبور می کند

وضعیت ها
Arrivé au centre Import
Arrivée à l'agence de consolidation
Choix du réseau d'acheminement
Contrôle effectué
Contrôle effectué ~ Contrôle sécurité
Départ Agence
Echange de données informatique
Entrée dans l'agence d'arrivée
Entrée dans l'agence de départ
Envoi arrivé dans l'agence export
Envoi entrée dans l'agence de transit
Envoi mis à disposition
Envoi mis à disposition ~ Envois mis à disposition, prévoir règlement taxes douanières
Envoi non livré
Envoi non livré ~ Client absent
Envoi non livré ~ Code postal ou adresse erroné
Envoi non livré ~ Envoi présenté, impossibilité de laisser un avis de passage
Envoi non livré ~ Envoi refusé
Envoi retourné à l'expéditeur
Envoi retourné à l'expéditeur ~ Délai d instance dépassé
Envoi sorti de l'agence import ~ Envoi dédouané
Incident agence d'arrivée ~ Attente agence
Incident ~ Code postal ou adresse erroné
Incident ~ Envoi en attente de dédouanement
Incident ~ Envoi interdit dans notre réseau
Incident ~ Envoi partiellement reçu
Incident ~ Envoi retourné à l'origine
Incident ~ Vol annulé
Information client ~ Information reçue (affichage interne)
Information complémentaire
Instruction de livraison reçue
Instruction de livraison reçue ~ Changement date de livraison
Instruction de livraison reçue ~ Envoi mis à disposition
Livraison effectuée ~ Retiré après instance
Livraison reportée ~ Option du lundi (instance du samedi)
Livré
Présentation douane
Remis à un prestataire
Tri agence d'arrivée effectuée
Tri agence de départ effectué
Tri agence de départ effectué ~ Mise en sac