Posta Shqiptare

Posta Shqiptare Tracking

Albanian Post is a postal delivery company owned by the Albanian state

background

Track Albanian Post shipments

Posta Shqiptare

Posta Shqiptare (Albanian Post) is a postal delivery company owned by the Albanian state, the company was founded in 5 December 1912 and its the only public postal operator in the Albanian market which manages and develops the national postal network and has the obligation to fulfill the basic postal services, Posta Shqiptare ( Albania Post ) provides a wide range of postal services. Albanian Post has over 2400 employees and over 550 post offices all over Albania.

Track Albanian Post parcels

You can Track Albanian Post shipments and parcels easily with 4TRACKING service, all you have to do is put your Albanian Post tracking number at the field above and click on tracking button then wait for detailed information according your parcel.

What do Albanian Post tracking numbers look like?

Albanian Post tracking numbers can be summarized as follows:

(# = Letter / * = number /! = Number or letter)

  • A# *** *** *** AL
  • C# *** *** *** AL
  • E# *** *** *** AL
  • L# *** *** *** AL
  • R# *** *** *** AL
  • S# *** *** *** AL
  • U# *** *** *** AL
  • V# *** *** *** AL
  • ## *** *** *** AA

Albanian Post international express mail service (EMS)

The international express mail service (EMS) is the fastest way to send or receive parcels, But its little bit expensive compared to other postal service like the economic one, today the express mail service (EMS) is a secure mail delivery solution you can send or receive documents and goods that weights up to 20kg.

With express mail service (EMS) Albanian Post ship the products to 200 destination countries around the world in 2-5 days.

All express mail service (EMS) are allowed for online tracking via our package tracking platform.

How long it takes for Albanian Post international mail to arrive its destination country?

For an express mail service (EMS) it can take 2-5 days to arrive European countries and it can take up to 10 to arrive non-European countries it may be long it may be less depend on destination country location.

For Non express mail service it may take 15-30 days and it may take longer than that sometimes (up to 60 days).


Examples of statuses which Posta Shqiptare shipment tracking passes

Statuses
Adresë jo e saktë/kërkohen informacione shtesë
Dale nga dogana
Dalja e objektit nga dogana / Return item from customs (Otb)
Dorezim i objektit nga TNT/ Delivered item by TNT
Dorëzuar
Exporti I objektit postar jashte vendit, është anulluar / Export Cancellation
Futje objekti ne thes per brenda vendit / Insert item into domestic bag
Marrë nga korrieri
Marrësi nuk ndodhet në adresë,mbajtur në zyrë
Mberritje objekti ne destinacion / Receive item at location (Otb)
Mbërritur në qendrën e shpërndarjes
Ndalim objekti nga dogana / Shipment held by custom (Në pritje të pagesës së detyrimit)
Ndalim objekti nga dogana / Shipment held by custom (Në pritje të paraqitjes së marrësit tek agjenti doganor)
Ne pritje per dorezim / Waiting to be delivered
Nisur nga origjina
Objekti dhene postierit per dorezim / Handover item to delivery agent
Objekti doli nga dogana / Return item from customs (Inb)
Objekti ka dalë për dorëzim në adresë / Item out for physical delivery
Objekti ndodhet ne dogane / Send item to customs (Inb)
Objekti ndodhet ne dogane / Send item to customs (Otb)
Objekti u dergua ne zyren destinacion / Send item to domestic location (Inb)
Objekti u dorezua / Deliver item (Inb)
Objekti u fut ne thes dhe u dergua jashte / Insert item into bag (Otb) and sent abroad
Objekti u nxor nga thesi per perpunim / Receive item at location (Inb)
Objekti u pranua ne zyren e shkembimit / Receive item at office of exchange (Inb)
Objekti u pranua ne zyren e shkembimit / Receive item at office of exchange (Otb)
Objekti u pranua ne zyren e shperndarjes / Receive item at delivery office (Inb)
Objekti u rikthye ne origjine / Object returned to sender
Pranim objekti nga klienti / Receive item from customer
Regjistrimi i arsyes se bllokimit te objektit nga dogana / Record item reason for retention by customs (Otb)
Regjistrimi i informacionit doganor te objektit / Record item customs information (Inb)
Skanuar per transport / Scan to transport
Tentative e pasuksesshme ne shperndarjen e objektit / Unsuccessful attemp at delivering the object (Inb)
U pranua objekt nga jashte / Receive item from abroad (EDI-received)
Zhbllokim objekti ne dogane / Custom unblocked